Kombinovaný test

Kombinovaný test alebo prvotrimestrálny screening je prvým „veľkým“ vyšetrením v tehotenstve, ktoré posudzuje zdravotný stav bábätka. Nastávajúca mamička vďaka tomuto vyšetreniu môže dostať prvé aké-také ubezpečenie, že je s dieťatkom všetko v poriadku. Poď sa s nami pozrieť, čo to kombinovaný test vlastne je, z čoho pozostáva, kde ho môžeš absolvovať a prečo by si ho rozhodne nemala vynechať.
prvotrimestrálny skríning cena

Kombinovaný test alebo prvotrimestrálny screening je prvým dôležitým vyšetrením v tehotenstve.

Čo je to kombinovaný test?

 • Kombinovaný test môžeš poznať pod týmito názvami: prvotrimestrálny screening, ultrazvukový screening prvého trimestra, biochemický screening, prenatálny screening vrodených vývojových chýb v prvom trimestri, screening na odhalenie vád plodu v prvom trimestri alebo NT test, ktorý je však po správnosti len jednou časťou kombinovaného testu.
 • Ide o screeningové, nie diagnostické vyšetrenie, znamená to teda, že výsledkom testu je udanie rizika prítomnosti vývojovej vady bábätka. Vykonáva sa od 10. do 14. týždňa tehotenstva, no niektoré súkromné ambulancie na Slovensku tento interval ešte skracujú – od 12. do 14. týždňa tehotenstva. Za bežných podmienok nie je preplácaný zdravotnou poisťovňou a odporúča sa naň objednať už v čase, keď ti tvoj gynekológ potvrdí tehotenstvo.
 • Prvotrimestrálny screening môže vykonávať iba lekár, ktorý disponuje FMF certifikátom (The Fetal Medicine Foundation) a väčšinou pracuje vo väčšej špecializovanej ambulancii. Podmienkou udelenia tohto certifikátu je nielen preverenie odborných znalostí daného lekára, ale aj disponovanie špeciálnym prístrojovým vybavením.
 • Screening prvého trimestra spája niekoľko efektívnych metód a meraní, ktorých výsledky spoločne dokážu poukázať na riziko vzniku vývojovej vady u dieťaťa:
  • podrobná rodinná anamnéza,
  • odber tvojej krvi,
  • dôsledný ultrazvuk cez brušnú stenu, ktorého súčasťou je meranie šijového prejasnenia – NT (nuchal translucency) meranie,
  • všetky informácie, ktoré anamnéza, rozbor krvi a ultrazvuk priniesli, vyhodnocuje špeciálny softwér.

Dôležitá informácia: Priebeh kombinovaného testu sa môže na jednotlivých klinikách líšiť. Vyššie je spomenutá štandardná základná skladba tohto vyšetrenia, no každá ambulancia ju môže rozšíriť o doplnkové vyšetrenia, napríklad kontrola krčka maternice atď…


 • Prvotrimestrálny screening sa zameriava na:
  • odhalenie rizika najčastejších vývojových vád dieťaťa – napríklad Downovho syndrómu a rázštepu chrbtice,
  • odhalenie anatomických vád – napríklad zobrazenie nosnej kostičky a obvodu končatín,
  • vyšetrenie stavu a funkčnosti vnútorných orgánov dieťaťa – kontrola a meranie srdiečka, odhalenie či vylúčenie prítomnej tekutiny v brušnej dutine bábätka, atď.,
  • upresnenie týždňa tehotenstva a termínu pôrodu,7
  • zhodnotenie množstva plodovej vody, stavu pupočníka a placenty
  • včasné zhodnotenie prípadného rizika komplikácií na strane mamičky – posudzuje sa napríklad, či je tu pravdepodobnosť, že by sa u teba objavilo tehotenské ochorenie preeklampsia.3

Čo je to NT meranie – meranie šijového prejasnenia?

Lekár ultrazvukom zmeria nahromadenie tekutiny v podkoží v oblasti krku bábätka. Táto tekutina sa na obrazovke sonografu zobrazuje ako prejasnenie. Väčšie množstvo tekutiny v tejto oblasti je často spojené s prítomnosťou chromozomálnej anomálie, napr. Downovým syndrómom.2 Avšak výsledok merania nie je definitívnym ortieľom, aj pri zvýšenej hodnote NT sa môže narodiť zdravé bábätko. Je to však signál, že treba spozornieť a podniknúť ďalšie kroky k potvrdeniu alebo vylúčeniu istej diagnózy.

Vyšetrenie tvojej krvi

Do pozornosti sa dostávajú dve látky, ktoré sa tvoria v placente, odkiaľ prestupujú do tvojej krvi – ide o parametre pAPP a hCG.1 V prípade, že by malo bábätko Downov syndróm, boli by hodnoty týchto látok abnormálne.


Spoľahlivosť a výhody prvotrimestrálneho screeningu

 • Kombinovaný test dokáže dané vývojové vady zachytiť s 95 – 97% úspešnosťou, pričom štatistiky hovoria, že jeho falošná pozitivita sa pohybuje len na úrovni 2 – 3%.
 • Výhody prvotrimestrálneho screeningu:
  • Vykonáva sa ešte v prvom trimestri a výsledky sú známe do niekoľkých pracovných dní. To znamená, že v prípade pozitívneho výsledku máš ešte dostatok času na absolvovanie diagnostického vyšetrenia (amniocentéza alebo odber choriových klkov), ktoré ak podozrenie potvrdí, následné ťažké rozhodnutie, či si dieťatko ponecháš, nepríde v časovej tiesni.
  • V porovnaní s triple testom, ktorý uhrádza zdravotná poisťovňa, má omnoho nižšiu falošnú pozitivitu a vysokú citlivosť.
  • Je bezbolestný a neprináša žiadne riziká.

Výsledky prvotrimestrálneho screeningu

 • Výsledok spočíva „len“ v udaní pravdepodobnosti možného rizika a nech už test vyjde akokoľvek, nemožno ho považovať za stopercentný. Každá vývojová vada, ktorá je skúmaná, má osobitný výsledok, ktorý sa zapisuje samostatne:
  • Výsledky sú rozpísané nasledovne: Pri diagnóze Trisomy 21 (Downov syndróm) sa zapíše napríklad hodnota 1:550. Znamená to, že jedno dieťa z 550 pri rovnakých hodnotách, aké boli namerané tebe, bude mať Downov syndróm.
  • Rovnakým spôsobom sú rozpísané aj trizómie 18 a 13, riziko vzniku preeklampsie či rastovej retardácie.

Negatívny výsledok
Za negatívny výsledok je považované vypočítané riziko nižšie ako 1:300. Hoci to neznamená, že riziko narodenia bábätka s Downovým syndrómom nie je žiadne, negatívny výsledok sa viac nemusí overovať žiadnym iným vyšetrením.

Pozitívny výsledok
Pozitívny výsledok, teda vyšší ako 1:300, znamená síce vyššie riziko výskytu Downovho syndrómu plodu, ale stopercentne nepotvrdzuje, že plod je skutočne Downovým syndrómom postihnutý. Toto podozrenie môžu preukázať až ďalšie vyšetrenia (amniocentéza, odber choriových klkov), na ktoré je v takomto prípade žena často odoslaná.

Amniocentéza

Snáď neexistuje žiadna nastávajúca mamička, ktorú by neprepadol strach, ak jej lekár odporučí podstúpiť amniocentézu alebo inak povedané odber plodovej vody. Nejde o rutinné vyšetrenie v tehotenstve, preto si poď prečítať, ako amniocentéza prebieha, či so sebou nesie nejaké riziká a kedy sa zvykne vykonávať.

Odber choriových klkov

Odber choriových klkov nie je tak známy ako napríklad amniocentéza a práve preto môže nejednu nastávajúcu mamičku vystrašiť, ak jej lekár toto vyšetrenie odporučí. Poď si prečítať, ako biopsia choria prebieha a prečo ti ju doktor môže navrhnúť.


Kde prvotrimestrálny screening absolvuješ?

Ak máš záujem absolvovať prvotrimestrálny screening, vyhľadaj si najbližšiu ambulanciu alebo najbližšieho lekára, ktorý má označenie FMF. V súčasnosti týmto certifikátom na Slovensku disponuje 36 lekárov. Ich zoznam si vždy vieš overiť na stránke The Fetal Medicine Foundation.

Lekári na Slovensku, ktorí majú certifikát FMF na prvotrimestrálny screening:

P. Babjak (Žilina) A. Brešťanský (Bratislava, Nitra) Z. Briešková (Bratislava)
D. Chovancová (Poprad) A. Čunderlík (Bratislava) E. Dosedla (Košice)
P. Feldmár (Dunajská Streda) F. Grochal (Martin) M. Harčár (Lipany)
K. Hatiar (Košice) M. Hlaváčik (Trenčín) T. Janegová (Nové Mesto nad Váhom
S. Jánošová (Krompachy) A. Jenčo (Zvolen) M. Juhás (Košice)
O. Káčeriková (Žilina) D. Kobidová (Zvolen)E. Korňanová (Bratislava)
L. Ladecká Tomková (Trenčín)M. Malčák (Martin) M. Martišová (Piešťany)
J. Mitro (Bytča) M. Paškala (Nové Mesto nad Váhom) P. Tallo (Myjava)
I. Pop-holovei (Giraltovce)M. Raučina (Poprad) B. Richterová Frívaldská (Stará Ľubovňa)
E. Rukavicová (Lipt. Mikuláš) M. Semivan (Bratislava) D. Surgent (Poprad)
P. Tallová (Piešťany) M. Tomčová A. Vašková (Prešov)
M. Vodecký (Banská Bystrica) Š. Vojtaššák (Poprad) S. Žáčiková (Trenčín)

Cena kombinovaného testu

 • Keďže screening prvého trimestra neuhrádza zdravotná poisťovňa, musíš si ho uhradiť sama. Cena sa môže na jednotlivých klinikách líšiť, no väčšinou ide o čiastku v rozmedzí 20€ až 100€.
 • V niektorých výnimočných prípadoch za tento screening nemusíš platiť:
  • Ak máš zaplatený ročný členský poplatok na súkromnej klinike. Vtedy je zväčša cena kombinovaného testu v tomto poplatku zahrnutá.
  • Ak si si v minulosti prešla jedným alebo viacerými spontánnymi potratmi. Táto skutočnosť je však individuálna a tvoj lekár ti určite povie, či spĺňaš podmienky, aby ti vyšetrenie preplatila zdravotná poisťovňa.

Video: Ultrazvukové vyšetrenia v tehotenstve

Rozhovor s odborníkom: MUDr. Petr Kolek

Čo vo videu zaznelo:


Najčastejšie otázky ohľadom prvotrimestrálneho screeningu

 • Je prvotrimestrálny screening povinný?

Žiadne vyšetrenie v tehotenstve nie je povinné a nik ťa doň nemôže nútiť. Čo sa týka prvotrimestrálneho screeningu, ktorý vo väčšine prípadov nie je hradený zdravotnou poisťovňou, je len na tebe, či doň investuješ a rozhodneš sa ho absolvovať, alebo ti postačia výsledky vyšetrení, ktoré ti urobí lekár na tehotenskej poradni.

Ultrazvukové vyšetrenie v tehotenstve

Zatiaľ čo niektoré nastávajúce mamičky sa ultrazvuku v tehotenstve nevedia dočkať, iné sa tohto vyšetrenia trochu obávajú a zvažujú, či je pre bábätko bezpečné. Koľko ultrazvukov približne počas tehotenstva absolvuješ, ktoré sú dôležité a aké si budeš musieť zaplatiť sama? Aj to sa, okrem iného, dozvieš v našom článku.

 • Prečo si za takéto dôležité vyšetrenie musím platiť?

Prvotrimestrálny screening je komplexné vyšetrenie, ktoré síce neuhrádza zdravotná poisťovňa, no neznamená to, že ak si ho nezaplatíš, nik sa bábätku venovať nebude. Tvoj lekár ti v rámci tehotenskej poradne urobí v rovnakom čase dôslednejší ultrazvuk a rovnako ti aj vezme krv, v ktorej ho budú zaujímať tie isté parametre, ktoré sa z krvi analyzujú v rámci kombinovaného testu.

Avšak takéto vyšetrenie nie je natoľko dôsledné a rovnako sa počas neho nepoužíva špeciálny softwér, ktorý súčasne zohľadňuje tvoju anamnézu a výsledky ultrazvuku spolu s rozborom krvi. Dalo by sa teda povedať, že ti zdravotná poisťovňa uhradí „jednoduchšiu verziu“ kombinovaného testu.

 • Prvotrimestrálny screening som absolvovala, ale neplatila som zaň. Ako je to možné?

Žiaľ, často sa stáva, že gynekológ, ktorý nemá FMF certifikát ani kvalitný ultrazvuk, ktorým by bábätko vedel podrobne preskúmať, svojim pacientkám neoznámi, že majú možnosť ísť na prvotrimestrálny screening v plnej kvalite do inej ambulancie. Vyšetrenie im síce urobí, no len v obmedzenom rozsahu, pričom sa riskuje, že aj viditeľnú vývojovú vadu, ktorá by viedla k podozreniu napríklad na Downov syndróm, na ultrazvuku nespozoruje.

Druhou možnosťou je skutočnosť, ktorú sme už v článku spomínali – ak máš zaplatené ročné členstvo na nejakej súkromnej klinike, cena prvotrimestrálneho screeningu v ňom už môže byť započítaná.

 • Je kombinovaný test jediným vyšetrením, ktoré sa zameriava na odhalenie Downovho syndrómu?

Nie, prvotrimestrálny screening predstavuje len prvé screeningové vyšetrenie so zameraním na detekciu chromozomálnych vád, medzi ktorými sa nachádza aj Downov syndróm. Ďalej sem ešte patria: NIPT (Trisomy) test, triple test3 a morfologický (genetický) ultrazvuk v druhom trimestri. Medzi diagnostické vyšetrenia sa zasa radia amniocentéza a odber choriových klkov.

NIPT test

Strach, či je s bábätkom všetko v poriadku, je v tehotenstve úplne prirodzený a môže pretrvávať po celý čas, čo dieťatko nosíš pod srdcom. Či už ťa strašia skúsenosti tvojich známych, vývojové vady plodu vyskytujúce sa v rodine alebo nedostatočná miera komunikácie medzi tebou a gynekológom, existujú doplnkové vyšetrenia v tehotenstve, ktoré vedia niektoré prípadné komplikácie na strane dieťaťa spoľahlivo odhaliť. Jedným z týchto vyšetrení je aj NIPT alebo Trisomy test. Poď sa pozrieť, ako prebieha a aké sú jeho výhody.

 • Čo ak som neskoro zistila, že som tehotná, a už nemám čas objednať sa na screening prvého trimestra?

Keďže prvotrimestrálny screening vyžaduje FMF certifikát a disponuje ním na Slovensku len hŕstka lekárov, je dobré sa naň objednať čím skôr. Ak si sa o svojom tehotenstve dozvedela až po 14. týždni tehotenstva, o pár týždňov absolvuješ triple test, ktorý spočíva len z rozboru tvojej krvi. Zameriava sa na detekciu tzv. trizómií, medzi ktorými je aj Downov syndróm, no vyznačuje sa nižšou spoľahlivosťou.

Ak chceš mať väčšiu istotu, dobrou voľbou pre teba môže byť NIPT (Trisomy) test. Takisto pozostáva len z odberu tvojej krvi a je známy svojou vysokou spoľahlivosťou. Nevýhodou je však jeho vysoká cena, ktorá sa pohybuje od 350€, pretože nie je preplácaný zdravotnou poisťovňou. Samostatnou kapitolou je však fakt, že niektoré ambulancie ti NIPT test neurobia, ak si neabsolvovala prvotrimestrálny screening. Preto sa vždy informuj, ako to prebieha na klinike, kde by si prípadne chcela NIPT test absolvovať.


Mohlo by ťa zaujímať

Triple test

Čo si budeme vravieť, vyšetrení v tehotenstve nie je práve najmenej. K jednoduchému zorientovaniu, aké testy, ultrazvuky a screeningy ťa v nasledujúcich mesiacoch čakajú, neprispieva ani fakt, že väčšina vyšetrení nesie odborný názov. Jedným z nich je napríklad aj triple test. Poď si prečítať, čo to triple test vlastne je, ako prebieha a prečo je pre niektoré ženy zbytočným strašiakom.

Morfologický ultrazvuk

Morfologický alebo „veľký“ ultrazvuk je pre nastávajúcu maminku mimoriadnou udalosťou. Lekár totiž počas neho podrobne skúma bábätko doslova kostičku za kostičkou a poslednýkrát predtým, ako sa dá tehotenstvo ukončiť zo zdravotných dôvodov, kontroluje, či je všetko v poriadku. Poď sa spolu s nami pozrieť, ako morfologický ultrazvuk prebieha a či sa ti oplatí doplatiť si jeho rozšírený variant.

Tehotenská poradňa

Akonáhle ti lekár potvrdí tehotenstvo, stanú sa pre teba aktuálnymi návštevy tehotenskej poradne. Čo ťa v tehotenskej alebo prenatálnej poradni čaká, ako často do nej budeš chodiť a s čím všetkým sa môžeš lekárovi zdôveriť? Aj to sa okrem iného dozvieš v našom článku.


Viac o tehotenstve na Modrom koníku

 • Spýtaj sa odborníka
  • Máš otázku, na ktorú potrebuješ zrozumiteľnú odpoveď od odborníka? Spýtaj sa v našej Poradni, ktorá je zadarmo a ponúka ti možnosť anonymity.
 • Pridaj sa do tematickej skupiny
  • V tematických skupinách nájdeš užívateľky Modrého koníka, ktoré niečo spája, napríklad aj približne rovnaký termín pôrodu. S nastávajúcimi mamičkami, ktoré prechádzajú rovnaký obdobím tehotenstva, si môžete vymeniť skúsenosti, ale aj rady aj dôležité informácie.
  • Tematické skupiny

Hodnotenia a skúsenosti s kombinovaným testom

Máš skúsenosť s kombinovaným testom?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť

Tehotenský newsletter

Každý týždeň dostaneš najdôležitejšie info do e-mailu

Nepoznáš týždeň tehotenstva? Vypočítaj si ho v Tehotenskej kalkulačke