CAN Syndróm

1 skúsenosť

Syndróm CAN je anglická skratka výrazu (Child Abuse & Neglect), ktorý predstavuje syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa. Deti prejavujúce daný syndróm či už jeho príznaky pocítili násilie zo strany dospelého či silnejšieho človeka. Väčšina detí prichádzajúcich do náhradných rodín alebo detí v ústavnej výchove sa stretli vo svojom živote so zanedbávaním, často s týraním a niektoré deti dokonca aj so zneužívaním. Všetky tieto skutočnosti majú vplyv na fyzický, psychický aj kognitívny vývin dieťaťa.

Typológia syndrómu

Syndróm CAN predstavuje:

 • Telesné týranie- násilie, bitky, kopance, ubližovanie na zdraví

Jedným z hlavných predpokladov vzniku telesného týrania sú telesné tresty – údery za drobné prehrešky, zlé známky, aj nezavinené nehody postupne prerastú v každodennú tyraniu, spojenú s nadávkami a ponižovaním.

 • Psychické týranie-
  • aktívne- nadávky, ponižovanie
  • pasívne- nezáujem, nevšímavosť, odmietanie
 • Zanedbávanie-
  • telesné- neposkytovanie výživy, hygieny, bývania, zdravotnej starostlivosti
  • výchovy a vzdelávania- pomoc v domácnosti či starostlivosť o príbuzných na úkor školskej dochádzky,
  • emocionálne- žiadne prejavy lásky, odmietanie, deprivácia, izolovanie dieťaťa
 • Sexuálne zneužívanie- dotýkanie, pohlavný styk

Dieťa je zákonom chránené pred sexuálnym správaním v akejkoľvek forme až do svojich 15 rokov. Veková hranica nie je stanovená tam, kde je zneužívaná závislosť jednej osoby od druhej. Ide o jednu z najzložitejších foriem násilia.

Prejavy

Najčastejšie sa so zlým zaobchádzaním stretáva dieťa v rodine, či už v biologickej alebo náhradnej. Keď malé dieťa vyrastá pod nejakým druhom násilia často dôjde k presvedčeniu, že to má tak byť správne. Alebo naopak, tým že deti majú pocit, že ich tyrani sú dobrí a hodní vďaky, dospievajú postupne k názoru, že trpia preto, že sú zlí a zaslúžili si to. Svoj hnev môžu obrátiť proti sebe a upadnú do neprekonateľných pocitov depresie a zúfalstva.

 • Fyzické prejavy- opakované poranenia, modriny, zlomeniny, popáleniny, rezné rany, lysiny po vytrhaných vlasoch, tržné rany, poranenia vnútorných orgánov, otrava, dusenie, topenie, nedostatočná hygiena, nedostatok stravy, únava, omrzliny,
 • Psychické prejavy- úzkosť, utiahnutosť, strata kolektívu, vyplašené reakcie, agresivita, sklony k sebapoškodzovaniu, nápadné zmeny v správaní alebo naopak nápadná poddajnosť, veľmi sa usiluje zapáčiť sa okoliu.
 • Prejavy sexuálneho zneužívania- jednoznačné sexuálne správanie neprimeraného veku dieťaťa, kresby alebo opisy, ktoré jasne vyjadrujú sexuálne správanie, veku neprimerané sexuálne vedomosti, alebo nezvyčajný záujem o ne, zvádzanie, prostitúcia, kriminalita alebo úteky z domu, vyjadrovanie náklonnosti nezvyčajnými spôsobmi.

Častou reakciou je potom sebaobviňovanie – následné depresie – a v krajných, a pritom častých prípadoch, možný pokus o samovraždu. Dôležitú úlohu pri odhaľovaní týchto prípadov zohrávajú učitelia, blízki známi, susedia a kamaráti.

Následky

Násilie páchané na deťoch, ale ja jeho nezabránenie sa považuje za trestný čin. Týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa má na dieťa veľký dopad. Najhorší následok na dieťa je jeho pokus o samovraždu.

 • Fyzicky týrané dieťa- nočné mory, depresie1, nedôvera, bojazlivosť, fóbický strach z dospelých, neznášanlivosť očného kontaktu, neustály strach z násilia, krytie sa pred pohybmi tela dospelých,
 • Sexuálne zneužívané dieťa- uzatvorenie sa do seba, nedôvera, samovražedné sklony, poruchy spánku1, hanba, pocity viny, problémy s nadväzovaním vzťahov, strach z mužov, neznášanlivosť dotykov, poruchy príjmu potravy,
 • Psychicky týrané dieťa- strata sebaúcty, depresie, problémy v škole, náhle rečové vady, extrémna utiahnutosť, drogy, neprimerané reakcie na bolesť, prílišná poslušnosť.
 • Zanedbávané dieťa- dieťa si neosvojí základné ľudské potreby a zručnosti, zanedbané v oblasti hygieny, kultúry, sociálnosti, sociálna provokácia alebo naopak útlm, apatia, spomalený celkový vývin dieťaťa

Pomoc deťom v núdzi

Prvý dôležitým faktorom je identifikovať dieťa a jeho rodinu. Zistiť o aký druh týrania ide. V ťažkých prípadoch pomôcť dieťaťu ukryť sa a zabezpečiť mu ochranu pred dospelým, ktorý mu ubližuje. Na Slovensku ako aj v iných krajinách existujú organizácie na pomoc týraným, zanedbávaným a zneužívaným deťom, ako aj dané úrady, ktoré sú povinné dieťaťu v núdzi pomôcť.

CAN Syndróm

Dohovor o právach dieťaťa

Je celosvetovo známy a uznávaný dohovor, ktorý stanovuje práva dieťaťa, od jeho splodenia, ktorý hovorí, že Najlepší záujem dieťaťa je prvoradý.

 1. Právo na rovnosť,
 2. zdravý duševný a telesný vývin,
 3. meno a štátnu príslušnosť,
 4. výživu, bývanie a zdravotnícke služby,
 5. zvláštnu opateru pri postihnutí,
 6. lásku, porozumenie a starostlivosť,
 7. prednostnú ochranu a život,
 8. bezplatné vzdelanie, hru a zotavenie,
 9. ochrana pred zanedbávaním,
 10. ochrana pred diskrimináciou.

Súvisiace články

Viac o CAN Syndróme na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. https://web.archive.org/web/20160820193430/http://linkadeti.sk/dospeli/syndrom-can-v-kocke
 2. https://web.archive.org/web/20150217232958/http://www.unicef.sk/kto-sme/prava-deti/dohovor-o-prav...
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s can syndrómom

Máš skúsenosť s can syndrómom?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť
zuzinana
26. jan 2015

Moja ,,nachvíľu" sestra

Žijem v profesionálnej rodine. Za tie roky, čo moja maminka pracuje ako profesionálny rodič sa u nás vystriedalo niekoľko detičiek, ktoré potrebovali dočasnú opateru. Jedna z nich mi zostala nevlastnou sestrou už navždy, ale to je iná kapitola.
Jeden deň nám nečakane oznámili, že k nám dovezú 5-ročné dievčatko zo susednej dediny, ktorého rodičia sú alkoholici a dievčatko je veľmi zanedbané a túlalo sa po dedine.

Priznám sa čakala som čokoľvek, ale to dievčatko, aké prišlo, to už bolo aj mňa veľa. Nestačila som sa čudovať. Pripomínam že dievčatko malo 5.rokov. Nikdy nebola v škôlke, nevedela jesť s príborom, nevedela držať krajec chleba v ruke, stále si pýtala jesť až kým jej z toho neprišlo zle, tak isto to bolo aj so sladkosťami. Mala neprimerané správanie a hocikedy si ubližovala, ale sama nevedela prečo. Mala poškodené očká, škúlila a zle videla, bola aj veľmi chudá a povedala, že dakedy spávala vonku. Bola aj rozumovo zreteľne zaostalá.

Zažili sme si s ňou veľa. Keď sme šli po vonku zbierala odhodené ohorky s cigariet a vravela, že ich odkladá pre mamu. Neustále sa na ňu pýtala, no nechcela ísť za ňou. Jej premena trvala dlho a už navždy bude mať následky zanedbania zo strany biologickej matky a jej druha.
Aj keď nie všetko má šťastný koniec, dievčatko dostalo okuliare, začalo chodiť do škôlky a teraz chodí do špeciálnej školy a žije v pestúnskej rodine, ktorá ju má rada a dennodenne jej dáva pocítiť lásku a starostlivosť.
1 poďakovanie