PGD

Skratka PGD znamená preimplantačná genetická diagnostika. Je to technika, ktorá sa používa na identifikáciu genetických chýb u embryí, ktorá bola vytvorená pomocou IVF6. Počas PGD sa kontrolujú gény embryí. Kontrola génov umožňuje zistiť konkrétne dedičné ochorenia, a tým zabrániť prenosu ochorenia na vaše budúce bábätko.

Rozdiel a výhoda medzi PGD a prenatálnou diagnostikou (skríningom) je ten, že PGD sa vykonáva ešte predtým, než sa implantuje vaše embryo k vám do maternice. Počas tehotenstva by sa po vykonaní PGD teda nemali zistiť genetické vady, ktoré často vedú k ukončeniu tehotenstva. Ani táto metóda však nie je stopercentnou istotou, že vaše budúce dieťa netrpí genetickou vadou, preto sa aj po vykonaní PGD v ranom štádiu tehotenstva odporúča vykonať genetický skríning a to amniocentéza15 a odber choriových klkov.

Umelé oplodnenie
Popis obrázku: Snímka z mikroskopu počas vykonávania oplodnenia mimo maternice

Kedy vám môže byť PGD odporučené?

Preimplantačná genetická diagnostika vám ako rodičom budúceho bábätka môže byť doporučená vtedy, keď ste vyhodnotení ako možní prenášačmi genetické abnormality. Po PGD sa prenesie do maternice len zdravé embryo1, znižuje sa tak riziko, že dieťa zdedí genetickú abnormalitu od rodičov. Zároveň sa touto metódou umožňuje zisťovať výskyt novej chromozomálne mutácie.

Medzi také indikácie patria:

Ochorenia, ktoré sa zisťujú pri PGD

Pri PGD sa testuje embryo na viac ako 100 genetických ochorení. Medzi niektoré testované ochorenia patrí napr. porfýria, talasémia (dedičné krvné ochorenie, pri ktorom je narušená tvorba bielkovinových súčastí krvného farbiva hemoglobínu), Alzheimerova choroba, rakovina prsníkov, cystická fibróza, Downov syndróm2, Pompeho choroba (metabolická porucha), Hemofília typu A a B, Huntingtonova choroba, svalová dystrofia, Marfanov syndróm, rôzna nádorové ochorenia a množstvo ďalších genetických porúch.

Aká je výhoda PGD?

Výhodou tejto metódy je to, že táto technológia môže v budúcnosti odstrániť niektoré genetické ochorenia ako je napr. cystická fibróza, Huntingtonova choroba a iné. Na mnohé genetické ochorenia neexistuje v dnešnej dobe vhodná liečba, možnosť predchádzať im pomocou vyšetrenia je tak pre mnohých rodičov zaťažených genetickým ochorením skvelá možnosť, ako zabrániť prenosu na svoje deti.

Genetické testy
Popis obrázku: Na moderných genetických testoch ako je PGD sa podieľajú najlepšie genetickí lekári a laboranti.

Ako postupovať, keď mám o PGD záujem?

Ak plánujete rodičovstvo a máte o vykonaní PGD záujem, pred samotným zákrokom sa zídete s genetickým poradcom. Ten na základe podrobnej rodinnej anamnézy a testov z krvi vašej aj vášho partnera vyhodnotí riziko možného prenosu genetickej abnormality z vás na potomka. Testy by sa mali vykonávať na potvrdenie diagnózy konkrétneho genetického ochorenia, napríklad v prípade, že viete o nejakom ochorenie, ktoré sa vo vašej rodine vyskytlo.

Vyšetrenie sa dá vykonať v prípade, že ste už IVF podstúpili. Po oplodnení vajíčka spermiou sa začne postupne vyvíjať embryo. Z embrya sa po oplodnení pomocou biopsie odoberie vzorka, z ktorého sa hodnotí genetickej informácie.

Postup počas umelého oplodnenia (IVF)

Postup pri IVF sa skladá z hormonálnej stimulácie vaječníkov, z oplodnenia vajíčok, z vývoja embrya a prenosu embrya do maternice. Po oplodnení sa vytvára embryo, ktoré sa postupne delí. Tretí deň po oplodnení má embryo 6 - 10 buniek, embryá sú teda pripravené na biopsiu, ktorá sa využije pri vyšetrení PGD. Biopsia sa môže vykonávať aj hneď po oplodnení, záleží však na zvolenej metóde biopsie.

Vykonanie tohto testu nesie aj svoje riziká:

 • poškodenie embrya pri získavaní materiálu (embryo sa ničí ako celok)
 • v prípade budúceho zamrazenia embryí - asi 20% zmrazených embryí neprežije
 • niektoré štúdie naznačujú, že po PGD sa rodia deti s nižšou pôrodnou hmotnosťou
 • výsledok testu nemusí byť stopercentne pravdivý
 • riziká sú podobné ako riziká pri IVF

Ako prebieha samotná biopsia?

Biopsia je lekársky zákrok, pri ktorom sa odoberá z organizmu vzorka tkaniva, ktorá sa vyšetruje na prítomnosť určitého ochorenia. Pri PGD sa biopsia odoberá z embrya, podľa formy biopsie v rôznom časovom období vývoja budúceho dieťaťa. Biopsiu vykonáva priamo embryológ.

Pri PGD biopsiu sa môže využiť týchto foriem biopsia:

 • Biopsia pólového telieska - pólové teliesko je súčasť vajíčka, ktoré vzniklo pri delení oocytov a obsahuje genetickú informáciu, ktorá sa na vývoji budúceho bábätka už podieľať nebude, ale je možné z nej zistiť, akú genetickú výbavu ste mu ako matka odovzdala. Pri biopsii tohto typu sa však nezískajú sa informácie o genetickej výbave otca. Vykonáva sa ihneď po oplodnení vajíčka spermiou, teda niekoľko hodín po odobratí vajíčka.
 • Biopsia blastoméry - blastoméry sú bunky, ktoré vznikajú postupným delením oplodneného vajíčka na začiatku vývoja zárodku. Odber vzoriek sa vykonáva tretí deň po oplodnení, keď je vytvorených približne 8 buniek - blastoméra. Odoberá sa zvyčajne jedna blastoméra. Jednou z nevýhod je, že genetická výbava jednotlivých blastomér sa môže líšiť, preto vyšetrenie nemusí byť plne preukázateľné. Biopsia v tejto fáze vývoja embrya teda môže viesť k potratu, po úspešnom oplodnení je potrebné vykonať test na genetické ochorenia (napr. Downov syndróm).
 • Biopsia trofoblastu - trofoblast je vrstva buniek, ktorá sa vytvára po štádiu blastoméry. Je to vonkajšia vrstva na povrchu embrya, z ktorej sa neskôr vytvorí placenta. Táto metóda je veľmi šetrná k embryu, pretože embryo zostáva nedotknuté, keďže sa odoberá len horná vrstva buniek, a to najčastejšie pomocou laseru.

Výhody biopsie v štádiu blastocysty

 • embryo je menej traumatizované,
 • odstráni sa približne 5 buniek, čo nemá na embryo žiadny vplyv, ako keby sa robila biopsia v skoršom štádiu,
 • vyššiu úspešnosť IVF.

Nevýhody biopsie v štádiu blastocysty

 • vyššie finančné náklady,
 • embryá sa musia vyvinúť do štádia blastocysty, nie vždy embryá prežijú do tohto štádia.

Nevýhody testovania embrya tretí deň po oplodnení

 • tretí deň po oplodnení embryo obsahuje približne 6-10 buniek a bunky embrya sú veľké, biopsia vyžaduje u trojdňového embrya vytvorenie väčšieho otvoru, čím hrozí, že sa bunky oddelia,
 • embryo stratí významnú časť svojho objemu.
 • všeobecná nevýhoda vyšetrenia je, že môže byť nepresné. Pretože sa z embrya odoberá len veľmi malé množstvo buniek, aby sa nepoškodilo, vyšetrenie nemusí dokonale preukazovať naozajstný stav embrya, keďže oných pár odobratých buniek môže byť práve zdravých, ale zvyšok nie, či naopak.

Embryo sa po biopsii musí zamraziť, pretože je potrebný určitý čas, aby sa získali všetky výsledky. Získaný materiál pri biopsii sa ďalej vyšetruje metódami PCR a Fish. Napäto očakávať výsledok testu budete minimálne jeden deň - väčšina ochorení sa dá diagnostikovať do 24 hodín od biopsie. Stále sa vyvíjajú techniky, ktoré urýchľujú tieto vyšetrenia, aby sa embryo mohlo čo najskôr preniesť do maternice.

PCR

PCR je polymerázová reťazová reakcia, pri ktorej sa v rámci PGD hodnotia defekty jednotlivých génov. Pri PCR sa rozmnoží DNA embrya a analyzujú sa jej jednotlivé časti, pretože v DNA sú uložené genetickej informácie embrya. PCR je rýchly a pohodlný spôsob na testovanie DNA vznikajúceho nového života. Na vyšetrenie je však potrebné získať vysoko kvalitné vzorky DNA, čo je niekedy veľmi ťažké a preto môžu vzniknúť falošné výsledky.

Laboratóriá, ktoré PCR vyhodnocujú, musia byť prísne kontrolované, aby sa do vzorky nedostali nečistoty z testovaného materiálu. Taktiež aj laboratórni technici musia byť veľmi dobre vyškolení, aby sa zabránilo všetkým vonkajším rušivým vplyvom.

FISH

Metóda FISH sa vykonáva tretí deň po oplodnení a pomocou nej sa vyšetruje 8 vybraných chromozómov. Skratka FISH znamená fluorescenčnej in situ hybridizácie a je to metóda, pri ktorej sa odobraté vzorky dajú na podložné sklíčko a zmiešajú sa s fluorescenčnými sondami.
Tieto sondy sa dokážu nadviazať na tie časti DNA, kde je určitá genetická porucha. Chromozómy sú štruktúry, ktoré v sebe nesú DNA. Každá časť DNA je zobrazená iným farbivom. Genetik potom môže rozlíšiť normálne bunky od abnormálnych.

Metóda FISH sa najčastejšie používa na určenie pohlavia a využíva sa tak hlavne v prípadoch, keď je cieľom odhaliť v embryu ochorenie, ktoré sa viaže na pohlavie budúceho dieťaťa. Výsledok tohto testu je známy do 24 hodín.

Video

Súvisiace články

Viac o PGD na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. # Preimplantation Genetic Diagnosis
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Preimplantation_genetic_diagnosis#Polar_body_biopsy
 3. Preimplantační genetická diagnostika
 4. https://web.archive.org/web/20150907093528/http://www.hfea.gov.uk/preimplantation-genetic-diagnos...
 5. BENIAK, M. a kol.: Zdravoveda. Martin: Osveta, 1990. 607 s.
 6. DYLEVSKÝ, I., TROJAN, S.: Somatológia. Martin: Osveta, 1992. MARTIUS, G. a kol.: Gynekológia a pôrodníctvo. Martin: Osveta, 1997. 658 s.
 7. www. rodicovstvo.sk
 8. www.primar.sk
 9. www.mamatata.sk

Použité zdroje obrázkov

 1. https://pixabay.com/cs/ivf-plodnost-neplodnost-icsi-1514174/
 2. https://pixabay.com/cs/vědec-lékárna-mikroskop-chemie-2141259/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s PGD

Máš skúsenosť s PGD?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť