Pôrodná trauma

Pôrodná trauma je posttraumatická stresová porucha, ktorá vznikne po pôrode. Pôrodná trauma vzniká v dôsledku traumatických zážitkov, ktoré vznikli v súvislosti s pôrodom.

Príčiny

Nová kvalitatívna štúdia, zahŕňajúca 943 žien, si dala za cieľ preskúmať príčiny vzniku traumy a postraumatickej stresovej poruchy (PTSD) po pôrode. Otázky týkajúce sa traumy zahrnulo do svojich odpovedí celkovo 748 žien. Tretina z týchto respondentiek uvádza ako traumatizujúce zážitky udalosti ako: predčasný pôrod6, silné krvácanie či obavy o zdravie dieťaťa.

66,7 % žien (pochádzali z Austrálie, Európy, USA) uvádza ako traumatizujúci spôsob komunikácie zo strany personálu. Tieto ženy pociťovali, že personál uprednostňoval svoje záujmy pred ich.

Pôrodná trauma

Pôrod je silný zážitok pre matku. Príčiny pôrodnej traumy sa delia na subjektívne (pocity, emócie) a objektívne (typ pôrodu).

K príčinám vzniku popôrodnej traumy patrí:

 • veľmi rýchly alebo krátko trvajúci pôrod,
 • veľké pôrodné bolesti4 a nízky prah bolesti,
 • vyvolávanie pôrodu29,
 • zlá starostlivosť o tehotnú ženu,
 • strach o zdravie a bezpečnosť dieťaťa,
 • trauma v predchádzajúcom tehotenstve,
 • nedostatočné tlmenie bolestí.

Prejavy

Pôrodná trauma sa z časového hľadiska delí na akútnu a chronickú formu.

Akútna forma:

 • dezorientácia, zmätenosť po pôrode32,
 • zníženie pozornosti,
 • nezáujem o okolie, o dieťa,
 • príznaky akútnej formy trvajú menej ako tri mesiace.

Chronická forma:

 • intenzívny strach a bezmocnosť pri pomyslení si na pôrod,
 • nočné mory,
 • problémy so spánkom,
 • podráždenosť,
 • pocity strachu a paniky pri rozprávaní o traumatickej udalosti,
 • vyhýbanie sa okoliu,
 • hnev, depresia, úzkosť. Úzkosť môže vyústiť do panických záchvatov2, depresia môže viesť k samovražedným sklonom,
 • príznaky chronickej formy trvajú viac ako tri mesiace. Pôrodná trauma ženy nebola dostatočne spracovaná, aby nespôsobovala žene uvedené ťažkosti.

Pôrodná trauma

Popis obrázku: Trauma z pôrodu môže vyústiť aj do psychickej poruchy zvanej Tokofóbia - strach z pôrodu.

Dôsledky popôrodnej traumy

 • narušenie vzťahu medzi matkou a dieťaťom,
 • narušenie vzťahu medzi matkou a jej partnerom:
  • časté hádky a nezhody,
  • problémy v pohlavnom živote.

Terapia

V prvom rade si žena musí uvedomiť, že trpí touto poruchou. Matkám pomáha ak rozprávajú o svojom probléme s objektívnou osobou - psychológ, lekár, blízky člen rodiny. Psychológ naučí matku, ako má zvládať jednotlivé prejavy a ako sa s nimi vysporiadať.

Matkám sa odporúča tráviť čas s blízkymi osobami, ktoré prejavia o ne záujem. Žena by mala byť často so svojím dieťaťom a mala by sa zamerať na pozitíva pôrodu.

Video: Keď bolí duša - TRAUMA A POSTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA

Video: Trauma a ako ju uvoľniť

Súvisiace články

Viac o traume z pôrodu na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://www.netmums.com/baby/you-and-your-baby/being-a-new-mum/birth-trauma
 2. http://porodna-trauma.webnode.sk/
 3. http://www.birthtraumaassociation.org.uk/what_is_trauma.htm
 4. https://zenskekruhy.sk/trauma-z-porodu-je-skutocna/
 5. https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-016-1197-0

Použité zdroje obrázkov

 1. https://pixabay.com/sk/dieťa-narodenia-zdravé-dieťa-1531059/
 2. https://pixabay.com/sk/ľudia-dieťa-nesú-brucho-narodenia-2942958/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s pôrodnou traumou

Máš skúsenosť s pôrodnou traumou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť