Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Pes equinovarus

Pes equinovarus, ľudovo nazývaná vtočená konská noha je najčastejšou vrodenou deformitou pohybového systému u detí. Porucha je viditeľná už hneď po narodení.32 Má charakteristické prejavy a chodidlo je úplne deformované. Deformita vzniká počas druhého trimestra.
Pes equinovarus popísal už v minulosti Hipokrates. V tomto období sú zmienky o prevých liečebných pokusoch.

Výskyt

Táto deformita sa vyskytuje častejšie u chlapcov. Objavuje sa približne u jedného novorodenca1 z 1000 a niekedy je vada aj na obidvoch nožičkách. Vyšší výskyt je zaznamenaný v rodinách, kde sa táto deformita vyskytla. Doteraz však nebol objavený gén, ktorý je zodpovedný za túto vývojovú vadu.

Delenie

 • primárny pes equinovarus - nevie sa presná príčina vzniku
 • sekundárny pes equinovarus - deformita nohy vzniká pri inom základnom ochorení

Vzhľadom sa liečebné postupy sa pes equinovarus delí na:

 • polohový typ - tento typ poruchy sa dá vyriešiť sadrovaním
 • rigídny typ (pravý) - tu je potrebné operačné riešenie
 • ako súčasť iných vrodených ochorení - pri týchto typoch porúch sa využívajú špeciálne operačné techniky

Vznik ochorenia

Presná príčina vzniku tejto vady nie je ešte dodnes úplne objasnená. Ide o výsledok nefyziologického vývoja svalov, šliach a kostí počas vnútromaternicového vývoja. Existuje viacero teórii vzniku. Jedna z nich je tzv. mechanická teória, ktorá hovorí o úzkych pomeroch v maternici. To znamená, že plod nemá dostatok miesta na vývin v maternici.

Iní autori si myslia, že pes equinovarus vzniká na podklade deformít kostí, ktoré tvoria chodidlo. Ďalšia teória hovorí o zlom cievnom zásobení kostí. Dá sa povedať, že je mnoho faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku tejto vady. Stále prebiehajú rôzne výskumy, ktoré sa snažia objasniť príčinu

Prejavy

Všetky kosti nohy a chrupky sú deformované a sú v abnormálnom postavení, sú pevne fixované v neprirodzenej polohe. Oblasť prstov a stredná časť chodidla je otočená smerom dovnútra. Ak sú teda postihnuté obidve nožičky, tak obidve sú vytočené do vnútra a prsty smerujú oproti sebe.
Kĺby na chodidle môžu byť úplne tuhé alebo je v nich zachovaná ešte hybnosť. Podľa stuhnutia kĺbov sa potom určuje liečebný postup.

Diagnostika

Vzhľadom na klinické prejavy sa dá pes equinovarus potvrdiť počas tehotenstva na ultrazvuku, nedá sa však popísať charakter vady a stupeň poškodenia chodidla.
Pomocou RTG sa zhodnotí postihnutie nožičky pred liečbou, niekedy je však veľmi ťažké posúdiť chodidlo z RTG snímku.

Liečba

Liečba pes equinovarus sa delí na konzervatívnu a chirurgickú, teda operačnú. Liečba vyžaduje obrovskú trpezlivosť zo strany rodičov a musia spolupracovať s lekárskym tímom. Liečba sa vždy začína pomocou konzervatívnych techník. Po ich zlyhaní prichádzajú na rad operačné techniky.

Konzervatívna liečba

Delí sa na dve fázy:

 • Redresná fáza

Liečba sa zahajuje hneď po narodení, najlepšie je začať do troch týždňov po narodení32, pretože všetky šľachy sú v tomto období poddajné a ľahko sa dajú predĺžiť. Novorodenec1 je na začiatku konzervatívnej liečby prijatý aj s maminkou sa ortopedické oddelenie. lekári bábätku naložia sadrový obväz a upravujú tak postavenie nožičky. Každých 48 hodín sa mení sadrový obväz, pri výmene sadry sa vždy o malý kúsok posunie poloha nožičky. Sadrový obväz je až po koleno. Po desiatich týždňoch sa sadrový obväz mení každý týždeň.
Sadrovať sa nemôže nikdy násilným spôsobom, preto redresná fáza vyžaduje veľmi veľa trpezlivosti. Po troch mesiacoch sa ukončuje sadrovanie a podľa postavenia nožičky sa podľa RTG rozhodne, či sa bude dieťa operovať alebo sa bude naďalej sadrovať.

 • Retenčná fáza

Ak sa po troch mesiacoch sadrovania docieli správna poloha nožičky, pokračuje sa stále v sadrovaní v intervaloch 2-3 týždne. Sadrovanie musí trvať dostatočne dlho, aby sa postavenie nožičky udržalo a aby bol ďalší rast chodidla u detí nekomplikovaný. Sadrovanie môže trvať aj 7 mesiacov.
Keď sa vada úplne napraví, dieťa nosí plastové dlahy, ktoré siahajú nad koleno. Dlahy sa ponechávajú dovtedy, pokiaľ dieťa začne chodiť. Ako náhle začne dieťa chodiť, dlahy sa ponechávajú počas denného a nočného spánku do 2-3 rokov.
Rodičia s dieťaťom musia počas nosenia plastovej dlahy neustále cvičiť. Správne vyliečená deformita nevyžaduje nosenie ortopedickej obuvi. Lekár pravidelne sleduje dieťa do 14 - 16 veku.

Operačná liečba

Nie každý typ vady sa dá vyriešiť iba sadrovaním, často je nutná kombinácia sadrovania a operačnej techniky. Typ operácie a načasovanie zákroku závisí od typu poruchy a od veku dieťaťa. Cieľom operácií je dosiahnutie takmer normálneho postavenia tvaru nožičky a dostatočná pohyblivosť v kĺboch.

Prehľad operačných výkonov podľa veku:

 • 3 - 6 mesiacov - v tomto období sa najčastejšie predlžuje Achillova šľacha, ktorá je pri tejto poruche skrátená. Po operácii sa nosia 6 týždňov sadrové dlahy.
 • 6 mesiacov - 3 roky - v tomto období sa pri operácií väčšinou pretnú všetky šľachy, uvoľnia sa tak šľachy. Je to technicky veľmi náročná operácia, po operácii sa pomocou sadry fixuje noha v plastových dlahách, tak ako pri konzervatívnej liečbe.
 • 3 - 7 rokov - u týchto detí sú prítomné poruchy tvaru kostí, pri neliečených deformitách alebo po neúspešnej operácii sa robí opäť kompletné uvoľnenie šliach a taktiež sa uvoľňujú aj povrchové obaly svalov.
 • 7 - 10 rokov - deti v tomto veku majú úplne deformované a stiahnuté šľachy, ktoré sa ani operačne nedajú uvoľniť, vada sa preto nedá úplne odstrániť. Operačný postup je individuálny, ide o náročný operačný výkon, ktorý zasahuje do štruktúry kostí.
 • nad 10 rokov - operačné metódy sú vyberané individuálne podľa typu poruchy a podľa, do tejto skupiyn patria deti, u ktorých sa nevydarili predchádzajúce operácie. Terapia je v tomto období veľmi náročná.

Prognóza

Pri správnej a dôslednej liečbe sa u 90% postihnutých detí dosiahnu uspokojivé výsledky. Za uspokojivý výsledok sa označuje schopnosť dieťaťa stúpiť celou plochou chodidla na podložku. Rodičov treba upozorniť, že noha však zostáva natrvalo kratšia. Ďalším prognostickým faktorom je dlhodobé pravidelné cvičenie a stimulácia chodidla. V priebehu rastu chodidla môže kedykoľvek dôjsť k recidíve vady, preto sú nutné pravidelné návštevy u lekára do 16. rokov života.

Súvisiace články

Viac o pes equinovarusna modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://www.solen.sk/pdf/ec47952c9863bd485d253f53bdf447d8.pdf
 2. http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2003/02/04.pdf
 3. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Pes_equinovarus_congenitus
 4. Dungl, P, Karpíšek, M.: Extensive subtalar release in the treatment of pes equinovarus congenitus. Acta Chir. orthop. Traum. cech. 1990;
 5. Tachdjian, M.O.: Pediatric Orthopedics. W.B. Saunders Company, Philadephia, second edition, Vol. 4, 1990
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s pes equinovarus

Máš skúsenosť s pes equinovarus?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť