Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Riziko udržiavania manželstva s alkoholikom bez spoločného nažívania. Ako postupovať?

Zodpovedané
Rozvod manželstva
6. jan 2020

Dobrý deň,

chcela by som vás poprosiť o informácie právnych výhod rozvodu (resp. eliminovania rizík bez neho) za daných okolností.

Kolegyňa žije s manželom alkoholikom (pije nonstop takmer 2 roky). Obaja sú vo veku 50-60, deti sú dospelé mimo domu. Manžel sa liečiť odmieta, ona už nevládze a hľadá si vlastné bývanie. Rozvod odmieta (zatiaľ) z dôvodu, lebo je to pre ňu "zbytočná finančná investícia", ktorá situáciu ich spoločného bytu nevyrieši.

Ona by musela manžela vyplatiť a nemá ako. Ani on ju a on o akékoľvek riešenia predaja/rozdelenia bytu záujem nemá. Vzhľadom k jeho alkoholizmu však možno predpokladať, že u neho môže hroziť riziko straty zamestnania, neplatenia povinných platieb, dlhy, pôžičky.

Tu už však môže ako jeho manželka mať problém aj ona, predpokladám dedičstvo dlhov manželky a detí v prípade smrti.

Ako je to pri zásahoch exekúcie v prípade, že manžel žije a možné dlhy rieši exekútor?

Ak majú byt v spoločnom vlastníctve, nežijú spolu môže teda exekútor siahnuť aj na jej podiel bytu?

Vedeli by ste mi prosím poskytnúť informácie, čo jej môže hroziť v prípade, že s manželom nežije ale nie sú rozvedení, aby sa nedostala do problémov ktoré sama nespôsobila?

Veľmi pekne ďakujem

Dobrý deň,

v prvom rade je vhodné zistiť, prečo kolegynin manžel pije. Tu, ako mediátor, by som videla možnosť záchrany manželstva.

Z právneho hľadiska môže Vaša kolegyňa podať na súd žiadosť o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas manželstva. Musí však preukázať závislosť manžela na alkohole a hrozbu vzniku dlhov. Ak súd BSM zruší, máte 3 roky na jeho vyporiadanie.

V prípade, že by manžel mal dlhy už v exekučnom konaní, exekútor záložným exekučným právom zaťaží byt. V prípade nadobudnutia bytu počas manželstva neexistuje podiel manželky, nakoľko byt je v spoločnom vlastníctva oboch manželov v podiele 1/1. Teda byt bude zaťažený celý.


JUDr. Renáta Králiková, mediátor
Mediačná kancelária JUDr. Renáta Králiková
Kniežaťa Pribinu 14, 911 01 Trenčín
www.mediacnakancelaria.sk
tel.č.: 0915 038 191