Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Inkontinencia

Inkontinencia moču (skrátene UI) je samovoľný únik moču. Moč unikne nekontrolovateľne, bez toho, aby to postihnutá osoba vedela ovládať. Inkontinencia nie je choroba, poukazuje na problém v dolných močových cestách.

Medzinárodna spoločnosť pre kontinenciu (ICS – International Continence Society) definuje inkontinenciu ako sťažnosť na akýkoľvek mimovoľný (nedobrovoľný) únik moču.

Ide o chúlostivý problém, ktorý sa ale dá úspešne riešiť. Kvôli neriešenej inkontinencii dochádza často k spoločenskej izolácii postihnutého a obmedzovaniu aktívneho života, z dôvodu, aby sa vyhol aktivitám, pri ktorých k úniku moču dochádza. Pre postihnutých ľudí predstavuje inkontinencia aj zdravotný a hygienický problém

O úniku stolice pozri samostatný článok: Enkopréza

Koho inkontinencia postihuje

Samovoľným unikaním moču môžu trpieť ženy, muži a aj deti. Inkontinencia sa môže objaviť v ktoromkoľvek veku.

Inkontinecia postihuje:

 • 5 až 20% populácie
 • 25% žien na Slovensku (r. 2011). Len 6% z nich vyhľadá lekársku pomoc.

Typy inkontinencie moču

 1. Urgentná inkontinencia (UUI) - mimovoľný únik moču, ktorý je spojený s predchádzajúcim nutkaním na močenie
 2. Stresová inkontinencia (SUI) - mimovoľný únik moču počas námahy alebo cvičenia, alebo počas kýchania alebo kašľania (únik moču pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku).
 3. Zmiešaná inkontinencia - kombinácia urgentnej a stresovej inkontinencie moču. Častejšie sa objavuje vo vyššom veku.

vyskytuje u starších osôb.

 1. Iné typy - napr. reflexná alebo inkontinencia z pretekania

Urgentná inkontinencia (UUI)

Pacient pociťuje silné a náhle nutkanie na močenie a nevie ho ovládať vôľou. Nutkanie je tak silné, že pacient nestihne prísť na toaletu a dôjde u neho k úniku moču. Nutkavý pocit na močenie sa môže objaviť aj v noci a zonudiť pacienta zo spánku.

Stresová inkontinencia (SUI)

Únik moču nie je spôsobený psychickým stresom. Dôvodom je ochabnutie panvového svalstva. K úniku moču dochádza pri fyzickej aktivite ako beh, skákanie, chôdza hore schodami, dvíhanie ťažších predmetov, kašeľ, smiech, kýchanie. Tieto činnosti spôsobia zvýšenie vnútrobrušného tlaku. T dlvodu ochabnutého svlastva panvového dna dôjde k poklesu močovej rúry, krčka a spodiny močového mechúra a nastane únik moču. Moč uniká až kým sa vnútrobrušný tlak opäť nezníži.

Ide o najčastejší typ a tiež najrozšírenejší u žien.

Stupne stresovej inkontinencie

 • I. stupeň - moč uniká po kvapkách pri náhlom veľkom zvýšení vnútrobrušného tlaku (napr. pri kašli, smiechu, kýchnutí, dvíhaní ťažších predmotov).
 • II. stupeň - únik moču pri malom až miernom zvýšení vnútrobrušného tlaku (napr, beh, chôdza, chôdza hore schodami, vstávanie, ľahká fyzická práca)
 • III. stupeň - moč uniká v podstate neustále aj bez výraznej fyzickej aktivity. Môže k nemu dochádzať aj v ľahu, pri vzpriamenom státi, len pri dýchaní.

Zmiešaná inkontinencia

Objavujú sa pri nej príznaky urgentnej aj stresovej inkontinencie, viď vižšie.

Iné typy inkontinencie

Patrí sem napr.

 • Reflexná inkontinencia - objavuje sa ako dôsledom neurologického ochorenia alebo následkom úrazu miechy, či mozgu. V tomto prípade ide o reflex mechúra, ktorý sa vyprázdňuje automaticky, mimovoľne, bez možnosti ho ovládať.
 • Inkontinencia y pretekania - je dôsledkom preplnenia močového mechúra. Moč uniká často až nepretržite. Pri tomto type inkontinencie nedochádza k úplnému vyprázdeniu močového mechúra.

Liečba inkontinencie

 • Režimová liečba - úprava životosprávy a posilňovanie panvového dna.
 • Farmakologická liečba - napomáha zmierňovaniu symptómov inkontinencie moču, ale len ojedine odstráni inkontinenciu
 • Chirurgická liečba - operačná liečba

Inkontinencia moču u žien

Pozri samostatný článok: Únik moču u žien

Inkontinencia moču u detí

Pozri samostatné články:

Súvisiace články

Viac o inkontinencii moču na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://sk.wikipedia.org/wiki/Močová_inkontinencia
 2. http://www.tena.sk/
 3. doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.: Stresová inkontinencia moču u postmenopauzálnych žien. Dostupn na: http://www.solen.sk/pdf/5cdad3ffdd7be1491bc7e1368bc77e03.pdf
 4. Marián Hladík, Milan Blaško, Ján Hoffmann, Peter Kertes: Inkontinencia moču- súčasné diagnostické a liečebné postupy. Dostupné na: http://www.solen.sk/pdf/e7d14a6638eb86e252b087f4e7d7a0ba.pdf
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s inkontinenciou moču

Máš skúsenosť s inkontinenciou moču?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť