Pôrod koncom panvovým

Lekár indikuje pôrod koncom panvovým, ak je dieťa v polohe zadočkom dole. Približne 3 % pôrodov sú koncom panvovým. Pri tomto pôrode32 ide hlavička von ako posledná a mäkké časti detského telíčka prechádzajú ako prvé.

Poloha plodu koncom panvovým je fyziologická, teda normálna. Okolo 30.týždňa tehotenstva1 sa v tejto polohe nachádza až 25 % bábätiek. Na začiatku 37. týždňa toto číslo postupne klesne na 3 - 4 % bábätiek. Tie takto zostávajú do pôrodu32.

Nie všetky bábätká, ktoré v tejto pozícii zostanú, sa narodia prirodzeným pôrodom koncom panvovým. Väčšina detí, ktoré sa nachádzajú v polohe koncom panvovým, by sa mohla a mala narodiť normálne. V dnešnej dobe veľká časť pôrodníc automaticky volí pôrod cisárskym rezom. Je tu totiž väčšia obava možných komplikácií a takýto pôrod je často radený medzi pôrody rizikové. Aj v pôrodniciach, kde vykonávajú vaginálne pôrody32 koncom panvovým sú nastavené kritériá pre ich vykonanie (napr. veľkosť plodu) a každý takýto pôrod je detailne monitorovaný. Na Slovensku sa tiež zvyčajne indukuje cisársky rez, ak plod - chlapec nalieha koncom panvovým a ide o chlapca. Pri vaginálnom pôrode koncom panvovým u chlapca hrozia problémy s plodnosťou.

Poloha plodu

Existuje viac polôh koncom panvovým, ktoré sa líšia najmä usporiadaním končatín bábätka. Jednotlivé polohy ovplyvňujú aj samotný pôrod. Niektoré sú pre prirodzený pôrod vhodnejšie. V niektorých prípadoch sa možno pokúsiť o obrat bábätka vonkajšími hmatmi do polohy pozdĺžne hlavičkou v 37. týždni tehotenstva.

 • Úplná poloha koncom panvovým - zadoček bábätka je nad panvovým vchodom a všetky končatiny má bábätko pokrčené.
 • Neúplná poloha koncom panvovým - zadoček bábätka je nad panvovým vchodom a nejaká z končatín je natiahnutá. Ak je smerom k hlavičke natiahnutá nožička, zatiaľ čo druhá je skrčená, hovorí sa polohe vztýčenej nôžičky.
 • Ritná poloha - obe nožičky bábätka sú natiahnuté nahor smerom k hlavičke.
 • Poloha nožičkami - obe nožičky sú natiahnuté smerom nadol.
 • Poloha kolienkami - obe nožičky sú natiahnuté v bedrách, ale sú skrčené v kolienkach, ktoré sú nad panvovým vchodom. Táto poloha je najmenej častá.

Prirodzený pôrod2 sa najčastejšie vykonáva u polohy úplnej a ritnej. U ostatných býva volený cisársky rez.

Dôvody prečo sa plod nepretočí

Zo strany matky

 • zúžená alebo deformovaná panva,
 • vrodené alebo získané morfologické vady maternice,
 • prvorodička s úzkym dolným segmentom,
 • viacrodička (viac ako tri prekonané pôrody),
 • predčasný pôrod6,

Zo strany plodu

Najčastejšie vyžadované podmienky pre prirodzený pôrod koncom panvovým

 • odhad hmotnosti plodu 2500 - 3500g u prvorodičky a až 3800 g u viacrodičky,
 • poloha plodu úplným koncom panvovým eventuálne ritná,
 • dobrý zdravotný stav mamičky (cukrovka, srdcové chyby, brušná prietrž) i bábätka,
 • normálne CTG záznam pred pôrodom aj v priebehu pôrodu,
 • súhlas mamičky so spontánnym pôrodom.

Kontraindikácie prirodzeného pôrodu koncom panvovým

 • malá alebo veľká hmotnosť plodu,
 • nepomer medzi panvou a plodom (zúžená panva), veľký plod,
 • vek mamičky nad 35 rokov,
 • vrodené alebo získané morfologické vady maternice,
 • placenta praevia3,
 • zhoršený zdravotný stav mamičky alebo bábätka,
 • neštandardné CTG záznam pred pôrodom, aj v priebehu pôrodu - napr. klesajúci ozvy,
 • naliehanie a výrez pupočníka,
 • iná ako úplná alebo ritná poloha plodu,
 • nepriaznivá pôrodnícka anamnéza (ťažké predchádzajúce pôrody, násobné potraty3)
 • nesúhlasiaca, unavená alebo nespolupracujúca mamička.

Možné komplikácie

Najčastejšia komplikácia je vypudenie pupočníka, nadmerné prestávky medzi kontrakciami po pôrode, vztýčenie rúčok plodu, stiahnutie pôrodníckej bránky pred pôrodom hlavičky, možné poranenia plodu, poškodenie plodu nedostatkom kyslíka. Preto je tento pôrod označený za pôrod rizikový.

Na čo sa pri tomto pôrode pripraviť

Pôrod koncom panvovým vedie lekár. Aj napriek snahe rešpektovať želanie mamičiek, majú tieto pôrody jasnejší daný priebeh. Pre väčšiu bezpečnosť bábätka sa pri nich vykonávajú niektoré lekárske zákroky, ktoré by mamičky u normálneho prirodzene postupujúceho pôrodu pravdepodobne nepodstúpili, alebo by ich odmietli.

Ak žena uvažuje nad pôrodom koncom panvovým, je potrebné sa pripraviť na to, že je úplne vylúčené akékoľvek urýchľovanie. Pre správne zostúpenie bábätka bude rodičke pravdepodobne odporučená v prvej dobe pôrodnej poloha na boku. Podľa polohy bábätka to bude bok, o ktorý má opretý chrbátik. Bábätko je tiež častejšie kontrolované, čo prináša pre niekoho nepríjemné "ležanie" na monitore. Pre tento typ pôrodu je vhodné čo najneskoršie pretrhnutie plodového obalu a odtok plodovej vody. Nemožno ho teda pretrhnúť "len" pre urýchlenie otváranie pôrodných ciest, ako to býva zvykom u normálnych pôrodov.

Samotná druhá doba pôrodná potom predstavuje najviac lekárskych zásahov. Pred samotným tlačením je veľmi často vykonaný preventívny nástrih hrádze16, aby sa o ňu hlavička nezasekla. Tiež je v tejto chvíli podávaný oxytocín na zaistenie nepretržitých kontrakcií počas tlačenia. Pri pôrode je presadzovaná poloha na chrbte v pôrodnom kresle hlavne kvôli jednoduchšiemu prístupu lekára. U samotného pôrodu má hlavné slovo lekár, ktorý rodičke hovorí kedy a ako tlačiť a kontroluje správny priebeh. Okrem pôrodníka je prítomný aj neonatológ, ktorý bábätko hneď po narodení prevezme do starostlivosti a skontroluje. Bábätko tak býva po pôrode odnesené mimo pôrodného boxu. Mamičke sa vracia ak je všetko v poriadku, až po skontrolovaní a očistení. Okamžité položenie takto narodeného bábätka mamičke na brucho 2 sa vzhľadom na riziko komplikácií takmer nevykonáva ani v pôrodniciach vyhlásených za podporu prirodzeného pôrodu a bonding.

Ukážka nácviku pôrodu koncom panvovým

Video pre pôrodné asistentky vysvetľujúce, ako taký pôrod prebieha:

Súvisiace články

Viac o pôrode koncom panvovým na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. Roztočil, A. a kolektiv: Moderní porodnictví, Grada Publishing a.s., Praha, 2008
 2. Remešová, T.: Porod koncem pánevním, https://web.archive.org/web/20160507201958/http://www.obsgynae.net/news/porod-koncem-panevnim/
 3. Nemocnice s poliklinikou Havířov: Informovaný souhlas - Spontánní porod plodu koncem pánevním(KP), http://www.nsphav.cz/pro-pacienty-a-navstevniky/oddeleni/gynekologicko-porodnicke-oddeleni.html
 4. Normální porod koncem pánevním, https://web.archive.org/web/20161210060714/http://normalniporod.cz/o-porodu/pro-porodni-asistentk...
 5. http://www.zzz.sk/?clanok=11853
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s pôrodom koncom panvovým

Máš skúsenosť s pôrodom koncom panvovým?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť