Zranenia novorodenca pri pôrode

Zranenia novorodenca pri pôrode je skupina poškodení, ktoré vznikajú účinkom mechanických síl počas pôrodu32 (tlak, kontrakcie, ťah a točenie). Ak na plod nadmerne pôsobia fyzikálne vplyvy, môže dôjsť k poraneniu mäkkých častí, kostí alebo vnútorných orgánov plodu.

Zranenia novorodenca sú nebezpečnejšie u nedonosených detí1. Pôrodné poranenia sa môžu kombinovať s nedostatkom kyslíka a konečný stav novorodenca1 je vážnejší.

V dnešnej dobe vzhľadom na zlepšujúcu sa starostlivosť pôrodníkov a dostupnosťou vyšetrovacích techník, sa znížil počet ťažkých pôrodných poranení. Ľahké poranenia sa nedajú úplne eliminovať.

Rizikové faktory

 • nezrelý plod,
 • pôrod koncom panvovým ,
 • operatívny/inštrumentálny pôrod,
 • pôrod veľkého plodu, kefalopelvický nepomer,
 • prekotný pôrod (zrýchlený pôrod, ktorý trvá menej než dve hodiny, skracuje sa prvá doba pôrodná),
 • dystokia ramienok (zakliesnenie ramienka za lonovou kosťou),
 • abnormálne polohy plodu,
 • vrodené vývinové poruchy plodu,
 • anomálie panvových kostí,
 • nízka postava matky .

Klinický obraz

Pri pôrode sa stretávame najčastejšie s týmito poraneniami:

 • modrinami a pomliaždením kože a podkožia,
 • poranením mäkkých častí hlavy a krku,
 • poranením hlavových a periférnych nervov,
 • poranením kostí,
 • poranením vnútorných orgánov,
 • poškodením centrálneho nervového systému.

Modriny a pomliaždenie kože a podkožia

Vznikajú pri komplikovanom pôrode novorodenca1. Často sú prítomné petéchie. Sú to drobné krvné výronky do kože veľkosti vpichu po špendlíku. Najčastejšie vznikajú na hlavičke. Petéchie sa vstrebú do 3 dní.

Poranenie mäkkých častí hlavy a krku

Caput succedaneum (pôrodný nádor) sa vyskytuje najčastejšie. Je to nezávažná komplikácia. Ide o difúzne presiaknutie mäkkých tkanív vedúcej časti hlavičky počas pôrodu. Opuch prekrýva lebečné švy a liečba nie je nutná, lebo opuch sa vstrebe do niekoľko dní.

Kefalhematóm je krvácanie pod okosticu kostí lebečného krytu. Pri pohmate hmatáme tekutinu pod kožou v oblasti lebečnej kosti. Zväčšuje sa najčastejšie niekoľko hodín po pôrode. Liečba nie je nutná, vstrebe sa počas niekoľkých týždňov až mesiacov.

Subkonjunktiválne krvácanie je krvácanie pod spojovku oka, ktoré obvykle nevyžaduje liečbu.

Torticollis je stočenie hlavičky do jednej strany na základe krvácania do svalu kývača hlavy (musculus sternocleidomastoideus), kedy dôjde k jeho stiahnutiu. Dieťa neudrží hlavičku v strednej polohe. Vyskytuje sa pri traumatickom pôrode alebo pri abnormálnej polohe v maternici. Pri torticolis je veľmi dôležitá rehabilitácia, ktorú vedie detský neurológ. Hrozí trvalé stiahnutie svalu a rôzne deformity lebky.

Poranenie hlavových a periférnych nervov

Účinkom mechanických síl môže dôjsť aj k poraneniu nervov. Tieto poranenia sú však veľmi vzácne.

Paréza nervus facialis je obrna tvárového nervu. Vyskytuje sa pri kliešťovom pôrode. Rozlišujeme centrálnu a periférnu parézu. Pri periférnej obrne dochádza k miestnemu tlaku na nerv, alebo k jeho prerušeniu. Na postihnutej strane je viečko trvale otvorené, ústny kútik je poklesnutý a pri kriku je typický asymetrický plač. Krvácanie do mozgu spôsobuje centrálnu obrnu. Klinický obraz je ten istý ako u periférnej obrny len na opačnej strane, kde je krvácanie.

Paréza brachiálneho plexu. Plexus brachialis je zväzok nervov, ktoré inervujú hornú končatinu. Rozlišujeme:

 1. horný typ obrny (Duchennův-Erbův). Poranenie je v rozsahu krčných stavcov C5-C6. Príčinou obrny je krvácanie opuch alebo prerušenie nervov, ktoré sa nachádzajú v plexus brachialis. Horná končatina je bez pohybu, natiahnutá a otočená dovnútra, pohyblivosť prstov je zachovaná, čiže dá sa vybaviť úchopový reflex. Obrna sa lieči rehabilitáciou.
 2. dolný typ obrny (Klumpkeové). Poranenie je v rozsahu krčných a hrudných stavcov C8-Th11. Táto obrna je vzácnejšia a vyskytuje sa väčšinou s obrnou horného typu. Postihnutá je celá končatina, vrátane prstov. Obrnu liečime rehabilitáciou až po 10 dňovom pokoji končatiny.

Poranenie kostí

Zlomenina kľúčnej kosti je najčastejšia zlomenina, ktorá je spojená s pôrodným traumatizmom. Vzniká pri komplikovanom pôrode ramienok, pri vztýčených ručičkách pri anomálnych polohách alebo pri polohe koncom panvovým. Pohyb ručičky je obmedzený, niekedy je prítomný opuch a pri vyšetrení počuť krepitáciu, praskanie nad kľúčnou kosťou. V terapii sa doporučuje šetrenie končatiny a jej fixácia.

Zlomeniny dlhých kostí (stehennej a ramennej) sú prejavom hrubého násilia a dnes sa takmer nevyskytujú.

Poranenie vnútorných orgánov

Ruptúra pečene a sleziny, ide o natrhnutie týchto orgánov. Je to vždy život ohrozujúci stav, ktorý si vyžaduje chirurgické riešenie.

Krvácanie do nadobličiek sa diagnostikuje pomocou ultrasonografie a predispozičnými faktormi sú trauma, stres a hypoxia.

Torzia semenníka je pretočenie semenníka a prerušenie prívodu krvi do tohto orgánu. Súčasťou liečby je okamžitá operácia s cieľom odstrániť torziu a obnoviť prietok krvi. Ak bunky odumreli, odstraňuje sa celý semenník.

Poškodenie centrálneho nervového systému

Intrakraniálne krvácanie je vnútrolobečné krvácanie, ktoré vzniká mechanickým zaťažením počas pôrodu. Krvácanie vzniká v oblasti mozočku, epidurálne, subdurálne a subarachnoidálne (Vysvetlenie nižšie).

Mozog má na povrchu tri obaly – pleny, ktoré ho chránia. Tvrdá plena je vonkajšia vrstva, ktorá vystiela lebečnú dutinu. Pavúčnica je mäkká plena, ktorá tvorí stredný obal, a pod ktorou sa nachádza cievami prepletená cievnatka. Ak vznikne krvácanie medzi tvrdou blanou mozgu a lebkou ide o epidurálne krvácanie. Krvácanie medzi tvrdou blanou a pavúčnicou označujeme ako subdurálne krvácanie. Subarachnoidálne krvácanie je krvácanie medzi mozogom a pavúčnicou. Charakteristické prejavy krvácania sú vyklenutá fontanela, zástava dýchania, kŕče, ostrý plač a nedostatočná schopnosť piť. Často je prítomná aj anémia. Krvácanie centrálneho nervového systému je u donoseného novorodenca zriedkavé.

Súvisiace články

Viac o pôrodnom traumatizme novorodenca na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. E. Čech a kol., Porodnictví-2. Praha: Grada Publishing, 2006
 2. A. C. Muntau, Pediatrie. Praha: Grada Publishing, 2009
 3. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Porodní_traumatismus
 4. http://www.mamaaja.cz/ActiveWeb/Article/2972/porodni_traumatismus_–_poskozeni_plodu_a_novorozence...
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti so zraneniami novorodenca pri pôrode

Máš skúsenosť so zraneniami novorodenca pri pôrode?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť