Môžem požiadať o jednorázový príspevok otca na pomôcky pre deti?

Zodpovedané
20. jan 2021

Dobrý deň,

som rozvedená a môj bývalý manžel platí riadne výživné už vyše dvoch rokov. Výšku mu určil súd, sám by nedal ani cent. Sľúbil, že bude deti navštevovať, no kašle na nich.

Teraz nastala ta situácia, že deti nemôžu ísť do školy. Hneď ako ich prestal brať, tak ako mal každý druhý víkend, tak som musela ísť na nižší úväzok, lebo som nestíhala.

Keď prvýkrát zavreli školy, pomáhali aj susedia.Teraz keď zavreli školy druhýkrát, napísala som mu sms, či nemôže pomôcť so starostlivosťou o deti. A on že kde boli doteraz.

Mám dve deti a obe majú online vyučovanie a treba im pracovné pomôcky notebooky alebo aspoň tablety.

Existuje aj možnosť jednorazového požiadania o príspevok otca na pomôcky pre deti?

Ďakujem

Dobrý deň,

samozrejme otca môžete požiadať o tento príspevok, avšak právny poriadok takýto inštitút nepozná. Všetky náklady na dieťa by mali byť zahrnuté vo výživnom.

Je tu však možnosť žiadať zvýšenie výživného, nakoľko mám za to, že sa zmenili pomery na strane detí.
Dokonca judikatúra (rozhodnutia súdov) sa prikláňajú k názoru, že samostatným plynutím času sa pomery detí menia a o zvýšenie výživného je možné žiadať po 3 rokoch odo dňa posledného rozhodnutia.

Vo Vašom prípade však vidím skôr úspešnejšiu a hlavne rýchlejšiu cestu formou mediácie. Mediátor osloví otca detí s Vašim návrhom, vysvetlí mu všetky okolnosti, ktoré s tým súvisia a v prípade súhlasu otca sa uzavrie mediačná dohoda.

V takejto dohode sa buď otec zaviaže vyplatiť jednorázový príspevok na školské pomôcky, alebo školské pomôcky kúpiť poprípade sa dohodne na zvýšení výživného (takúto dohodu je potrebné dať schváliť súdom).

V prípade záujmu ma kontaktujte.


JUDr. Renáta Králiková, mediátor
Mediačná kancelária JUDr. Renáta Králiková
Kniežaťa Pribinu 14, 911 01 Trenčín
www.mediacnakancelaria.sk
tel.č.: 0915 038 191