Existuje opora v zákone, že aby sa to, čo bolo sľúbené aj splnilo?

Zodpovedané
6. mar 2020

Dobrý deň,

moji svokrovci majú dve dcéry. Jedna z nich žije dlhodobo v zahraničí. Ja a moja manžela sme im dlhodobo pomáhali v podnikaní, v osobných veciach, na dome, pri rôznych činnostiach v rozsahu niekoľko tisíc hodín.

Pri dome bola svokrova rétorika o tom, že tam vlastne pracujeme na svojom, že druhá dcéra jasne deklarovala, že už sa na Slovensko nevráti a že dom dostane moja manželka v dedičstve. Tam sme peniaze za pomoc ani nikdy nepýtali. Čiastočne sme určitú dobu tam aj miestami bývali a platili polovicu nákladov.

Pri podnikaní sme za niekoľko činnosti mali zaplatené, mnohé sme nefaktúrovali, keďže bolo potvrdené, že keď svokor pôjde do dôchodku, tak jeho miesto prevezme jeho dcéra - moja manželka. Vraj na ňu prepíše aj obchodný podiel. Preto nám záležalo na prežití firmy.

Došlo aj ku spornej situácii, kedy nám sľúbil vyplatiť, len aby sme počkali. Po 2 - 3 rokoch (hodnota sa značne navýšila) zmenil pohľad aj stanovisko a odmieta niečo zaplatiť, alebo riešiť s mediátorom.

Teraz hlavne v dôsledku obchodného sporu došlo aj ku ďalším pochybeniam (ohováranie, zavádzanie, poškodzovanie môjho mena, duševného vlastníctva a zatiahol do toho jednostranne ďalších ľudí, čo nás a hlavne mňa značne poškodilo hlavne polopravdami. Rozsah ešte nemám úplne zmapovaný, ale aj klamstvami).

Opakovane nám aj hovoril, že dom a aj obchodný podiel prepíše na manželku. Aj vďaka tomu sme do toho investovali značnú energiu - z obrovskej časti nezaplatenú.

Jeho aktuálny postoj je, že musí cely majetok rozdeliť rovnako medzi obidve dcéry. (všetko speňažiť).

Dokonca bola povedaná vyhrážka, že ak budem vymáhať plnenie záväzkov z obchodnej spolupráce, tak sa môže stať, že moja manželka od nich nič nezdedí.

Existuje nejaká opora v zákone k tomu, že ak niečo sľúbim a ja a aj manželka na základe toho do toho vložíme energiu a on následne zmení názor, tak je priestor na nejaké kompenzovanie, či úhradu toho, čo sme do toho vložili vďaka jeho prísľubom, od ktorých ustupuje?

Za odpoveď ďakujem

Dobrý deň,

takáto opora v zákone priamo uvedená nie je.

Vo Vašom prípade je však vhodné osloviť mediátora a pokúsiť sa mediáciou o dohodu, ktorá následne už oporu v zákone má a je právne vymáhateľná.


JUDr. Renáta Králiková, mediátor
Mediačná kancelária JUDr. Renáta Králiková
Kniežaťa Pribinu 14, 911 01 Trenčín
www.mediacnakancelaria.sk
tel.č.: 0915 038 191