Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Čo vybaviť po narodení dieťaťa

2 skúsenosti

Keď sa vám narodí dieťatko, je množstvo vecí, ktoré treba vybaviť. Na niektoré je presne stanovená lehota, iné závisia na dohode. Dôležité je vybaviť dieťatku rodný list, trvalý pobyt, vybrať zdravotnú poisťovňu, doručiť do Sociálnej poisťovne kópiu rodného listu, poslať žiadosť na sociálne dávky na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nahlásiť správcovi bytového domu zvýšený počet osôb v domácnosti. A netreba tiež zabudnúť na nahlásanie pre účely dôchodkového poistenia.

Rodný list

Do 3 dní od narodenia dieťaťa je povinný rodič dieťaťa nahlásiť narodené dieťa na matrike a tá mu vydá rodný list dieťaťa.

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

V čase narodenia dieťaťa je jeho trvalým pobytom trvalý pobyt matky. Začiatkom trvalého pobytu je deň narodenia dieťaťa, ak sa narodilo na území SR, ak sa dieťa narodilo v zahraničí, začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

Zákon neurčuje presnú lehotu na prihlásenie dieťaťa na trvalý pobyt. Rodič by si mal na mestskom úrade zistiť, či je povinný dieťa prihlásiť do evidencie obyvateľov sám alebo to urobí matričný úrad. Vo väčšine miest však platí, že rodič je povinný prihlásiť dieťa na trvalý pobyt sám na mestskom alebo obecnom úrade.

Zdravotná poisťovňa

Každé dieťa s trvalým pobytom na území SR musí byť zdravotne poistené na území SR. Poistencom je v tomto prípade matka alebo otec dieťaťa, ktorí sú zdravotne poistení na území SR.

Narodené bábätko je potrebné prihlásiť do zdravotnej poisťovne do 60 odo dňa narodenia. Dovtedy je zdravotná starostlivosť dieťatka hradená z poistenia matky.

Na príhlásenie dieťaťa do zdravotnej poisťovne je potrebné:

 • prihláška poistenca
 • rodný list
 • OP rodiča

Vaše dieťatko môžete poistiť v jednej z troch zdravotných poisťovní:

 • Dôvera, a.s.
 • Union, a.s.
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Sociálna poisťovňa a materské

Mamičky už pred pôrodom nastupujú na materskú dovolenku a zo Sociálnej poisťovne dostávajú materské. Po narodení dieťaťa je potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni rodné číslo dieťaťa a doručiť kópiu rodného listu. Môže tak urobiť matka dieťaťa ale aj otec alebo iný príbuzný.

Sociálna poisťovňa a dôchodkové poistenie

Za fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá nie je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnankyňa alebo povinne poistená ako SZČO a ktorej nebol priznaný dôchodok, môže počas starostlivosti o dieťa (spravidla do šesť rokov jeho veku) platiť dôchodkové poistenie štát, a to odo dňa narodenia dieťaťa. Podmienkou je, že sa na toto poistenie osoba starajúca sa o dieťa prihlási. Ak sa prihlási do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa, poistenie jej vznikne odo dňa narodenia dieťaťa. V prípade, že uvedenú lehotu nestihne, dôchodkové poistenie jej vznikne až odo dňa podania prihlášky na toto poistenie.

V prípade zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb poberajúcich dávku materské štát platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu (včítane príspevkov do II. piliera, ak sú jeho sporiteľmi) v zmysle zákona automaticky počas celého obdobia, keď sa im materská dávka poskytuje. Tieto osoby teda nemusia Sociálnej poisťovni po narodení dieťaťa nič oznamovať, ani sa na poistenie prihlasovať. Štát platí poistné na dôchodkové poistenie automaticky – bez prihlasovacej povinnosti, a to do posledného dňa poskytovania materského (prípadne do dňa zániku povinného poistenia, napr. pri skončení pracovného pomeru). Po tomto dni, ak daná osoba spĺňa podmienky stanovené zákonom, môže sa prihlásiť na povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby starajúcej sa o dieťa do 6 rokov jeho veku.

Na prihlásenie dôchodkového poistenia budete potrebovať:

 • Registračný list FO (fyzickej osoby)
 • Vyhlásenie fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa na účely dôchodkového poistenia
 • obyčajnú (neoverenú) kópiou rodného listu dieťaťa

Potrebné tlačivá nájdete na stránke Sociálnej poisťovne. Riadne vyplnené a podpísané tlačivá je potrebné podať v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa trvalého bydliska osobne alebo prostredníctvom pošty.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Po narodení dieťaťa je potrebné na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zaniesť žiadosti o Prídavok na dieťa, Príspevok pri narodení dieťaťa, Príplatok k tomuto príspevku (zrušený pre deti narodené po 31.12.2013) a ďalšie štátne sociálne dávky, na ktoré má osoba nárok, spolu s kópiami rodného listu.

Počet osôb v domácnosti

Ak žijete v byte, je potrebné správcovi bytového domu nahlásiť nového člena domácnosti, pretože mnohé poplatky za byt sa určujú podľa počtu osôb v domácnosti.

Súvisiace články

Viac o vybavovačkách po narodení dieťaťa na modrykonik.sk

Externé linky

Použité zdroje

 1. http://www.socpoist.sk/
 2. Zákon 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
 3. http://www.vszp.sk/poistenci/pre-mamicky/ako-poistit-dieta.html
 4. http://hnonline.sk/ekonomika/c1-45059340-rodny-list-dietata-vybavte-do-troch-dni
 5. http://tvnoviny.sk/spravy/ekonomika/toto-vsetko-musite-vybavit-na-uradoch-pred-a-najma-po-porode....
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s úradmi po narodení dieťaťa

Máš skúsenosť s úradmi po narodení dieťaťa?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť
sladkasue83
18. nov 2014

Nielen pre TRNAVÁČKY - konkrétny postup

» Články a info
Papierovačky / ako vybaviť papiere po pôrode (Trnava)
V zásade by malo platiť, že všade bude postup a praktiky úradníkov rovnaké. Avšak ak ide o ľudí a prácu s nimi, tento ľudský faktor nie je vôbec zanedbateľný. Preto sa môže postup a vybavovanie mierne líšiť. O vybavovaní papierovačiek po narodení vášho vytúženého bábätka sa už napísalo až až, ale nikde som nenašla nič konkrétne :(

Rozhodla som sa napísať tohto užitočného malého sprievodcu - verím, že prospešného nielen pre trnavčanov...

Zvyčajne vás v trnavskej fakultnej nemocnici prepustia po štvrtej vizite, po pôrode. Dostanete zároveň do rúk aj niekoľko papierov: - správa pre gynekológa - správa pre pediatra - v prípade, ak ste mala nejaké komplikácie vy alebo dieťa, dostanete správu aj pre daného lekára špecialistu, alebo iba odporúčanie, ku komu sa máte dať ďalej vyšetriť.

Na piaty pracovný deň po pôrode môžete ísť vybavovať jeden z najdôležitejších papierov, bez ktorého nič iné nevybavíte - RODNÝ LIST dieťaťa. Treba zájsť na matriku (Trhová ulica, ako vojdete k informátorovi, hneď na pravej strane druhé dvere. Neodporúčam ísť dnu aj s kočíkom, i keď naša už štvorčlenná rodinka sme sa tam nasáčkovala celá.)

Úradné hodiny na matrike v Trnave:
V utorok a štvrtok sú nestránkové dni!
Pondelok 8:30-11:30 a 12:30-16:30
Streda 8:30-11:30 a 12:30-17:00
Piatok 8:30-11:30 a 12:30-14:00

K vydaniu budete potrebovať vedieť len dátum narodenia dieťaťa a mať oba občianske preukazy rodičov. Hlásenie o narodení tam zasiela nemocnica, na základe čoho spracujú údaje a vy si prídete už len pre vyhotovené dokumenty. Milá pracovníčka vám bezplatne vydá:
- rodný list dieťaťa 1x - určite si ho ofoťte aspoň 6-7krát, na úradoch netreba overené kópie
- oznámenie o narodení 2x (nikde to nežiadajú, v každej ďalšej inštitúcií chcú rodný list)
- predvyplnené tlačivo na príspevok pri narodení dieťaťa
- prospekty a info ohľadom vybavovania materskej, rodičovskej a iných dávok
- vrátia vám ofotený sobášny list, ktorý ste odovzdávali pri príjme do pôrodnice

Informujte sa o hlásení trvalého pobytu pre dieťa. V Trnave to robia automaticky za vás na matrike :)

Pokiaľ máte energiu, silu a sú práve úradné hodiny, môžete navštíviť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Bottova ulica, vysoká budova pri MAXe. Vyšľapete alebo ak ste s kočíkom - vyveziete sa na 3.poschodie ľavým výťahom; ten je väčší. Podľa začiatočného písmena vášho priezviska nájdete kanceláriu, v ktorej vybavia vaše papiere. Tak ak náhodou niekto máte priezvisko ako ja na P - vybaví a pomôže vám veľmi milá pani Nemčeková, dvere číslo 305 - posledné vľavo)

Úradné hodiny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave:
Štvrtok nikam nechoďte, majú zatvorené!
Pondelok a utorok 8:00-12:00 a 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 a 13:00-17:00
Piatok 8:00-12:00

Vybavíte tu postupne niekoľko papierov :)
- odovzdáte tlačivo na prispevok pri narodení (jednorazovo cca 150€) + kópiu rodného listu dieťaťa a váš občiansky preukaz na kontrolu údajov + prehlásenie o tom, že o dieťa sa staráte vy - tlačivo vám dajú na úrade + poučenie o rodinných dávkach - tiež vám dajú na úrade
- vypíšete ďalšie tlačivo (dajú vám ho na úrade) na pridelenie rodinných prídavkov na dieťa ( vyplácané mesačne cca 23€) + opäť treba mať ďalšiu kópiu rodného listu dieťaťa
- môžete si hneď vypýtať ďalšie potrebné tlačivá, ktoré budete neskôr potrebovať:

=> žiadosť o príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa - medzi mamičkami rozšírený pojem ako kočíkové ( jednorazovo cca 680€) vybavíte najskô o mesiac K týmto nemalým peniazom bude trochu dlhšia cesta, ale vybavíte a peniažky prídu. Budete potrebovať tieto tlačivá, ktoré dostanete na úrade
1) žiadosť - tlačivo dostanete na úrade, a necháte si ho potvrdiť od vášho ošetrujúceho lekára-gynekológa po skončení šestonedelia. Spravidla na 6-8 týždeň po pôrode pri gynelokogickej kontrole odovzdáte správu pre gynekológa, ktorú ste dostali v pôrodnici a necháte si potvrdiť aj túto žiadosť
2) potvrdenie od pediatra - po 28 dňoch vám pediater vášho dieťaťa podpíše, orazítkuje a teda potvrdí tlačivo o dožití
3) prehlásenie o tom, že o dieťa sa staráte vy
4) poučenie o rodinných dávkach
5) a samozrejme rodný list dieťaťa

=> žiadosť o rodičovský príspevok vybavíte cca až o pol roka - po skončení poberania materského (vyplácaný mesačne cca 200€ do troch rokov veku dieťaťa) Budete potrebovať opäť niekoľko papierov a tlačív:
1) žiadosť
2) poučenie o rodinných dávkach
3) potvrdenie zo sociálnej poisťovne od kedy do kedy bola vyplácaná materská
4) váš občiansky preukaz na kontrolu údajov
5) ako ináč aj rodný list dieťaťa

Do 60 dní ste povinná vybaviť a vybrať zdravotnú poisťovňu pre vaše narodené dieťa. Do času, kým nemáte fyzicky kartičku poistenca v ruke, postačí vám žiadosť o poistení a dieťa v prípade nutnosti ošetria na váš preukaz - v prípade, že máte rovnakú poisťovňu.

Ak budete vybavovať zdravotné poistenie pre svoju ratolesť, stačí vám:
- vypísané tlačivo prihlášky - dostanete v poisťovni, v prípade VšZP ho nájdete aj v kufríku, čo ste dostali v nemocnici
- váš občiansky preukaz na overenie totožnosti
- rodný list vášho dieťaťa

Úradné hodiny Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Trnave(Halenárska ulica):
Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 12:00
Piatok 8:00 - 14:00

Vybavenie daňového bonusu je asi najjednoduchšie :) Zrejme vášmu manželovi dáte už toľko spomínaný rodný list, ktorý v práci odovzdá svojej mzdárke. Ona sa o všetko postará.

Sociálna poisťovňa - inštitúcia, ktorú ľudia radšej nenavštevujú, keď nemusia :) Treba sem odniesť kópiu rodného listu dieťaťa, aby vám nebolo pozastavené vyplácanie materského. V opačnom prípade, vám príde domov výzva s pokynom doručiť rodný list dieťaťa a môže vám byť pozastavené vyplácanie materského. Ak sa celodenne staráte počas materskej aj rodičovskej o svoje dieťa, poistné na starobné, invalidné a do rezervného fondu solidarity platí štát. Prihláška na dôchodkové poistenie ( ak za vás platí štát)- Po skončení materskej treba tieto tlačivá, ktoré dostanete na úrade:
-Registračný list FO
-Vyhlásenie FO + Samozrejmosťou je váš občiansky preukaz a rodný list dieťaťa !

Ak príde k rozviazaniu pracovného vzťahu počas materskej dovolenky, treba doklady predložiť ihneď po rozviazaní pracovného pomeru.

Úradné hodiny v Sociálnej poisťovni v Trnave (Starohájska ulica - budova na kruháči):
Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok a Piatok 8:00 - 14:00
Streda 8:00 - 17:00
Vo štvrtok nič nevybavíte - majú nestránkový deň
12 poďakovaní
jankali
18. júl 2013

Dôchodkové poistenie počas MD - 2. pilier

Ahojte,
chcem vás upozorniť, že okrem iných pierovačiek - treba myslieť aj na nahlásenie "záujmu", aby nám Sociálna poisťovňa platila počas 6 mesiacov materskej dovolenky - do 2. piliera.

Mne to nejak ušlo v tom roku 2010, keď som mala Janíka + vtedy sa menil zákon, že to treba spraviť (bez upozornenia) v nejakej lehote, inak že jednoducho toho pol roka bude "bez druhého piliera". Dosť ma to vtedy nahnevalo, lebo práve na dôchodkové poistenie som sa sama pýtala, a nikto ma neupozornil...

Takže: zistite si, kedy presne po narodení dieťatka treba urobiť to prehlásenie/zmenu (na oddelení dôchodkového poistenia, nie na nemocenskom , ako väčšinu "tehotných úkonov na sociálnej poisťovni"). To sa týka aj zamestnaných mamičiek, za ktoré to neurobí zamestnávateľ!

Držím palce, nech zvládnete všetky papierovačky, ktoré sú podľa mňa pre tehotné a nové maminy - otrasne byrokratické až nedôstojné (matrika v Trebišove, asi aj inde, to by bolo na ďalší kritický článok:). A pekné prvé rôčky s bábätkami doma:) jana
13 poďakovaní