NT hodnoty

Kto vie ake su normalne NT hodnoty (meranie hrubky sije ultrazvukom) v 13 - 14?
petronelie
2. aug 2008
Ahoj holky, koukám na předešlo stránku diskuze, některé z vás se podivují,že je lékař neodeslal na NT screening. Předesílám,že toto není povinné standartní vyšetření, dělají ho jen akreditovaná specializovaná pracoviště, opravdu tomu musí rozumět! A váš lékař není povinnen vám NT doporučit. Můj lékař to dělá automaticky, ale většinou se dělají jen tripple testy v 16 tt. NT si můžete vyžádat samy, stojí asi 1500 až 2000 kč.
campi
2. aug 2008
Ja za NT screening nic neplatila. Jinak gyn. potvrdila, že je na to naprosto nutné akreditované pracoviště. Že musí mít doktor, který to dělá tzv. "nakoukáno". Ona sice ty věci na UTZ taky vidí, ale nikdy by si netroufla to pacientkám nabízet jako opravdu odborný UTZ.

Jak je to s tripple testy? Ty jsou povinné? Moje gyn. je neprovádí, když je pacientka vyloženě nechce.
babica1
4. aug 2008
PETRONELIE: JE TO POVINNÉ VYŠETRENIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ]-(
babica1
4. aug 2008
CAMPI: svojej lekárky sa drž.... 😉
evamik
4. aug 2008
Babica, v ČR není NT screening povinný!!
hary
4. aug 2008
Evamik má pravdu, NT není povinné vyšetření. Záleží na doktorovi, zda vás na něj pošle či ne, nebo je to rozhodnutí pacientky, ale rozhodně povinné vyšetření to není!!!!!! A vůbec, před třemi lety ho mi ho nedělali vůbec, to jsem ani nevěděla, že se něco takového vůbec dělá :-N
babica1
4. aug 2008
Tak v SR je POVINNÉ 😞 😞 😞 😞 😞 Určite.... vyhláška MZ SR .....
hanuky
6. aug 2008
A NT hodnoty nerobia na zaklade AFP? to by vysvetlovalo, preco to nerobia kzdej z nas.
babica1
6. aug 2008
NT hodnoty sa robia pri dĺžke bábatka 45-84mm / čo je 11-14 týždeň/. AFP, teda triple test sa robí v 16 týždni. Nepatrí to spolu. 😞 😞 😞
adinam
6. aug 2008
Ahojte dievčatá,tak na stránke www.mamatata.sk,píše doc.Holomáň,že NT vyšetrenie v 12tt je len doporučené,nie povinné. :-| .Mrknite tam,všetky vyšetrenia na daný týždeň tehotenstva tam nájdete.Tak neviem...
babica1
7. aug 2008
Odborné usmernenie MZ SR o prenatálnom multimarkerovom skríningu vrodených vývojových chýb (VVCH) Číslo: 14631– 3/2006-OZS Dňa: 19.10.2006 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods.1 písm. b)zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 350/2005 Z. z. vydáva toto odborné usmernenie: Čl. 1Predmet úpravy Cieľom odborného usmernenia je štandardizácia a skvalitnenie výkonu prenatálneho skríningu vývojových chýb v segmente vyšetrenia biochemických markerov gravidity a ich komplexného celoplošného využitia v prenatálnej diagnostike s možnosťou podstatného zvýšenia záchytnosti vrodených vývojových chýb a zároveň umožnenie efektívnej kontroly správnej klinickej a laboratórnej praxe. Čl. 2 Prenatálny multimarkerový skríning VVCH v I. trimestri Realizácia odborného usmernenia bude zabezpečená nasledovne: (1) Prenatálny multimarkerový skríning vývojových chýb v I. trimestri sa vykonáva na pracoviskách, ktoré spĺňajú príslušné materiálne a personálne kritéria na kvalitu. V 10+1 až 13+6 týždni gravidity (optimálne v 11+1 až 12+0 týždni gravidity) sa ultrazvukom vyšetrí šijové prejasnenie - (NT) a stanoví sa sérová hladina PAPP-A a free-β-hCG. Pre správnu laboratórnu prax, hodnotenie výsledkov a indikáciu prenatálneho genetického vyšetrenia platia tie isté kritériá ako v II. trimestri. (2) K správnemu vykonaniu ultrazvukového vyšetrenia NT je nevyhnutné, aby ho vykonal lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (ďalej len „gynekológ“) a so samostatným certifikátom v sonografii na vyšetrovanie NT. (3) K správnemu vyhodnoteniu rizika je nevyhnutný certifikovaný špeciálny softvér.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 20
2Čl. 3 Prenatálny multimarkerový skríning VVCH v II. trimestri (1) Odber krvi na prenatálny skríning VVCH v II. trimestri vykonáva ošetrujúci gynekológ povinne v období 14+0 až 15+6 týždni gravidity. Vyšetrujú sa najmenej dva parametre, AFP a hCG.(2) Žiadanka na vyšetrenie a vyhodnotenie skríningu obsahuje potrebné údaje: dátum odberu krvi , rodné číslo, dátum poslednej menštruácie, dátum posledného UZ vyšetrenia s uvedením biometrického parametra CRL alebo BPD a zodpovedajúceho gestačného veku plodu, počet plodov, váhu matky, anamnézu matky (diabetes mellitus, IVF+ET, Downov syndróm a neural tube disease (NTD) v predchádzajúcichgraviditách).(3) Vyšetrujúce biochemické laboratóriá sú zapojené do externého hodnotenia kvality a musia spĺňať požiadavky správnej laboratórnej praxe. Spracovanie laboratórnych údajov a nameraných hodnôt sa vykonáva pomocou certifikovaného softvéru, s výpočtom individuálneho rizika tehotnej pre chromozómové chyby aNTD.(4) Hodnotiace pracovisko vykonáva najmenej 1000 hodnotení skríningov ročne, aby sa zabezpečilo spoľahlivé určenie mediánov stanovovaných analytov pre daný gestačný vek. V oblastiach so sťaženou transportnou dostupnosťou a počtom vyšetrení 500 – 1000 je pracovisko napojené na najbližšie štandardizované hodnotiacepracovisko. Hodnotiace pracovisko vydá odporúčanie k ďalšiemu postupu. (5) Indikáciu prenatálneho genetického vyšetrenia stanovuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika (ďalej len „genetik“) v spolupráci s gynekológom. Genetik zabezpečí genetickú analýzu a konzultáciu pred vyšetrením a odbornú interpretáciu výsledkov. Čl. 4 Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2006. Ivan Valentovič, v.r. minister
--------------------------------------------------------------------------------
Page 21
123. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24791/2006 – OL z 22. novembra 2006, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2007 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje: § 1 Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť jednotlivých skupín poistencov členených podľa pohlavia a podľa vekovej štruktúry na rok 2007 na účely prerozdelenia poistného sa určuje takto: Vekové skupiny Index – IRŽ(i) Index – IRM(i) Ženy Muži 1. od 0 do 4 rokov 1,82 2,17 2. od 5 do 9 rokov 1,22 1,43 3. od 10 do 14 rokov 1,30 1,37 4. od 15 do 19 rokov 1,43 1,24 5. od 20 do 24 rokov 1,48 1,00 6. od 25 do 29 rokov 1,88 1,14 7. od 30 do 34 rokov 1,92 1,22 8. od 35 do 39 rokov 1,92 1,40 9. od 40 do 44 rokov 2,19 1,66 10. od 45 do 49 rokov 2,77 2,22 11. od 50 do 54 rokov 3,58 3,11 12. od 55 do 59 rokov 4,36 4,38 13. od 60 do 64 rokov 5,19 5,39 14. od 65 do 69 rokov 6,08 6,35 15. od 70 do 74 rokov 6,63 7,20 16. od 75 do 79 rokov 6,76 7,56 17. od 80 rokov 6,05 6,49
--------------------------------------------------------------------------------
Page 22
§ 2 Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny. § 3 Tento výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2006. Ivan Valentovič v. r. minister
--------------------------------------------------------------------------------
Page 23
124. Bratislava 2.11.2006 Číslo: 26397 – 2/2006 - OPR O Z H O D N U T I E o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice prof. Matulaya Kremnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa ust. § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í s účinnosťou od 1. novembra 2006 zriaďovaciu listinu Psychiatrickej nemocnice prof. Matulaya Kremnica zo dňa 18.12.1990 číslo: 1842/90-A/II-3 v znení Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11.12.1991 číslo: 3909/1991-A, v znení zmeny zriaďovacej listiny zo dňa 1.2.1995 číslo: 303/1995-A a v znenírozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 22.7.1998 číslo: 1531/98-A-834/98-OLP t a k t o : V časti upravujúcej predmet činnosti sa text: „Poskytovanie špecializovanej ústavnej a ambulantnej starostlivosti pacientom s psychickými chorobami a poruchami.“ vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie: „Poskytovanie špecializovanej ústavnej a ambulantnej starostlivosti pacientom s psychickými chorobami a poruchami. Poskytovanie ambulantnej starostlivosti v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.“ Ivan Valentovič, v.r. minister
babica1
7. aug 2008
Tak už i veríte, že je to povinné a môžu to robiť len špecialisti?
😞 😞
campi
7. aug 2008
Babico: mně tedy překvapuje, že tu hodně holek psalo, že nebyli na specializovanem pracovišti...
babica1
7. aug 2008
Hm..... to je preto, lebo lekári sa boja konkurencie... boja sa posielať odbodníkom..... asi 😞 😞
meusicka
7. aug 2008
babica a ostatne ahojte... ja patrim tiez k babam, co im NT nerobili.takze ci to je povinne alebo nie, u mna sa to nestihlo :-| pytala som sa lekara ci ho bude robit, ale nepovedal mi ze nie, len ze naraz s AFP. potom ked som bola u neho dalsi krat a chcela som sa opytat, resp. som myslela ze mi ho urobi, lebo mi jednozancne nepovedal ze nie, tak tam nebol a tak nam uz nezostal cas hladat niekoho kto je na to specializovany 😢 teraz sme objednany na AFP a dufam, ze v brusku je vsetko v poriadku. nebudem sa zbytocne stresovat a aj moje dietatko. dufam, ze je vsetko tak ako ma byt a ze nas cakaju zdrave babatka.
babica1
7. aug 2008
V 21 st. sa spoliehať na vieru..... vyťahať toho doktora za vlasy... si myslím 😉
tekvica
7. aug 2008
no ja by som si tak ista nebola, ze sijove prejasnenie, cize screening v I. trimestri je povinny..

pretoze vyhlaska hovori o tom, ze odber krvi na sreening v II. trimestri robi gynekolog POVINNE, pri sreeningu v I. trimestri prislovka povinne chyba.

a v pravnych predpisoch ma kazde slovko svoj vyznam..

ani mne ho napr. nerobili, vela vela dalsim tehotnym nie, pricom ak by aj toto bolo povinne, tak to hradi zdrav. poistovna, takze lekar nema dovod zamlcat to, resp. porusit svoju povinnost.
kitten
8. aug 2008
Ahojte holky . Je zde nekdo s podobnym pripadem?mela jsem vcera NT screening a mame 3.9 mm nuchalniho prostoru. Ostatni vysledky jsou normalni. Riziko Downa je 1:261. Myslite, ze amniocenteza ma cenu, kdyz je u ni vetsi riziko potratu 1:100? Moc diky za vsechny nazory.
evaviki
8. aug 2008
Babica, na utz, kde pozeraju NT ta podla mna doktor odoslat nemusi, pokial mas vysledky z krvi ok. Vtedy nie je dovod.

Kitten, ja mam riziko 1:140, NT som mala 2,1; ale mala som zase zlu krv. Amnio som zatial odmietla. Objednala som sa na tripple testy do gennetu, kde mi vezmu krv po 16.tt a opatovne vyhodnotia riziko spolu s vysledkami z prveho screeningu. A potom sa rozhodnem definitivne.
babica1
11. aug 2008
tekvica: zdravotná poisťovna to HRADI
:-p
babica1
11. aug 2008
KITTEN: NT 3,9 - ale v ktorom týždni?
😞
tekvica
11. aug 2008
no ja viem o babach, co si to hradili same.
a stale som presvedcena, ze NT povinne nie je, neuklada to pr. predpis lekarovi ako povinnost...
babica1
11. aug 2008
TEKVICA: ....... ľahšie je uveriť v nepovinnosť vyšetrenia ako oceniť jeho kvality.... držím prsty..... :-N
evaviki
11. aug 2008
Babica, skus si poslat otazku na ministerstvo zdravotnictva a uvidis, ze to nie je povinne.
tekvica
11. aug 2008
babica, tu nejde o moju vieru, ci nevieru, len citam pr. predpis a kedze sa v tom trocha vyznam, preto moj naozor je taky aky je...

bez emocii, dikcia predpisu nehovori o povinnosti...
babica1
11. aug 2008
Iste 😞 😞 😞 😞
kitten
11. aug 2008
Evaviki- ahoj a diky ze jsi reagovala na muj prispevek - ja mela 3.9 v 13+4. dnes jsem mluvila s primarkou - ona naznala, ze tripple testy nemaji smysl protoze jak mam jednou zvyseny NT prostor je tam vetsi riziko ... 😞 S amniocentezou zatim pockame - nechceme riskovat ze o ne prijdeme. Ve 20 tydnu pak bude podrobny ultrazvuk.
babica1
12. aug 2008
kitten - konzultuj prof. Šantavého v Olomouci ev. prof Calda v Prahe, ev . www.gennet.cz....... certifikovaný odborníci.... Tvoja prim. nepovedala celkom správnu info 😉
evaviki
12. aug 2008
Kitten, na ten utz idem aj ja. Sice aj na tripple, ale ked pocuvam ako vychadzaju dost casto pozitivne a pritom su babetka ok, tak sa na ne nejak ani nespolieham. Dokonca uz uvazovali, ze ich zrusia. 🙂 Inak nejaka mamina tu pisala, ze ona mala NT 6mm a babenko sa narodilo zdrave. Nie vzdy sa to da presne zmerat, mne napr. ani nemerali nosovu kosticku, lebo drobec je otoceny tak, ze sa to neda. 😃
Babica, konzultovat s niekym nie je take jednoduche, musis mat vacsinou doporucenie od doktorky, inak ta nemusia vziat.
babica1
12. aug 2008
evaviki neviem si predstaviť, aka sila by musela zaučinkovať, aby som sa nechala odbiť, keby šlo o moje dieťa... a existuju aj mailiky.... aj cez ne odpovedaju na otázky 😉 😉

Začni písať odpoveď...

Odošli