Inkontinencia

Inkontinencia moču (skrátene UI) je samovoľný únik moču. Moč unikne nekontrolovateľne, bez toho, aby to postihnutá osoba vedela ovládať. Inkontinencia nie je choroba, poukazuje na problém v dolných močových cestách.

Medzinárodna spoločnosť pre kontinenciu (ICS – International Continence Society) definuje inkontinenciu ako sťažnosť na akýkoľvek mimovoľný (nedobrovoľný) únik moču.

Ide o chúlostivý problém, ktorý sa ale dá úspešne riešiť. Kvôli neriešenej inkontinencii dochádza často k spoločenskej izolácii postihnutého a obmedzovaniu aktívneho života, z dôvodu, aby sa vyhol aktivitám, pri ktorých k úniku moču dochádza. Pre postihnutých ľudí predstavuje inkontinencia aj zdravotný a hygienický problém

O úniku stolice pozri samostatný článok: Enkopréza

Koho inkontinencia postihuje

Samovoľným unikaním moču môžu trpieť ženy, muži a aj deti. Inkontinencia sa môže objaviť v ktoromkoľvek veku.

Inkontinecia postihuje:

 • 5 až 20% populácie
 • 25% žien na Slovensku (r. 2011). Len 6% z nich vyhľadá lekársku pomoc.

Typy inkontinencie moču

 1. Urgentná inkontinencia (UUI) - mimovoľný únik moču, ktorý je spojený s predchádzajúcim nutkaním na močenie
 2. Stresová inkontinencia (SUI) - mimovoľný únik moču počas námahy alebo cvičenia, alebo počas kýchania alebo kašľania (únik moču pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku).
 3. Zmiešaná inkontinencia - kombinácia urgentnej a stresovej inkontinencie moču. Častejšie sa objavuje vo vyššom veku.

vyskytuje u starších osôb.

 1. Iné typy - napr. reflexná alebo inkontinencia z pretekania

Urgentná inkontinencia (UUI)

Pacient pociťuje silné a náhle nutkanie na močenie a nevie ho ovládať vôľou. Nutkanie je tak silné, že pacient nestihne prísť na toaletu a dôjde u neho k úniku moču. Nutkavý pocit na močenie sa môže objaviť aj v noci a zonudiť pacienta zo spánku.

Stresová inkontinencia (SUI)

Únik moču nie je spôsobený psychickým stresom. Dôvodom je ochabnutie panvového svalstva. K úniku moču dochádza pri fyzickej aktivite ako beh, skákanie, chôdza hore schodami, dvíhanie ťažších predmetov, kašeľ, smiech, kýchanie. Tieto činnosti spôsobia zvýšenie vnútrobrušného tlaku. T dlvodu ochabnutého svlastva panvového dna dôjde k poklesu močovej rúry, krčka a spodiny močového mechúra a nastane únik moču. Moč uniká až kým sa vnútrobrušný tlak opäť nezníži.

Ide o najčastejší typ a tiež najrozšírenejší u žien.

Stupne stresovej inkontinencie

 • I. stupeň - moč uniká po kvapkách pri náhlom veľkom zvýšení vnútrobrušného tlaku (napr. pri kašli, smiechu, kýchnutí, dvíhaní ťažších predmotov).
 • II. stupeň - únik moču pri malom až miernom zvýšení vnútrobrušného tlaku (napr, beh, chôdza, chôdza hore schodami, vstávanie, ľahká fyzická práca)
 • III. stupeň - moč uniká v podstate neustále aj bez výraznej fyzickej aktivity. Môže k nemu dochádzať aj v ľahu, pri vzpriamenom státi, len pri dýchaní.

Zmiešaná inkontinencia

Objavujú sa pri nej príznaky urgentnej aj stresovej inkontinencie, viď vižšie.

Iné typy inkontinencie

Patrí sem napr.

 • Reflexná inkontinencia - objavuje sa ako dôsledom neurologického ochorenia alebo následkom úrazu miechy, či mozgu. V tomto prípade ide o reflex mechúra, ktorý sa vyprázdňuje automaticky, mimovoľne, bez možnosti ho ovládať.
 • Inkontinencia y pretekania - je dôsledkom preplnenia močového mechúra. Moč uniká často až nepretržite. Pri tomto type inkontinencie nedochádza k úplnému vyprázdeniu močového mechúra.

Liečba inkontinencie

 • Režimová liečba - úprava životosprávy a posilňovanie panvového dna.
 • Farmakologická liečba - napomáha zmierňovaniu symptómov inkontinencie moču, ale len ojedine odstráni inkontinenciu
 • Chirurgická liečba - operačná liečba

Inkontinencia moču u žien

Pozri samostatný článok: Únik moču u žien

Inkontinencia moču u detí

Pozri samostatné články:

Súvisiace články

Viac o inkontinencii moču na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://sk.wikipedia.org/wiki/Močová_inkontinencia
 2. http://www.tena.sk/
 3. doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.: Stresová inkontinencia moču u postmenopauzálnych žien. Dostupn na: http://www.solen.sk/pdf/5cdad3ffdd7be1491bc7e1368bc77e03.pdf
 4. Marián Hladík, Milan Blaško, Ján Hoffmann, Peter Kertes: Inkontinencia moču- súčasné diagnostické a liečebné postupy. Dostupné na: http://www.solen.sk/pdf/e7d14a6638eb86e252b087f4e7d7a0ba.pdf
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s inkontinenciou moču

Máš skúsenosť s inkontinenciou moču?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť