S partnerom nevieme spolu komunikovať. Ako to riešiť?

Zodpovedané
24. máj 2023

Dobrý deň,

s partnerom sme spolu 10 rokov a v podstate od začiatku máme problém v komunikácii. Resp. asi od momentu (po pár rokoch) kedy odišla prvotná zamilovanosť a nastal reálny život s reálnymi problémami a nezhodami.

Akonáhle príde nejaká vážnejšia téma na debatu, ktorú musím však začínať ja, partner by sám od seba neprišiel nikdy s ničím, tak mlčí. Mňa jeho mlčanie začne vždy frustrovať, začnem tlačiť na jeho reakciu. Alebo trpezlivo čakám, ale odozva aj tak neprichádza. On nakoniec "utečie". Na pár dní sa odo mňa úplne izoluje. To ma vždy psychicky položí. Keď sa po pár dňoch dáme do rozhovoru, tak ja som už tak za tie dni vytrápená, že jediné, čo mi v hlave zostáva je sebaobviňovanie, sebaľútosť a pocit, že je všetko stratené. Dlho sa potom z toho dostávame a nakoniec aj tak veci nevyriešime. Ja už mám strach otvárať témy, dusím to v sebe.

Chápem, že to asi treba niekde prelomiť a prestať sa neustále točit v tom istom. Stále sa opakuje rovnaký scenár.

Má to vôbec riešenie?

Odcudzujeme sa veľmi, úplne odišla intimita, udržiavame hlavne "small talky" (asi zo strachu) a problémy nad nami len visia.

Ďakujem

Dobrý deň,

zdá sa mi, že ste celkom odlišné povahy a zrejme aj kvôli tomu neviete spolu komunikovať. Vy sa mi zdáte ako tá ráznejšia, na ktorej pleciach je celé fungovanie domácnosti. Partner je skôr utiahnutý, nič neriešiaci typ. Predpokladám, že neznáša konflikty a v jeho podaní je konflikt aj zvýšená frekvencia hlasu. Tu nastáva trošku problém. Tento človek konflikty a krízové situácie nerieši, on od nich uteká. On sa síce vždy po čase objaví, ale len preto, aby sa presvedčil, že sa všetko vyriešilo aj bez jeho pričinenia. Tu Vám asi nepoviem žiadnu novinu, keď potvrdím, že čo si nevybavíte sama, to ostane nevybavené aj naďalej.

Ste spolu desať rokov a potvrdili ste, že to takéto bolo od začiatku Vášho vzťahu. Neviem si teda celkom dobre predstaviť, aká situácia by musela nastať, aby sa Váš partner prebral zo spánku a začal reálne v domácnosti fungovať. Takže všetko ďalej spomenuté budú len nápady, ktoré nemusia fungovať.

Partnerovi možno vadí Vaša ráznosť a možno by sa vedel otvoriť pri niekom, kto je menej aktívny. Bolo by dobré, keby bol ochotný navštíviť terapeuta sám a keby sa otvorila téma, prečo uteká nielen od konfliktov, ale aj bežnú komunikáciu berie ako konflikt. Potom je pochopiteľné, že nie ste s takýmto stavom spokojná. Vy totiž nemáte šancu čokoľvek riešiť a vyriešiť. Ale to nie je to najhoršie. Vy nemáte šancu ani len otvoriť problém a začať komunikáciu. Hovorí sa, že keď uvažujete o serióznom vzťahu s partnerom, no nie ste si istá jeho povahou, je dobré dostať ho do krízovej situácie, kde spoznáte jeho správanie. U Vášho partnera by to bolo jasné - utiekol by. A práve preto som si nie veľmi istá jeho návštevou u terapeuta.

Dobre, ideme na ďalšiu možnosť. Nechce Vás počúvať? Napíšte mu to. Či už ako list, mail alebo akúkoľvek formu zvolíte. Dôležité však je, aby Vám odpovedal. Preto v tejto písomnej komunikácii spomeňte to, že ak vy ste boli ochotná pristúpiť na takúto komunikáciu, očakávate aj od neho aspoň jeden ústretový krok smerom k Vám a očakávate odpoveď.

Ďalšou možnosťou je, aby ste terapeuta vyhľadali sama, lebo sa zdá, že Vás celá táto situácia dosť frustruje a nevidíte východisko. Spolupráci s ním by ste mohli vymyslieť ďalšie stratégie a možnosti a možno by ste mali pocit, že sa konečne začalo v tomto smere niečo robiť.


V prípade, že ma budete potrebovať aj naďalej, rada Vás privítam na mojom webe, kde nájdete všetky potrebné informácie.

PhDr. Ľudmila Habodász
terapeut
web: www.naxar.fit