Varilrix

Varilrix je vakcína proti ovčím kiahňam7 používaná k očkovaniu detí od 9 mesiacov aj dospelých. Vyrába ho spoločnosť GlaxoSmithKline. Po vakcinácii vytvorené protilátky pretrvávajú 6 až 11 rokov. Niektoré zdroje uvádzajú u niektorých osôb až 20 rokov (po túto dobu sa teda odhaduje, že je očkovanie účinné a chráni pred nakazením alebo zapríčiní miernejší priebeh choroby). Farmakoekonomické štúdie vyjadrujú obavy, že očkovanie proti ovčím kiahňam v detstve nie je ekonomicky prínosné, pretože zníženie nákladov na liečbu detí (symptomatická liečba, pracovné voľno rodičia na ošetrovanie dieťaťa) bude prebité vyššími nákladmi súvisiacimi s liečbou pásového oparu1 a ovčích kiahní u dospelých, ktorí po očkovaní už nebudú mať ochranné protilátky. Je potrebné zvážiť aj kontraindikácie a možné nežiaduce účinky vakcíny. Pre zdravé deti menšie riziká a vyššie prínosy plynú z prekonaní infekcie vírusom varicella zoster, ideálne vo veku 1 až 3 roky.

Indikácia očkovanie Varilrix

Táto vakcína je určená k ochrane zdravia iného jedinca, ktorý sám nemôže byť očkovaný (napr. kvôli neurologickému postihnutiu, imunodeficenci). Potom sa odporúča očkovať jeho blízke okolie (dospelých a detí starších ako 9 mesiacov - rodičov, súrodencov a ošetrujúci zdravotnícky personál). Cieľom je zníženie rizika prenosu vírusu varicella zoster na túto voči nemu vnímavú osobu, ktorá sama nemôže byť očkovaná.

Vakcína Varilrix je odporúčaná aj pre očkovanie osôb s vysokým rizikom ťažkého priebehu infekcie vírusom varicella zoster. Napr. ľudí trpiacich leukémiou, chronickým zlyhaním obličiek , liečených imunosupresívami (vrátane kortikosteroidov) a ľudí po orgánovej transplantácii.

Kontraindikácie očkovania Varilrix

Vakcína je kontraindikovaná v prípadoch známej precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku vakcíny a výskytu závažných nežiaducich účinkov (vrátane anafylaktickej reakcie na predchádzajúcu dávku. Varilrix je zakázané aplikovať ľuďom s imunodeficientnými stavmi, s celkovým počtom lymfocytov menším než 1200/mm3 alebo s iným nálezom, ktorý svedčí pre stratu bunkovej imunity (leukémia, lymfóm, krvné dyskrázie, HIV infekcie v stave klinickej manifestácie, imunosupresívna terapia, vrátane vysokých dávok kortikosteroidov), ďalej je kontraindikovaný tehotným (nežiadúce je aj otehotnenie v období 3 mesiacov po očkovaní) a ľuďom s alergiou na neomycín. Vzhľadom na obsah hovädzích bielkovín pozor tiež pri alergii na bielkovinu kravského mlieka1. Očkovanie je nutné odložiť pri vážnom horúčkovitom ochorením (ale je vhodné dodržiavať tieto zásady pre minimalizáciu rizika očkovania). Po podaní imunoglobulínov alebo krvnej transfúzie musí byť očkovanie Varilrix odložené aspoň o 3 mesiace. Po očkovaní sa odporúča po dobu 6 týždňov neužívať salicyláty kvôli možnému výskytu Reyovho syndrómu.

Lieková forma a aplikácia Varilrix

Vakcína sa skladá z práškového lyofilizátu vo forme pelety a bezfarebného číreho roztoku rozpúšťadla. Po rozpustení má vakcína broskyňovú až ružovú farbu. Varilrix sa aplikuje subkutánne (podkožne), najlepšie do hornej časti ramena (do deltového svalu). Jedna dávka je tvorená 0,5 ml rekonštituovanej vakcíny.

Deťom od 9 mesiacov do 12 rokov by mali byť na dosiahnutie dostatočnej ochrany podané 2 dávky Varilrix. Druhú dávku je vhodné podať najmenej 6 týždňov prvej dávke. Dospievajúci od 13 rokov vyššie a dospelí sa očkujú dvomi dávkami Varilrix, 2. dávku je vhodné podať najmenej 6 týždňov 1. dávke.

Zloženie Varilrix

 • Živý oslabený (atenuovaný ) vírus varicella zoster kmeňa Oka získaný reprodukciou na tkanivovej kultúre MRC5 (jedná sa o kultúru ľudských diploidných pľúcnych buniek z potraceného plodu)
 • Pomocné látky: aminokyseliny, ľudský albumín, monohydrát laktózy, neomycín, manitol, sorbitol, stopové množstvá hovädzích bielkovín.
 • Rozpúšťadlo: voda

Nežiadúce účinky Varilrix

Frekvencia nežiaducich reakcií Typ nežiaducich účinkov
veľmi časté ( ≥ 1 / 10 ) bolesť, začervenanie
časté ( 1 / 100 až 1 / 10 ) vyrážka
opuch v mieste vpichu
zvýšená teplota
menej časté ( 1 / 1000 až 1 / 100 ) infekcie horných dýchacích ciest
faryngitída
lymfadenopatia
podráždenosť
bolesť hlavy, somnolencia
kašeľ, rinitída
nevoľnosť, vracanie
vyrážka podobná ovčím kiahňam, svrbenie
artralgia, myalgia
horúčka
únava, malátnosť
zriedkavé ( 1 / 10000 až 1 / 1000 ) konjunktivitída
bolesť brucha, hnačka
žihľavka
veľmi zriedkavé ( < 1 / 10000 )

V porovnaní s prvou dávkou bol po druhej dávke pozorovaný vyšší výskyt bolesti, začervenania a opuchu.

Postmarketingové sledovanie

 • Infekcie a nákazy
 • Herpes zoster (pásový opar1)
 • Poruchy imunitného systému
 • Precitlivenosť, anafylaktické reakcie
 • Poruchy nervového systému
 • Kŕče, mozočková ataxia

Súvisiace články

Viac o očkovaní Varilrixom na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Varicella
 2. http://www.vakciny.net/doporucene_ockovani/vzv.html
 3. http://www.vitalia.cz/clanky/ockovani-proti-nestovicim-zahada-hlavolamu/
 4. http://www.lgcstandards-atcc.org/products/all/CCL-171.aspx?geo_country=cz
 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Varicella_vaccine
 6. příbalové letáky vakcíny Varilrix
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s Varilrixom

Máš skúsenosť s Varilrixom?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť