Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Detská dezintegračná porucha

Detská dezintegračná porucha Detská dezintegračná porucha (tiež Hellerov syndróm, Hellerova demencia, dezintegračná psychóza, symbiotická psychóza, infantilná demencia) je charakteristická tým, že po období normálneho vývinu dieťaťa (od 1,5 do 4 roka) dochádza v priebehu niekoľkých mesiacov k strate predtým nadobudnutých zručností a nastupujú odchýlky vo všetkých troch oblastiach vývinu. V hrubšom slova zmysle si to môžeme predstaviť ako zabudnutie už naučených schopností dieťaťa.

Ďalší normálny vývin je teda zastavený, nastáva zreteľný regres schopností a spôsobilostí (reč, hra, socialne a motorické zručnosti1, ovládanie vyprázdňovani), objavuje sa ťažká symptomatológia autistického typu. U týchto detí sa objavuje stredne ťažká a ťažká mentálne retardácia.

Pod jej identifikáciu sa podpísal Dr. Theodore Heller v roku 1908 vo Viedni.

Charakteristika

Detská dezintegračná porucha (CDD) je charakterizované dramatickou stratou schopností dieťaťa po minimálne 2 rokoch normálneho vývoja. Dieťa sa naučí rozprávať, samo chodiť na nočník14, hrať sa, má základné motorické vlohy1
a všetky tieto schopnosti zrazu začnú upadať.

Strata schopností sa prejavuje postupne, pričom ide o najmenej dve z nasledujúcich spôsobilostí:

Po strate určitých schopností, ktoré si už dieťa vybudovalo pripomína táto porucha práve autizmus. Čo sa týka zaradenia, jedná sa o nízko funkcionálnu formu porúch autistického spektra.

Príčina

Príčina tejto poruchy zostáva zatiaľ neobjasnená. CDD sa objavuje u detí, ktorých predchádzajúci vývoj bol fyziologický a regresia prichádza veľmi rapídne. Tento stav sa môže zmeniť aj v priebehu niekoľkých dní.
Niektorí odborníci považujú CDD za istý druh detskej demencie, kedy predpokladajú, že depozitá amyloidu v mozgu môžu byť príčinou tejto poruchy. Iní tvrdia, že je to spôsobené mozgovou traumou, nádorom v určitej mozgovej arey, leukodystrofiou (nevyvinutím myelínových pošiev nervov) alebo epilepsiou1 (ktorá je však považovaná za komplikáciu CDD). Presná patofyziológia tohto ochorenia však stále nie je jasná.

Rozdiel medzi CDD a autizmom:

 • v konečnej fáze má dieťa obdobné prejavy (sociálne a komunikačné defekty) ako dieťa s autizmom, no nástupu týchto symptómov predchádza fáza „zdravia“, kedy je vývoj normálny, dieťa prospieva, učí sa, komunikuje.
 • symptómy sa prejavujú o dosť neskôr ako pri autizme
 • deti s CDD sú často bojazlivé a prejavuje sa u nich stereotypné správanie

často sa objavuje epilepsia- a to s ešte vyššou frekvenciou ako u detí s autizmom

 • stupeň mentálnej poruchy u detí s CDD sa javí ako stabilnejší, no prejavy oboch porúch sú v konečnom dôsledku rovnaké

Liečba

Čo sa týka liečby, postupuje sa podobne ako pri autizme, kedy sa s dieťaťom pracuje na dosiahnutí určitých základov vzdelanosti. S dieťaťom sa pracuje na behaviorálnych terapiách s kognitívnym prístupom, ktorých cieľom je ho systematicky naučiť znova rozprávať, starať sa o seba a žiť v spoločnosti. Snahou je, aby dieťa bolo schopné sa socializovať, na čo slúžia muzikoterapie, arteterapie, canisterapie, pohybové terapie,...
Farmakologická terapia na liečbu CDD neexistuje, využíva sa len symptomatická liečba úzkosti, depresií1, agresivity, hyperaktivity, porúch spánku. Jedná sa o antipsychotiká, stimulanty a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI). Samozrejme je potrebné liečiť aj epilepsiu, ktorá je u detí s Hellerovým syndrómom pomerne častá.

Súvisiace články

Viac o detskej dezintegračnej poruche na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://www.oautizme.sk/
 2. http://www.zdravie.sk/choroba/41991/autizmus
 3. https://web.archive.org/web/20160728164618/http://www.usd.edu/~/media/files/medicine/center-for-d...
 4. https://patient.info/doctor/childhood-disintegrative-disorder-hellers-syndrome
 5. http://www.specialeducationalneeds.co.uk/hellers-syndrome.html
 6. http://vyskum-autizmu.webnode.sk/news/liecba-autizmu/
 7. http://www.zdravie.sk/choroba/41991/autizmus
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s detskou dezintegračnou poruchou

Máš skúsenosť s detskou dezintegračnou poruchou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť