Rotarix

Rotarix je nepovinná, živá, orálne podávaná vakcína proti rotavírusu používaná na očkovanie detí od 6 do 24 týždňov. Vyrába ju spoločnosť GlaxoSmithKline.

Pred očkovaním by mala byť spísaná anamnéza dieťaťa. Starostlivo by mali byť zvážené možné kontraindikácie, predovšetkým choroby a malformácie tráviaceho traktu a poruchy rastu. Nebezpečná nie je infekcia rotavírusom ako taká, ale prípadná dehydratácia, pokiaľ nie je u dieťaťa zaistená dostatočná kompenzácia tekutín stratených vracaním a hnačkou.

Nie u všetkých očkovaných detí sa po vakcinácii vytvoria protilátky. Udáva sa, že protilátky sa utvoria u asi 80% očkovaných detí. Ani vysoká hladina protilátok nie je zárukou imunity voči infekcii rotavírusom. Uvádza sa skôr zníženie závažnosti priebehu ochorenia. Očkovanie v žiadnom prípade nechráni pred inými pôvodcami hnačkových ochorení. Ochranný účinok očkovania Rotarixom pomerne rýchlo klesá. Už po prvom roku dochádza k poklesu protilátok na polovicu.

Veľmi dobrou ochranou pred rotavírusovými a inými hnačkovými ochoreniami je zdravá črevná mikroflóra3 a dojčenie11. Materské mlieko tiež obsahuje ochranné faktory, probiotiká a prebiotiká. Ak dôjde k nákaze, pomáhajú črevám dieťaťa sa uzdraviť.

Aplikácia vakcíny so sebou nesie aj nemalé riziko nežiaducich účinkov. Vrátane tých závažných je potrebné brať do úvahy, že v príbalovom letáku uvedené vedľajšie účinky nie sú pravdepodobne kompletné. Pri klinických štúdiách Rotarixu bola ako "placebo" použitá neúčinná vakcína (roztok pomocných a reziduálnych látok - nie skutočné placebo).

50 až 80 % detí očkovaných Rotarixom vylučuje niekoľko dní po aplikácii stolicou vakcinačný vírusový antigén. Približne u štvrtiny očkovaných detí sa týždeň po aplikácii vakcíny v stolici objavujú živé rotavírusy a potom ich množstvo počas nasledujúcich týždňov klesá. Je možný prenos takto vylučovaných rotavírusov na iné osoby. A to predovšetkým na osoby v blízkom kontakte s očkovaným dieťaťom - rodičia či súrodenci. Pri kontakte s dieťaťom nedávno očkovaným proti rotavírusu by mali všetci starostlivo dodržiavať osobnú hygienu (umývanie rúk, predovšetkým po výmene plienok).

Indikácie očkovania Rotarixom

Táto vakcína je určená k očkovaniu detí od 6 do 24 týždňov. Účelom je prevencia gastroenterititídy spôsobenej infekciou rotavírus.

Kontraindikácie očkovania Rotarixom

Vakcína je kontraindikovaná v prípadoch známej precitlivenosti na akúkoľvek zložku vakcíny. Intususcepcia v anamnéze a výskytu závažných nežiaducich účinkov (vrátane intususcepcie) po predchádzajúcej dávke Rotarixu alebo inej rotavírusovej vakcíny. Rotarix je zakázané aplikovať deťom s nekorigovanou malformáciou tráviaceho traktu, u ktorých sa predpokladá vyššie riziko intususcepcie, ďalej tiež deťom s ťažkým imunodeficentom. Očkovanie je nutné odložiť pri hnačke, vracaní či vážnom horúčkovitom ochorení (ale je vhodné dodržiavať tieto zásady pre minimalizáciu rizika očkovania ) .

Nie je vhodné očkovať Rotarixom deti, ktoré prichádzajú do styku s imunideficitnými osobami (napr. osobami s nádorovým ochorením, osobami dostávajúcimi imunosupresívnu terapiu, osobami s poruchami imunitného systému). U predčasne narodených detí je po očkovaní Rotarixom vyššie riziko apnoe a je nutné monitorovať dych po dobu 2 až 3 dní, odpoveď imunitného systému na vakcínu je nižšia.

Lieková forma a aplikácia Rotarixu

Vakcína sa skladá z bieleho práškového lyofilizátu a bielo zakalenej zmesi rozpúšťadla. Rotarix sa aplikuje orálne (ústne). Podávajú sa dve dávky - prvá od 6 týždňov veku dieťaťa, druhá najskôr za 4 týždne po prvej. Očkovanie musí byť dokončené do 24 týždňov veku dieťaťa, lepšie do 16 týždňov. Pri vypľutí alebo vydávení časti dávky sa náhradná dávka nepodáva.

Gravidita a laktácia

Rotarix nie je určený na použitie u dospelých a údaje týkajúce sa použitia počas gravidity a laktácie preto nie sú dostupné.
Dojčenie neznižuje Rotarixom poskytnutú ochranu pred rotavírusovou gastroenteritídou a počas vakcinačnej schémy sa môže pokračovať v dojčení.

Zloženie Rotarixu

 • Živý oslabený (atenuovaný) rotavírus kmeňa 89-12 typu G1P [8] (RIX4414) získaný reprodukciou na VERO bunkách (jedná sa o kultúru aneuploidních buniek z obličiek mačiak zeleného, sú to bunky s atypickým počtom chromozómov a veľmi ľahko nakaziteľné rôznymi vírusmi, vrátane rakovinotvorných), vakcína tiež obsahuje prasací cirkovírus PCV - 1 (nie je známe, že by u ľudí spôsoboval ochorenia).
 • Pomocné látky: sacharóza, sorbitol, aminokyseliny, dextrán (polymér glukózy), Dulbeccova modifikácia Eaglovho média (obsahuje chlorid sodný, chlorid draselný, síran horečnatý, dusičnan železitý, fosforečnan sodný, pyruvát sodný, glukózu, koncentrovaný roztok vitamínov, roztok aminokyselín, chlorid sodný, hydrogénuhličitan sodný, fenolovou červeň).
 • Reziduálne látky: stopy bravčových bielkovín.
 • Rozpúšťadlo: voda, uhličitan vápenatý (antacidum brániace inaktiváciu vakcíny kyslým prostredím žalúdka), xantán.

Nežiadúce účinky Rotarixu

Frekvencia nežiaducich účinkov Typ nežiaducich účinkov
veľmi časté (≥ 1/10)
časté (1/100 až 1/10) hnačka
Podráždenosť
menej časté (1/1000 až 1/100) bolesť brucha
Nadúvanie
Dermatitída
zriedkavé (1/10000 až 1/1000)
veľmi zriedkavé (<1/10000)

Postmarketingové sledovanie (vzhľadom k spontánnemu hláseniu a známej vysokej podhlásenosti nežiaducich účinkov nemožno odhadovať ich frekvenciu):

 • apnoe u veľmi predčasne (pred 28. týždňom) narodených detí,
 • intususcepcia (príznaky sú závažné bolesti brucha, úporné vracanie, krvavá stolica, nadúvanie či vysoká horúčka),
 • hematochézia,
 • gastroenteritída s vylučovaním vírusu vakcíny u detí s ťažkým kombinovaným imunideficitom.

Súvisiace články

Viac o Rotarixe na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://www.liekinfo.sk/liek-rotarix-pqu-por-25x1-ml-(25-skl-liek-25-napl-striek-25-adapter)-25380...
 2. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Rotavirová_enteritida
 3. http://www.vakciny.net/doporucene_ockovani/rot.html
 4. http://medicinman.cz/?p=nemoci-sympt%2Fprujem-kasuistiky
 5. http://www.vitalia.cz/clanky/kdy-je-ockovani-pro-jedince-vlastne-prinosne/
 6. http://www.vitalia.cz/clanky/20-kauza-ockovani-odpovednost-lekaru/
 7. Príbalové letáky vakcíny Rotarix
 8. http://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000639/W...
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s Rotarixom

Máš skúsenosť s Rotarixom?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť