Cvičenie pre deti

1 skúsenosť

Cvičenie pre deti je možné v akomkoľvek veku, nezáleží, či je dieťa kojenec, batoľa alebo predškolák. Pri cvičení rodičov s deťmi sa upevňuje puto medzi rodičom a dieťaťom a zlepšuje sa vzájomná dôvera.

Cvičí sa väčšinou v sprievode pesničky alebo riekanky2, ktorá motivuje deti k pohybu. Pomôckami k cvičeniu môžu byť overbally, gymball, obruče, loptičky alebo kocky.

Počas cvičenia deti objavujú nové veci a nadobúdajú nové poznatky a skúsenosti. Medzi novými kamarátmi a kamarátkami sa učia tolerancii a rešpektu.

Video: Cvičenie rodičov s deťmi - Rakovník

Cvičenie s dojčaťom

Cvičenie s deťmi v dojčenskom veku je rozdelené na jednotlivé podskupiny podľa motorického vývinu1. Podmienkou pred začiatkom samotného cvičenia s dieťaťom je zvládanie pasenia koníčkov.

Vek dieťaťa 3 - 6 mesiacov

Cvičenie je v tomto období vývinu dieťaťa zamerané na správny vývoj v stredovej osi tela, posilňujú sa svaly pri ležaní na brušku na overballoch alebo gymballe.

Rozvíjajú sa tiež detské zmysly, ako je zrak, hmat a sluch pomocou riekaniek alebo pesničiek. Deti cvičia v maminej náruči v klbku alebo v polohe tigríka.

Súčasťou cvičenia môže byť tiež ukážka masážou, proti-kolikové1 cviky, rozprávanie si o správnej manipulácii s dieťaťom alebo napr. šatkovanie.

Vek 6 - 9 mesiacov

Po pol roku veku sa deti vedia pretočiť na bruško, alebo sa hrať so svojimi prstíkmi na nohách. Začína obdobie plazenia alebo lezenia a podávanie si hračiek1.
6 mesačná Andrejka pri cvičení

Cvičením sa podporuje koordinácia tela a rovnováha. Deti sú motivované do polohy na štyroch. Dôležité je deti nedávať sedieť, kým neviedia sedieť samy.

Cvičenie je dopĺňané loptami, hračkami, kockami a inými predmetmi. Jemná motorika deti sa rozvíja stláčaním, bubnovaním alebo búchaním do pomôcok. Pesničky a riekanky pomáhajú k precvičovaniu prstíkov a končatín. Mamičky s deťmi tancujú v náruči alebo s nimi cvičia v ľahu, v sede alebo v stoji.

Vek 9 - 12 mesiacov

Deti sa začínajú pomaly stavať na nohy a objavujú svet okolo seba. Cvičenie býva preto zamerané na podporu chôdze do strany, napr. chôdza okolo gymballu. Ak už dieťa chodí samo (kým dieťa samostatne nechodí, nevodí sa za ruku), je podporovaný rozvoj chôdze dopredu.

V polohe na štyroch dieťa prelieza, podlieza, lezie do obručí alebo tunelov a učí sa prekonávať rôzne prekážky. Prelieza rôzne balančné a nerovné povrchy. Posilňuje sa svalstvo celého tela a dieťa sa učí odvahe (preliezať to alebo nie?). Jemná motorika je rozvíjaná skladaním kociek na seba, hrou s loptou, bubnovaním prstíkov do dosky.

Počas cvičenia sú využívané opäť overbally alebo gymball. Dieťa trávi viac času samostatne na podložke, mimo náruč mamičky.

Cvičenie s batoľaťom

Nadväzuje na obdobie cvičenie s dojčaťom.
V mladšom období batoľaťa (okolo 1 roka) sa stále zdokonaľuje detská chôdza.
Jemná motorika býva rozvíjaná nosením a prácou s téglikmi alebo loptičkami (nosenie, hádzanie, prelievanie). Deti preliezajú, podliezajú alebo obchádzajú rôzne predmety. Učia sa orientácii v priestore.

Hry sú zamerané na nenásilné učenie sa a vnímanie farieb, rozvoj reči a pamäti, učenia sa rytmu (tlieskanie alebo bubnovanie do rytmu počas tanca). Zdravením a lúčením sa deti učia pravidelným rituálom a pravidlám. Pre pocit istoty a bezpečia sú deťom zopakovať známe a naučené básničky a riekanky, postupne sa pridávajú nové.

Cvičenie predškolákov

Cvičenie predškolákov už väčšinou prebieha bez prítomnosti rodičov. Detí sa učia samostatnosti a zodpovednosti.

Cvičenie býva zmerané na:

  • správne držanie tela a koordináciu pohybov,
  • rozvíja sa odvaha, zdokonaľuje sa rovnováha a obratnosť,
  • deti spievajú pesničky a tancujú,
  • počas básničiek a riekaniek sa deti preťahujú a posilňujú svoje svaly,
  • naučia sa spolupracovať s kamarátmi a rešpektovať ich,
  • detí sa socializujú a zaraďujú do kolektívu,
  • deti medzi sebou komunikujú a počúvajú druhých,
  • zdokonaľuje sa manipulácia s loptou alebo loptičkami, obručami, kockami.

Súvisiace články

Viac o cvičení s deťmi na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. http://www.cviceniprodeti.cz/uvod/
  2. http://pohyb-detem.cz/cviceni-s-kojenci
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s cvičením pre deti

Máš skúsenosť s cvičením pre deti?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť
phulakova
16. máj 2017

My sme začali neskôr

Cvičiť (hromadne, s inými deťmi pod vedením odborníka) sme začali, až keď mala dcéra asi 14 mes. Dovtedy sme chodili na plávanie (kvôli remencom). Keď už mala dobré držanie tela, chodila, behala, tak sme začali aj cvičiť. Baví ju to, sleduje inštruktorku, ostatné deti, je to zábava pre ňu (trošku cviku pre mňa).
1 poďakovanie