Dojčenie po cisárskom reze

Dojčenie po cisárskom reze sa v zásade nelíši od dojčenia11 po vaginálnom pôrode. Nástup laktácie býva často sťažený okolnosťami sprevádzajúcimi cisársky rez57.

Už počas tehotenstva sa v prsníkoch tvorí kolostrum (mledzivo). Po cisárskom reze zvyčajne nedôjde k prvotnému vyplaveniu veľkého množstva hormónu oxytocínu do krvi mamičky, ktorý napomáha tvorbe väzby matky na dieťa2 a dojčeniu11. Novorodenec často býva k prsníku prvýkrát priložený až niekoľko hodín či dní po pôrode. Počas tejto doby býva dokrmovaný umelým mliekom5 alebo roztokom glukózy zvyčajne z dojčenskej fľaše. Niekedy bol novorodencovi podávaný aj cumlík13. Fľaša a cumlík kazia techniku ​​dojčenia a narušujú správnosť prisatia bábätka na dvorec prsnej bradavky.

Bábätko môže po cisárskom reze kvôli liečeniu matky a separácii od matky javiť o dojčenie menší záujem. Úlohu v sťaženom nástupe laktácie môžu hrať aj zdravotné problémy novorodenca. Ťažšie býva aj dojčenie predčasne narodených detí. Istý negatívny vplyv na dojčenie má aj stres mamičky po pôrode ukončenom cisárskym rezom.

Bohužiaľ adekvátnej pomoci s dojčením sa mamičky nestretnú ani v rade pôrodníc, pretože tie zvyčajne nezamestnávajú kvalitne vyškolené a skúsené laktačné poradkyne. Väčšiu a lepšiu pomoc s dojčením sa mamička väčšinou dočká v baby friendly hospital.

Kojenie po císárskom reze

Ako zvýšiť pravdepodobnosť plného dojčenia po cisárskom reze

 • Naštudovať si fakty o dojčení: napr. v článkoch Ako dojčiť a Dojčenie11,
 • Zistiť si svoje práva a práva dieťaťa a trvať na ich dodržiavaní personálom pôrodnice: podľa Charty základných práv a slobôd a podľa Dohovoru o právach dieťaťa má dieťa právo na nepretržitý kontakt s rodičmi. Záujem dieťaťa by mal byť na poprednom mieste. Tieto práva je možné obmedziť len vo vážnych a objektívne odôvodnených prípadoch. Prevádzkové pravidlá pôrodnice zvyčajne nie sú dostatočným dôvodom pre separáciu mamičky a novorodenca. Lekár nemusí rešpektovať názor rodičov len vtedy, ak rodičia nesúhlasia so zákrokom, ktorý je reálne potrebné bezodkladne vykonať k záchrane života a zdravia dieťaťa. Vhodným postupom je spísať si pôrodný plán8, v ktorom budú uvedené aj želania rodičov pre prípad starostlivosti o bábätko po cisárskom reze a tento plán si vziať do pôrodnice v dvoch vyhotoveniach. Jeden exemplár nechať založiť do zdravotníckej dokumentácie mamičky a druhý do zdravotnej dokumentácie bábätka. Pôrodný plán je totiž pre personál pôrodnice záväzný vo všetkých bodoch, ktoré neodporujú jej technickým možnostiam.
 • Umožniť čo najskôr kontakt kožu na kožu a dojčenie: ideálne nechať novorodenca dospieť k samoprisatiu. Ak to nie je možné, tak priložiť novorodenca k prsníku čo najskôr po pôrode. Prevažnú časť novorodencov je možné ihneď po pôrode nechať počas bondingu dospieť k samoprisatiu a nechať piť kolostrum. Aj po cisárskom reze je zvyčajne možné vykonať kontakt kožu na kožu tak, že je novorodenec položený na nahé telo matky priečne pod jej prsiami. Bábätko je možné, ale nie nutné na tele matky ľahko otrieť (okrem ručičiek, plodová voda totiž vonia ako matkine prsia). Potom je potrebné mamičku a bábätko zakryť spoločnou ľahkou prikrývkou. Počas procesu samoprisatia je aktívnym jedincom novorodenec a nevadí teda, ak je matka pod vplyvom tlmiacich liečiv či dokonca v celkovej narkóze. Bábätko pridržuje na jej tele otecko alebo niektorý zo zdravotníkov. Prekážkou dojčenia vo väčšine prípadov nie je ani liečenie matky, pretože do kolostra prechádza len minimálne množstvo týchto látok a bábätko vypije iba niekoľko mililitrov kolostra.
 • Neseparovať mamičku a dieťa: po bondingu premiestniť matku čo najskôr spoločne s novorodencom na rovnakú izbu (tzv. rooming - in), ideálne ihneď po pôrode. Vtedy so staraním sa o seba a o novorodenca mamičke pomôže niekto ďalší (otecko, babička, dula) a bábätko tak nie je potrebné separovať od mamičky na novorodeneckom oddelení. Je potrebné podporovať kontakt kožu na kožu. Bábätko je vďaka tomu dojčené častejšie a hlavne skôr, ako sa rozplače. Dojčenie na požiadanie napomáha aj praktizovanie kontaktného rodičovstva1, t.j spoločného spania4. Podľa zdravotného stavu mamičky potom aj nosenie9, pretože mamička môže na potrebu dieťaťa sa dojčiť reagovať veľmi rýchlo. Bábätko cíti mamičku a materské mlieko na dosah, prisáva sa potom v pre neho v najvhodnejšej chvíli, regulujú sa mu prirodzené spánkové cykly a neupadá do neprirodzene hlbokého a dlhého spánku. Bábätko nie je potrebné budiť na dojčenie. Tiež zaspávanie pri prsníku je prirodzené (zvyčajne nie je nutné ani dávať bábätko odgrgnúť, správne prisaté dieťa neprehĺta vzduch a snaha o odgrgnutie ho zbytočne budí). Istou mierou separácie je aj používanie zavinovačiek, čiapočky a rukavičiek pre bábätko - je teda lepšie sa zaobísť bez nich.
 • Zabezpečiť správne asymetrické prisatie dieťaťa k prsníku: dieťa, ktoré sa správne prisáva a nie je príliš slabé, získava dojčením dostatok mlieka a netrávi na prsníku neúmerne dlhú dobu. Pri správnom prisatí by dojčenie nemalo byť bolestivé a bradavka po dojčení nesymetricky zdeformovaná. Zle prisaté dieťa od prsníka neodpájame (znásobuje to bolesť a zvyšuje poškodenie bradavky), ale vyvinieme primeraný tlak na jeho zátylok a posunieme ho dole. Správne prisatie je asymetrické - hlava dieťaťa je mierne zaklonená, takže sa dieťa musí natiahnuť mierne dopredu, aby sa prisalo. Brada dieťaťa má potom byť zaborená do prsníka, nos od prsníka ďalej a zároveň má spodná čeľusť pokrývať väčšinu dvorca.
 • Neobmedzovať dĺžku a frekvenciu dojčenia (tzv. dojčenie na požiadanie): dojčenie podľa časového harmonogramu ohrozuje udržanie laktácie a správny vývoj dieťaťa (dieťa nemusí získavať dostatok mlieka a dobre prospievať. Ignoráciou signálov hladu stráca dôveru vo svoju schopnosť komunikácie a získava nezdravé stravovacie návyky). Bábätko, ktoré sa správne prisáva netrávi na prsníku neúmerne dlhú dobu. Dojčiť možno pri jednom dojčení z jedného prsníka i z oboch prsníkov. Záleží na potrebách bábätka a dostatočnosti laktácie. V prípade potreby je možné použiť techniku ​​stláčania prsníka.
 • Dojčiť v polohách vhodných po cisárskom reze, v ktorých nedochádza k dráždeniu jazvy: jedna sa hlavne o polohu bočnú - futbalovú, polohu v polosede s pokrčenými nohami a s vankúšom položeným nad jazvou a potom polohu poležiačky s hornou končatinou podloženou vankúšom.
 • Veriť vo svoju schopnosť dojčiť a v prípade potreby vyhľadať pomoc: pri dostatku informácií mamička vie, čo je pri dojčení normálne. Pomáha nepovažovať prípadné problémy pri dojčení za boj, pozerať sa na dojčenie nielen v rámci momentálnej situácie, ale s výhľadom mesiacov až rokov. Zostať čo najviac pokojná a hlavne neváhať vyhľadať odbornú pomoc laktačnej poradkyne1.
 • Nepodávať dieťaťu umelé náhrady prsníka (cumlík13, fľašu, klobúčiky): tieto náhrady môžu kaziť techniku ​​dojčenia - ohrozujú správne prisatie a efektívne sanie. Môžu znižovať laktáciu a spôsobiť bojkot dojčenia (predčasné odstavenie). Používanie klobúčikov so sebou nesie riziko poranenia bradaviek, vzniku bakteriálnej alebo kvasinkovej infekcie a miznú výhody sania priamo z prsníka (napr. tvorba materského mlieka na mieru dieťaťu). Cumlík v puse dieťaťa môže maskovať prvé signály hladu (dieťa sa uspokojí dudlaním naprázdno). Technika sania z fľaše je iná ako z prsníka a navyše z nej mlieko tečie rýchlejšie. V prípade nutnosti dokrmovania existujú iné spôsoby. Preferované by malo byť použitie suplementora (laktačnej pomôcky). Ak nie je k dispozícii, potom kŕmenie z pohárika.
 • Ak je mamička od novorodenca oddelená, začať odstriekavať, alebo odsávať kolostrum. Každá kvapka je prospešná a bábätku takto získané kolostrum podávať z pohárika. Kolostrum v prípade plánovaného cisárskeho rezu je možné aj odstriekavať (presnejšie povedané odkvapkávať) ešte pred pôrodom od 36. týždňa tehotenstva (do širokej skúmavky odstriekať kolostrum a skúmavku potom umiestniť do mrazničky, po zhruba 3h, v noci s dlhšou prestávkou kvôli spánku. Odstriekavanie opakovať a získané kolostrum pridať k už mrazenému. V jednej skúmavke skladovať zmrazenú jednu dávku kolostra, teda nie viac ako 10 ml. Zvyčajne sa nastávajúcej mamičke podarí nazbierať za deň 2 až 4 ml kolostra. Tým sa vyhnúť podaní umelého mlieka bábätku po cisárskom reze a poskytnúť dieťaťu ideálnu výživu). Odstriekané kolostrum možno v prípade potreby doplniť roztokom glukózy alebo pasterizovaným materským mliekom z banky mlieka.

Relatívne krátky kontakt kožu na kožu po pôrode cisárskym rezom ( bez samoprisatia) - video (ENG)

Bábätko opakovane dudluje a pije (sledujte pauzu v brade), ako matka používa stláčanie prsníka - video (ENG)

Dokrmovanie bábätka laktačnou pomôckou (Suplementor) - video (ENG)

Kŕmenie bábätka z pohárika - video (ENG)

Všimnite si, ako bábätko vystrkuje jazýček, aby sa napilo mlieka. Mlieko sa bábätku neleje z pohárika do pusinky.

Súvisiace články

Viac o dojčení po cisárskom reze na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. https://www.mamila.sk/pre-matky/pribehy-matiek-o-dojceni/dojcenie-po-cisarskom/
 2. http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2013/03/17.pdf
 3. http://www.porody.net/2012/08/12/kojeni-po-cisarskem-rezu/
 4. http://www.mamaaja.cz/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&DocumentID=1868
 5. http://www.poradkyneprikojeni.cz/news/odstrikavani-materskeho-mleka-pred-porodem/
 6. http://www.poradkyneprikojeni.cz/news/deti-si-nedokazi-prijem-potravy-kojeni-ridit-samy-/
 7. http://www.poradkyneprikojeni.cz/news/prisli-jsme-z-porodnice-domu/
 8. http://www.ferovanemocnice.cz
 9. https://dulyservis.webnode.cz/
 10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2613254/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s dojčením po cisárskom reze

Máš skúsenosť s dojčením po cisárskom reze?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť