Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Má otec, ktorý nie je zapísaný v rodnom liste právo styku s dieťaťom?

Zodpovedané
21. máj 2019

Dobrý deň,

biologický otec sa dožaduje práv na dcéru, ale nie je zapísaný v rodnom liste. Za 3 roky neprijal otcovstvo.

Môže si uplatniť právo na styk s dcérou, aj keď ja si to neželám?

Môže ma prostredníctvom súdu donútiť o možnosť vykonania DNA testov a tým pádom prijať otcovstvo aj bez môjho súhlasu?

Má vôbec právo na styk s dcérou, ak nepriznal otcovstvo, hoci bol 3 roky s dcérou v kontakte?

Nežili sme v spoločnej domacnosti a na dieťa mi finančne prispieval..

Za odpoveď ďakujem

Dobrý deň,

zákon o rodine upravuje rodičovské práva a povinnosti k deťom. Týchto práv a povinností sa možno domáhať iba v prípade, ak je rodič oficiálne uvedený v rodnom liste.

Z Vašej otázky („biologický otec sa dožaduje“) usudzujem, že otec je skutočne otcom, čo ani nepopierate, ale nie je úradne uznaný, tzn. nie je uvedený v rodnom liste. Rodičovské práva a povinnosti sú natoľko podstatné, nielen pre rodiča, ale najmä pre dieťa (právo na rodiča), že na uznanie otcovstva sa nevyžaduje súhlas matky.

Je pravdou, že jedným zo spôsobom určenia otcovstva je súhlasné vyjadrenie matky a otca pred matrikou alebo súdom, že otec je biologickým otcom. V takomto prípade za súhlasu matky netreba dokazovanie otcovstva. V danom prípade by ste museli súhlasiť.

V prípade, ak k takémuto súhlasnému vyjadreniu nedôjde, a otec má záujem, aby bol oficiálne uznaný za otca, môže sa tohto domáhať súdne. Tieto súdne konania môžu byť nákladné najmä v prípade potreby dokazovania vyhotovením DNA testov. Podľa Vami poskytnutých informácií by bol otec na takomto súde úspešný. Následne by sa ako oficiálny otec mohol domáhať svojich ďalších rodičovských práv, napríklad právo vychovávať dieťa, právo na osobnú starostlivosť alebo určenie styku a ďalšie.

Na Vašu otázku som Vám poskytol všeobecné právne informácie a bolo by vhodné podradiť sa s advokátom, ktorý Váš prípad komplexne posúdi a odporučí Vám postup.

Ja Vám odporúčam pokúsiť sa s otcom Vašej dcérky dohodnúť, či už medzi 4 očami alebo za prítomnosti mediátora. Otázne je aké má otec záujmy a požiadavky v rámci tejto veci. Je možné, že na oficiálnom určení otcovstva netrvá. Ak by na určení otcovstva trval a Vy by ste si boli vedomá, že na súde určite uspeje, môžete si ušetriť náklady na súdne konanie a spoločne sa dohodnúť, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením.


Prajem Vám pekný deň,
JUDr. Martin Biskupič
mediátor

Mediačná kancelária
Bajkalská 22, Bratislava
tel: +421 908 112 799
mail: mediator@martinbiskupic.sk
www.martinbiskupic.sk