Rodičovská dovolenka

Rodičovská dovolenka nasleduje po skončení materskej dovolenky a môže trvať do 3. roku veku dieťaťa a v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu až do 6. roku veku dieťaťa. Poskytuje sa na žiadosť matky alebo otca dieťaťa na prehĺbenie starostlivosti o dieťa. Zamestnanec je povinný aspoň mesiac vopred oznámiť zamestnávateľovi nástup na rodičovsku dovolenku. Ak sa o dieťa stará muž, patrí mu rodičovská dovolenka odo dňa narodenia dieťaťa.

Počas rodičovskej dovolenky má rodič nárok na rodičovský príspevok, o ktorý je potrebné požiadať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu. Podmienkou je, že má dieťa zabezpečenú riadnu starostlivosť.
Rodič môže počas rodičovskej dovolenky pracovať bez straty nároku na rodičovský príspevok, jeho príjem sa neskúma, musí však zabezpečiť pre dieťa riadnu starostlivosť inou osobou.

Od septembra 2011 sa zamestnanec môže so zamestnávateľom dohodnúť, že rodičovská dovolenka môže trvať do 5. roku veku dieťaťa a v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotné stavu až do 8. roku veku dieťaťa. Počas tejto predĺženej rodičovskej dovolenky však už rodič nemá nárok na žiadnu štátnu sociálnu dávku, teda ani na rodičovský príspevok.

Rodičovská dovolenka sa nepovažuje za výkon práce, počas nej teda nevzniká nárok na dovolenku. Po skončení rodičovskej dovolenky zamestnávateľ nemusí prijať zamestnanca na tú istú pracovnú pozíciu, ale musí mu zabezpečiť prácu v súlade s jeho pracovnou zmluvou pri zachovaní všetkých práv, ktoré z nej vyplývajú.

Súvisiace články

Viac o rodičovskej dovolenke na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. Zákonník práce č. 311/2001 Z.z.
  2. http://www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/odchadzam-z-prace/materska-dovolenka/40019
  3. https://web.archive.org/web/20130731181825/http://www.grafton.sk/sk-SK/karierna-zona/co-by-ste-ma...
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s rodičovskou dovolenkou

Máš skúsenosť s rodičovskou dovolenkou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť