Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Umelé oplodnenie

Asistovaná reprodukcia alebo tiež umelé oplodnenie je podobor medicíny, ktorá má za úlohu pomáhať pri liečba neplodnosti muža a ženy. Napomáha tak neplodným párom otehotnieť, ktorí sa snažia o dieťa, a majú aj vyše roka nechránený pohlavný styk. Asistovaná reprodukcia sa komplexne vykonáva v centrách asistovanej reprodukcie, ktoré sú v súčasnosti už v každom väčšom meste. Vhodná metóda alebo kombináciá metód je určená na základe zistených príčin neplodnosti.

Kedy využiť asistovanú reprodukciu?

Asistovaná reprodukcia je odporúčaná párom, ktoré majú problémy s otehotnením. Muži môžu mať rôzne zdravotné komplikácie, ktoré sťažujú spermiám, aby boli zdravé a našli si správnu cestu k ženskému vajíčku, aby ho mohli oplodniť. Viac príčin mužskej neplodnosti nájdete v hlavnom článku: Mužské faktory neplodnosti.

Neplodnosť u žien býva spôsobená hlavne nemožnosťou vajíčka sa uhniezdiť alebo vaječníky neumožnia vajíčku dozrieť. Viac o ženských problémoch s neplodnosťou sa dočítate v hlavnom článku:Ženské faktory neplodnosti5.

Na určenie faktorov neplodnosti je najprv nutné, aby oba páry prešli u gynekológa (ženy) alebo andrológa (muži) podrobné vyšetrenie, aby sa zistilo, u koho je liečbu neplodnosti treba riešiť.

Viac o stanovení neplodnosti žien v hlavnom článku: Diagnostické metódy pri vyšetrení ženy1.
Mužskému diagnostikovanie neplodnosti sa venuje hlavný článok: Diagnostické metódy pri vyšetrení muža.

Video: Asistovaná reprodukcia

Metódy asistovanej reprodukcie, používané pri liečbe neplodnosti páru

Neplodnosť možno liečiť hormonálnou liečbou, kedy sú pacientkam nasadené lieky k úprave ovulačného alebo menštruačného cyklu. Lieky stimulujú hypofýzu v tele ženy k produkovaniu väčšieho množstva hormónov, ktoré sú potrebné k otehotneniu, tzn. luteinizačný hormón, folikuly stimulujúci hormón a oxytocín20.

Ak párom nepomôže k úspešnému tehotenstva hormonálna liečba, prichádza na rad asistovaná reprodukcia a jej metódy:

 • Kondómová terapia - vhodná pre ženy do 30 rokov, ktorých maternicové hrdlo vytvára protilátky proti mužským spermiám
 • Indukcia ovulácie - táto asistovaná reprodukcia je metódou vhodnou pre ženy s anovulačným cyklom, u ktorých sa užívaním hormónov podporuje rast a dozrievanie vajíčok.
 • Intrauterinná inseminácia (IUI) - jedná sa o najmenej náročnú metódu asistovanej reprodukcie, u ktorej sú spermie zavedené do dutiny maternice ženy pomocou katétra.
 • Intrafolikulárna inseminácia (IFI) - je invazívne, nie príliš využívanou metódou asistovanej reprodukcie, ktorá je svojím priebehom veľmi podobná metóde IUI.
 • In Vitro Fertilizácia (IVF)7 - táto asistovaná reprodukcia je mimomaternicovou metódou, pri ktorej je žene odoberie vajíčko, ktoré je mimo jej tela oplodnené a potom vrátené späť do maternice.
 • ICSI - metóda ICSI sa používa pri zlyhaní metódy IVF. Ženám je pomocou mikropipety zavedená spermia priamo do vajíčka.
 • PICSI - metóda Pics je zdokonalenou metódou ICSI, pri ktorej je možné vybrať funkčné a kvalitné spermie. Bohužiaľ ani táto metóda nezaručuje 100% oplodňujúcu schopnosť zvolenej spermie.
 • Predĺžená kultivácia - embryá sú kultivované v špeciálnom roztoku a umožňujú tým ich rast do vyšších štádií, embryá, ktorá sa ďalej nevyvíjajú sú z programu vylúčené.
 • Asistovaný hatching - táto asistovaná reprodukcia je metódou, ktorá napomáha k lepšiemu uhniezdenie zhruba 4 denného embrya. Metóda sa nepoužíva súčasne s metódou IUI, pretože hlavnou úlohou predĺženej kultivácie je narušenie bielkovinového obalu, ktoré embryo chráni a u metódy IUI je tento obal už narušený.
 • Kryokonzervácia embryí - možnosť uchovania kvalitných embryí pre nasledujúci embryotransfer1, ktorý je možné vykonať v akúkoľvek nasledujúcej dobu.
 • Darované pohlavné bunky alebo embryá - ženskŕ vajíčka alebo embrya alebo mužské spermie je možné anonymne darovať. Anonymita je zaručená ako pre darcu, tak aj pre príjemcu.
 • PGS, PGD - PGS je vyšetrenie zameranie na vybranie vhodných embryí bez akýchkoľvek genetických abnormalít, ktoré by mohli viesť k vývojovým chybám.

Viac o PGS metóde v samostatnom článku: PGS.
PGD je metódou odhaľovanie genetických chýb u embryí. Viac o metóde PGD v hlavnom článku: PGD.

 • MESA a TESE - MESA je mikroskopická operácia, ktorá je zameraná na získanie spermií určených k metódam asistovanej reprodukcie. Viac v hlavnom článku: MESA.

TESE je metóda získavania spermií, ktoré nie sú schopné sa samostatne uvoľniť (dostať sa zo semenníka do nadsemenníka). Viac v hlavnom článku: TESE.
PESA je metóda určená na získanie spermií na účely IVF. Viac v hlavnom článku: PESA.

Úhrada výkonov asistovanej reprodukcie na základe verejného zdravotného poistenia

Podľa Nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z. (v zmysle § 3 ods. 8 cit. zákona č. 577/2004 Z. z, ktorým sa vydáva Zoznam chorôb) sa na základe verejného zdravotného poistenia uhrádzajú najviac tri cykly výkonov asistovanej reprodukcie ženám do dovŕšenia 39. roku veku života, ak ide o nasledovné príčiny neplodnosti (príloha č. 2. časť V k cit. Naradeniu vlády SR č. 777/2004 Z. z.):

 • Chýbajúce vajcovody alebo nezvratné poškodenie vajcovodov diagnostikované laparoskopicky alebo laparotomicky, okrem stavov, ktoré vznikli ako následok predchádzajúcej sterilizácie alebo umelého prerušenia tehotenstva.
 • Endometrióza3 ženy, ktorá je diagnostikovaná laparoskopicky alebo laparotomicky.
 • Nezvratné poškodenie vaječníkov, ktoré je potvrdené biochemicky, laparoskopicky alebo laparotomicky, ak toto poškodenie nie je následkom umelého prerušenia tehotenstva.
 • Idiopatická sterilita, ktorá je neúspešne liečená jeden rok v špecializovanom zdravotníckom zariadení.
 • Mužský faktor sterility - azoospermia, astenospermia, ejakulačné dysfunkcie a ochorenia súvisiace s chemoterapiou alebo po úrazovými stavmi, ktoré sú overené andrológom.
 • Imunologické príčiny sterility, ktoré sú overené laboratórne.
 • Riziko dedičného ochorenia, v ktorého dôsledku nemôžu mať manželia zdravé potomstvo, ktoré je overené genetikom.
 • Endokrinné príčiny sterility overené endokrinológom.

V prípadoch vyššie neuvedených sa výkony asistovanej reprodukcie na základe verejného zdravotného poistenia neuhrádzajú (100% spoluúčasť poistenca, príloha č. 1 k cit. Nariadeniu vlády SR č. 777/2004 Z. z.)
O úhradu každého výkonu/cyklu IVF je potrebné požiadať príslušnú zdravotnúpoisťovňu osobitne na tlačive „Žiadosť o úhradu výkonu IVF na základe verejného zdravotného poistenia“, ktoré vypisuje Centrum asistovanej reprodukcie, v ktorom sa bude liečba realizovať. Prílohou k Žiadosti o úhradu výkonu je tlačivo „Čestné prehlásenie k žiadosti o úhradu výkonu IVF na základe verejného zdravotného poistenia“, ktoré vypisuje poistenka /pacientka.

Asistovaná reprodukcia a jej riziká

 • riziko vrodených chýb u detí
 • genetické poruchy DNA už v placente
 • nízka pôrodná hmotnosť novorodenca
 • hrozba predčasného pôrodu6
 • viacpočetné tehotenstvo
 • hrozba rakoviny u detí - pri ovariálnej stimulácii, IUI a IVF.
 • hrozba predčasného pôrodu a nízkej pôrodnej hmotnosti novorodenca môže u dieťaťa spôsobiť poškodenie zraku alebo mozgovú obrnu..

Viac o asistovanej reprodukcii na modrykonik.sk:

Použité zdroje

 1. https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zdravotna-starostlivost/asistovana-rep...
 2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Asistovaná_reprodukce
 3. http://www.ordinace.cz/clanek/asistovana-reprodukce-metody-umeleho-oplodneni/
 4. http://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_reproductive_technology (ENG)
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Hodnotenia a skúsenosti s umelým oplodnením

Máš skúsenosť s umelým oplodnením?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť