Konizácia krčka maternice

7 skúseností

Konizácia krčka maternice je operácia, ktorú vám môže váš lekár odporučiť, ak ste nemali v poriadku výsledky cytologických sterov či lekár zaznamenal viditeľné zmeny na vašom krčku maternice - jeho tvaru či veľkosti.

Konizácia krčka maternice
Zámerom operácie je z krčka maternice pomocou špecifických chirurgických nástrojov odstrániť postihnuté tkanivo, konizácia sa tiež môže vykonávať pre lepšiu diagnostiku ochorení, na ktoré má váš lekár podozrenie.

Operácia je veľmi krátka, zvyčajne nie je potrebné pristúpiť ani k vášmu celkovému uspaniu a následnej hospitalizácii a zvyčajne maximálne po dvoch hodinách môžete odísť domov. Pre dobré zhojenie je ale dôležité dodržať následný niekoľkotýždňový šetriaci režim - podobný ako pri období takzvaného šestonedelí, ktoré mamičky prežívajú po pôrode alebo iných gynekologických operáciách.

Prečo a komu sa konizácia krčku maternice vykonáva

Pri každej preventívnej prehliadke u gynekológa, kam by ste mali chodiť každý rok, vám lekár krčok maternice vyšetruje. Za pomoci takzvaných zrkadiel, ktoré určite poznáte - obvykle plastový predmet v tvare V, ktoré pri vyšetrení rozširujú pošvový vchod, lekár kontroluje vzhľad maternice, jeho mäkkosť, veľkosť a vykonáva aj z jeho povrchu ster. Ster sa vykonáva pomocou štetca alebo drobnej kefky a následne sa natrie na podložné sklíčko. Vyšetrenie trvá len niekoľko sekúnd a nie je bolestivé. Tento ster odosiela do laboratória, kde je vykonávaná tzv. cytologické vyšetrenie.

Cytológia je bunková biológia - skúma anatómiu buniek, ich správanie a vlastnosti . Z takéhoto vyšetrenia možno veľmi dobre rozpoznať rakovinu krčka maternice už vo veľmi ranom štádiu.

Rakovina krčka maternice je jedna z dvoch najčastejších typov rakoviny u nás.

Dodržiavanie pravidelných kontrol u gynekológa a vykonávanie cytologických sterov je najlepšia prevencia proti možnému rastu tejto choroby - pokiaľ lekár zachytí pomocou vyšetrenia zmeny na krčku včas, rakovina sa nemusí vôbec vyvinúť a drobný zásah, ako je práve konizácia krčka maternice, je veľmi účinnou liečbou, ktorá zamedzí rastu poškodeného tkaniva.
 
Rakovinu krčka maternice najčastejšie spôsobuje niektorý z druhov vírusu HPV (ľudský papilomavírus). V súčasnej dobe poznáme už aj účinné očkovanie proti tzv. vírusu HPV, mnoho dospelých žien ho ale nemá, keďže očkovacia látka je známa krátko a očkovať treba ideálne ešte pred počiatkom začatia sexuálneho života, teda vo veku do 15 rokov dievčat.

Očkovať sa proti nakazením vírusu HPV, ktorý sa prenáša pohlavným stykom, sa ale samozrejme môžete aj teraz a chrániť sa aj do budúcnosti, zvlášť v prípade, že nemáte stáleho partnera. Hovorí sa aj o očkovaní pre mužov a chlapcov.

V prípade, že sú výsledky cytológie nepriaznivé, váš lekár - gynekológ vás pravdepodobne odošle na špecializované pracovisko onkogynekologie. Tu lekári cytologické vyšetrenia zopakujú a zamerajú sa aj na vzhľad krčka maternice.

Zlé výsledky cytológie alebo zmeny na krčku, ako sú lézie či zmena jeho veľkosti, neznamená automaticky, že rakovinou trpíte. Vyšetrenia týchto ochorení sú natoľko pokročilé, že dokážu odhaliť zmeny na krčku ešte pred tým, než rakovina vypukne.

Konizácia krčka maternice, teda chirurgická úprava zmien na krčku, je potom veľmi účinnou prevenciou rozšírenia a bujnenia choroby, pretože lekári dokážu odstrániť aj veľmi malé ložiská.

Za rozhodnutím, či je operácia potrebná, stojí aj váš vek.

Ak máte menej ako 30 rokov, operácia sa obvykle odkladá, pretože imunitný systém je v tomto veku zvyčajne veľmi výkonný a s malými nálezmi aj s vírusom HPV si občas poradí sám.

Pohlavné orgány ženy Ak máte viac ako 30 rokov, doba, v ktorej sa s operáciou vyčkáva, sa veľmi skracuje a k operácii sa obvykle pristupuje v najbližšom možnom termíne.

Na rozhodnutí, či je operácia potrebná, naopak nehrá rolu to, či máte, alebo nemáte deti. Výkon je tak šetrný, že nebráni v budúcnosti prirodzenému počatiu a vaginálneho pôrodu32.

Popis obrázku: Obrázok ukazuje umiestnenie krčka maternice a ďalších ženských orgánov.

Ako sa na operáciu pripraviť

Ak vám bolo odporúčané podstúpiť konizáciu krčka maternice, nemusíte sa zákroku obávať. Operácia je veľmi rýchla, trvá rádovo len niekoľko minút a je možné ju postúpiť aj ambulantne - teda netreba sa zdržiavať v nemocnici ani vopred, ani po operácii.

Zákrok vykonávajú aj niektoré kliniky - ak nemáte rada nemocničné prostredie, je možné si vybrať nejaké zariadenie v blízkosti vášho bydliska, kde možno aj pracuje priamo váš gynekológ, a strach zo zákroku tak zminimalizovať. Ak si takú kliniku budete vyberať, hľadajte také, ktoré majú s konizáciou veľké skúsenosti - väčšie kliniky mávajú takýchto operácií aj stovky za rok a mávajú aj lekárov, ktorí sa na tento druh zákroku špecializujú.

Pri objednávaní sa na výkon vám lekár zrejme odporučí termín, ktorý bude zodpovedať prvému dňu po tom, čo vám skončí menštruácia. V tejto dobe je totiž najmenšie riziko krvácania a tiež doba, kedy sa tkanivo po operácii bude najlepšie hojiť.

Pred operáciou vám lekár vypíše žiadanku na štandardné predoperačné vyšetrenie, ktoré absolvujete niekoľko dní pred samotným výkonom. Z vyšetrenia krvi, ktorú vám v laboratóriu odoberú, sa skúma napríklad zrážanlivosť krvi a biele krvinky. K predoperačnému vyšetreniu tiež patrí zvyčajne bežná kontrola u vášho praktického lekára, ktorá zahŕňa meranie krvného tlaku a otázky ku vašej telesnej kondícii.

Ak trpíte obavami z výkonu alebo máte strach, že váš nález bude rakovinový, zverte sa vášmu lekárovi. Zákrok aj váš zdravotný stav vám podrobne vysvetlí, oboznámi vás s postupom počas operácie a tiež s percentuálnou úspešnosťou operácie. Konizácia krčka maternice je totiž veľmi účinná aj v prípade, že sa o rakovinové tkanivo jedná, obvykle je tento zákrok jediné, čo bude na liečbu vašich problémov potrebné. Nie je potrebné sa obávať ďalších zásahov a lekárskych postupov.
Operácia je navyše vďaka moderným nástrojom veľmi šetrná a v súčasnej dobe vďaka pokročilosti medicíny a chirurgie nemá vplyv na vaše budúce materstvo.

Predoperačné vyšetrenia

Popis obrázku: Ilustračný obrázok predoperačného vyšetrenia .

Ako operácia prebieha

Lekár, ktorý vás bude operovať, vás poučí o tom, čo je potrebné dodržiavať priamo pred samotným výkonom. Medzi štandardné podmienky patrí minimálne šesť hodín pred operáciou nejesť a nepiť, neodporúča sa ani fajčiť.

Pri konizácii maternice nie je potrebné podávať celkovú narkózu, ak chcete, môžete absolvovať zákrok len za pomoci lokálnej anestézie v mieste operácie. Anestézia, čiže umŕtvenie, nie je bolestivé - pred injekčnou aplikáciou anestetika sa miesto vpichu znecitlivie iným anestetikom v tekutej forme - rovnako, ako to robí napríklad váš zubár. Ak sa rozhodnete pre celkovú anestéziu, je to anestézia veľmi šetrná, nie je potrebné pri nej strážiť dýchanie a jej účinnosť trvá asi hodinu.

Operácia sa vykonáva v gynekologickej polohe - teda na kresle, ako pri bežnej gynekologickej prehliadke.

Lekár počas nej za použitia špecifické chirurgické nástroje alebo laserom opatrne odstraňuje postihnuté tkanivo. Povrchové zmeny na maternici je veľmi jednoduché odstrániť a poranenia krčka maternice a zásah do neho je veľmi malý.

Konizácia krčku maternice

Popis obrázku: Na obrázku je žltou farbou zobrazená lézia na povrchu krčka maternice. Predmet vyobrazený modrou farbou je takzvaná kľučka - nástroj, ktorým sa postihnuté tkanivo odstraňuje. V prípade odstránenia takto malých a povrchových nálezov je zásah do krčku veľmi malý a hojenie prebieha veľmi dobre.

Konizácia krčka maternice

Popis obrázku: Tento obrázok zobrazuje žltou farbou zmeny na krčku v prípadoch, keď sú lézie lokalizované smerom do krčka maternice. Tento typ sa operuje pomocou ihly, ktorá je na obrázku modrá. Vďaka tomuto modernému chirurgickému nástroju je aj tento spôsob operácie veľmi šetrný a poranenia krčku minimálna - veľkosť nástroja totiž dokáže odstrániť iba choré tkanivo a krčok tak zostáva poranený len minimálne.

Po operácii budete odpočívať na pooperačnej miestnosti a zvyčajne ženy po konizácii maternice odchádzajú po dvoch hodinách od výkonu do domácej starostlivosti. Zariaďte si však odvoz domov, aj po takto malej anestézii sa neodporúča šoférovať.

Pokiaľ si zvolíte lokálne umŕtvenie, odísť môžete pokojne aj po desiatich minútach.

Po konizácii musíte odpočívať a dodržiavať režim

Po operácii máte nárok na desaťdňovú pracovnú neschopnosť, ktorú vám lekár vystaví. Treba ale počítať s tým, že rekonvalescencia po konizácii krčka maternice je dlhšia, celkovo trvá tri až štyri týždne, počas ktorých by ste sa mali naozaj šetriť a odpočívať.

Ak je to možné, po dobu hojenia, čo bude niekoľko týždňov, majte pri ruke pomocníka a dopredu oboznámte rodinu s tým, že vám bude musieť s väčšinou vecí okolo domácnosti pomôcť.

 • Prvý deň po príchode z nemocnice domov zamierte rovno do postele a odpočívajte, vstávajte veľmi opatrne, šetrite svaly panvového dna.
 • Takýto režim si naordinujte ideálne na celý prvý týždeň po operácii, ležte čo najviac, odpočívajte.
 • Aj v priebehu ďalšieho týždňa nedvíhajte ťažké predmety a obmedzte všetku pohybovú aktivitu.
 • Aj keď je operácia jednoduchá a rýchla, miesto blízko maternice je poranené.
 • Dávajte si pozor aj na činnosti spojené s námahou brušných svalov - opatrná buďte aj pri sadaní, vstávaní a nechajte si pomôcť aj napríklad pri obúvaní topánok.
 • Pre lepšie hojenie vám predpíšu Betadine vaginálne tablety, ktoré sa zavádzajú obdeň na noc. Môžete si tiež kúpiť voľne dostupné vaginálne čapíky Cicatridina s kyselinou hyalurónovou, ktoré podporujú hojenie.
 • Počas troch týždňov sa kvôli riziku infekcie vzdajte sexu a nekúpte sa v bazénoch ani vo vani. Je tiež potrebné nepoužívať menštruačné tampóny. Po troch týždňoch môžete znovu sexuálne žiť, kvôli riziku infekcie používajte ale kondóm aspoň ešte ďalšie dva týždne.
 • Hojenie môže sprevádzať slabé krvácanie, špinenie alebo výtok. Tieto prejavy sú úplne v poriadku, sprevádzajú hojenie a čistenie poraneného miesta.
 • Ak sa objaví horúčka, silnejšie bolesti alebo ak je výtok z pošvy zapáchajúci, vyhľadajte lekára.
 • Menštruácia sa dostaví v termíne, v akom ju očakávate.

Ďalší postup liečby po zahojení

Ak nebudete mať iné problémy, kontrolná prehliadka u gynekológa sa vykonáva 4-6 týždňov po zákroku, zvyčajne po skončení prvého menštruačného krvácania od operácie.

Na tejto kontrolnej prehliadke vás lekár prehliadne a vykoná z maternice ster, ktorý v laboratóriu podrobia ďalšej cytológii. Skorší odber sterov je zbytočný, pretože výsledky bývajú hojením skreslené.

Podľa výsledkov cytológie, ktoré sú k dispozícii po niekoľkých málo dňoch, vám lekár navrhne ďalší postup liečby. Budú to zrejme dni plné strachu a napätia, ale nie je potrebné sa obávať. Konizácia býva v mnohých prípadoch úspešná a ďalšia liečba nie je potrebná.

Aj v prípade, že bol nález úplne odobratý a výsledky cytológie sú v poriadku, budete chodiť na preventívne prehliadky každého pol roka a takto intenzívne budete sledovaná nasledujúce tri roky.

Po konizácii maternice sa neodporúča aspoň tri mesiace otehotnieť, pretože tehotenstvo by bolo veľmi rizikové pre vás i pre bábätko. Je to odporúčanie podobné ako po iných gynekologických operáciách alebo napríklad potratoch3. Je potrebné dať telu priestor sa so zákrokom vyrovnať a úplne sa zotaviť.

Ak túžite po dieťati, doprajte si kľudový režim aj počas tejto doby a následne sa tešte zo svojho zdravia už v plnej sile.

O tehotenstve po prekonaní konizácie krčka maternice aj o samotnej operácii sú na Modrom koníku vedené medzi užívateľkami diskusie - nižšie na ne nájdete odkazy.

Podeľte sa o svoj príbeh a prečítajte si, ako mamičky v boji s touto zdravotnou komplikáciou vyhrali.

Video: Konizácia krčka maternice (ENG)

Související články

Viac o konizácii krčka maternice na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://www.medzinamizenami.sk/rakovina-krcka-maternice/rakovina-krcka-maternice/liecba/chirurgick...
 2. http://www.gyn-fiv.sk/jednodnova-chirurgia/konizacia-cervixu/
 3. http://www.medicc.eu/sk/odborne-clanky/item/75-rakovina-krcka-maternice-a-chirurgicka-liecba
 4. http://www.konizace.info/konizace
 5. http://www.nasagel.cz/z-nemocnic/vitkovicka-nemocnice/1306-konizace-cipku.html
 6. http://www.webmd.com/cancer/cervical-cancer/cone-biopsy-conization-for-abnormal-cervical-cell-cha... (ENG)

Použité zdroje obrázkov

 1. http://www.konizace.info/kon_cz/images/konizace_klicka.jpg
 2. http://www.konizace.info/kon_cz/images/konizace_jehla.jpg
 3. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Scheme_female_reproductive_system-cs.sv...
 4. https://pixabay.com/cs/žena-osoba-pracovní-plocha-práce-3187087/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s konizáciou krčka maternice

Máš skúsenosť s konizáciou krčka maternice?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť
evelia
25. okt 2016

Excízia kŕčka maternice v Holandsku

Chcela by som sa s Vami podeliť o moju skúsenosť s excíziou krčka maternice v Holandsku. Po obdržaní výsledkov z cytológie, kde mi diagnostikovali H-SIL v Holandsku sa označuje ako CIN III (predštádium rakoviny, z ktorého sa môže, ale aj nemusí rozvinúť rakovina krčka maternice) ma poslali na druhé kolposkopické vyšetrenie (colposcopie) pri ktorom mi odobrali vzorku (biopsia) a tú poslali na histológiu. Samozrejme sa ešte raz potvrdila diagnóza CIN III. Pričom ma ešte raz upozornili na to, že to nie je rakovina.

Kolposkopia nie je nepríjemá, je to ako gynekologycké vyšetrenie, len s tým rozdielom, že doktor pri tom používa niečo ako mikroskop, aby lepšie videl na krčok maternice. Môžete to sledovať aj vy na monitore, ktorý sa nachádza hneď vedľa Vás. Ak doktorka nevidí žiadne zmeny na krčku, môže vám ho potrieť kontrastnou látkou. A potom už z daného miesta odoberie vzorku. Pri odoberaní vzorky,aby ste necítili bolesť, vám povedia, aby ste silno zakašľali. A naozaj to pomáha ;-) Na uzatvorenie ranky použili niečo ako vatové tyčinky kde na koncoch bolo niečo strieborné - sivé. Neviem čo to bolo.
Po vyšetrení som išla normálne domov.

Bolesť v podbrušku som cítila až o deň na to, ale nebola to intenzívna bolesť, iba pri sedení. Potom nasledujúce dni som mala transparentný výtok s červeným nádychom a o dva dni na to aj so stopami tej sivej látky. Na výsledky sa tu v Holandsku čaká 2 týždne.

Po obdržaní výsledkov mi doktorka odporučila excíziu krčka maternice (elektrická slučka, v Holandsku sa to volá Lisexcisie). Excízia tu prebieha na dennej operačnej sále bez narkózy s lokálnou anestéziou. Prebehlo to veľmi rýchlo celý zákrok trval približne 30 min.

Najprv mi na stehno prilepili niečo ako elektricú nálepku (asi aby ma nekoplo). Potom mi doktorka pichla asi dve anestézie do krčka maternice, čo bolo troška nepríjemné, ale krčok maternice nieje taký citlivý ako napríklad pokožka. Znesie toho veľa. Po injekciách som cítila ako mi búši srdce a chcelo sa mi smiať. A ani som sa nenazdala a bolo to vonku. Vzorku mi ešte ukázali, bolo to veľké asi 1cm x 1cm a šírka 1-1,5 mm. Nakoniec mi tam zaviedli tampon, ktorý tam musel byť nasledujúce 4 hodiny.

Bolesti po zákroku boli minimálne, hlavne pri sedení a výtoky boli transparentné a hnedasté po jóde (jodium), ktorý použili na dezinfekciu. Ak by som dostala silné bolesti, odporučili mi paracetamol, lebo po ibalgine by som mohla začať krvácať. Tak asi toľko. Dúfam, že o pol roka na kontrole bude všetko O.K! Držte, palce!
0 poďakovaní
zazalienka
20. apr 2016

Konizácia

Konizáciu spolu s neplánovanou kyretážou som absolvovala 18.4. ( pred dvomi dňami) v Gyncentre Trnava. Sčasti na vlastné rozhodnutie a na doporučenie môjho gynekológa.

Dôvodom bola ranka na krčku - ktorú mám asi odkedy chodím na preventívky ( poctivo, pravidelne, nič nezanedbávam) - čiže asi 25 rokov.

Dlhotrvajúcim problémom je neustály výtok v obrovskom množstve, hustý, biely, v lete a horúčavách veľmi nepríjemný, bez intimky sa nepohnem, niekedy vymením 2-3 za deň ( vybraté antibiotiká, gely, vag.tablety, kúpele, všeličo možné).

Do centra som prišla o 6.00, sestrička vypísala papiere, napichli mi kanylu a cca o 7.10 ma zobrali na sálu.

Pamätám si striekačku s anestézou, kyslík a viac nič... A potom som sa prebrala. Mierny tlak v podbrušku pripomínajúci krče pri menzese za chvíľu ustúpil, takisto omámenie z anestézy a okolo 9.00 ma manžel zobral domov.

Nič ma nebolí, na špinenie som bola upozornená + všetky pokyny čo a ako po zákroku. Trošku ako keby pôsobila anestéza stále, som unavená a spavá, inak nemám žiadny problém.

O dva týždne budú výsledky z kyretu, tak budem čakať, dúfam že budú výborné a žiadny problém .

Za mňa prístup aj všetko ostatné fain.
1 poďakovanie
anabella2016
14. apr 2016

Konizacia krcka maternice

Som 3. deň po konizácii krčka a môžem povedať, že to bude nočná mora do konca života :-(

Drklovala ma total zima pred zákrokom a po ňom tiež. Po zákroku, v ten deň som veľmi krvácala, museli viac krát meniť priložené gázy. Mala som silné bolesti. Stále mám teplotu, no užívam antibiotiká, injekcie proti trombóze a čípky proti zápalu.

Podľa môjho gynekológa je to veľmi jednoduchý zákrok. No určite by som nešla jednodňovú chirurgiu, ale radšej bola pod dohľadom lekárov.

Držte sa!
0 poďakovaní
ivetinka1978
1. máj 2015

8. deň po konizácii

Je super ako tu všetci píšete ako ste to dobre znášali. Momentálne som 8. deň po konizácii.

Na sále som čakala asi 20 min. s rozcapenými nohami, nakoľko na druhej operačke dlhšie preberali jednu staršiu pani. Bola som tam nahá, bola mi neskutočná zima .... Klepalo ma tak, že mi nevedeli pichnúť infúzku. Dlhšiu dobu mám problém s herniou platničky v driekovej časti. Zrejme som tam dobre nachladla. V ten večer som musela mať teplotu, ale teplomer nikto nedal.

Po narkóze som sa prebrala na neskutočnú bolesť v podbrušku. Bola to moja prvá narkóza. Grckala som jak malé šteniatko. Hneď na druhý deň som šla domov. Bolesti v podbrušku mám stále, akoby som mala viac bolestivú menštruáciu. To mi nevadí. Skôr ma zaskočilo ako ma bolia hrozne nohy. A posledné 3 dni mám zvýšenú teplotu. Okolo 37,5 ... dnes na obed - 8. deň PO... zrazu 38,4. Dala som paralen znížila som na 34,5.

Pondelok idem po výsledky z hystológie. Tak dúfam, že bude všetko OK. Nechce sa mi to všetko znova absolvovať. Ale hlavne chcem odkázať ostatným, že je to zvládnuteľné. Držím vám palce.
1 poďakovanie
rybkaa
3. nov 2014

Nepodceňujte prevenciu!

Chodím ku gynekológovi od svojich 15-tich rokov, takže preventívky som sa snažila nezanedbávať. Brala som roky HAK, takže cyklus pravidelný, nikdy som žiadne problémy nemala, okrem jednej cysty bolo všetko ok. Raz na preventívke (cca pred 7 rokmi) mi vyšli LBC stery pozitívne na HPV 16,18, čo bol pre mňa vtedy úplne neznámy pojem - vedela som len toľko, že nejako súvisí s rakovinou krčka maternice. Môj vtedajší lekár mi vtedy odporučil očkovanie - bol to risk, keďže som už vírus mala a vtedy bolo možné očkovanie len do 23 rokov a ja som bola už na tejto hranici. Napriek tomu som sa rozhodla, že očkovanie podstúpim, nemala som čo stratiť, hoci to bolo dosť drahá záležitosť, ale išlo predsa o zdravie.

Následne som chodila na kontrolné stery, v ktorých stále vychádzalo HPV ako pozitívne, ale cytologické stery boli v norme - CIN I alebo II. Po čase som zmenila gynekológa, hneď pri vstupnom vyšetrení som mala opäť pozitívne HPV, ale cyto v norme. Tak sme to nijako neriešili, len sledovali na pravidelných preventívnych prehliadkach.
Tento rok som opäť absolvovala preventívku, po 2 týždňoch mi telefonovala sestra od gynekologičky, aby som prišla, že dr. sa chce so mnou rozprávať ohľadom výsledkov zo sterov. Krvi by sa mi nedorezal s akou malou dušičkou som tam šla a už som vedela, že to nebudú dobré správy.

Lekárka mi oznámila, že stery vyšli ako H-SIL, teda ťažká dysplázia krčka maternice a odporúča mi konizáciu, ale rozhodnúť sa mám ja, či ešte urobíme ďalšie stery o 3 mesiace alebo ideme do toho hneď. Vybrala som si konizáciu. Spočiatku som sa toho bála - strach z nepoznaného, ani nie tak samotného zákroku ako výsledkov, predsa len ešte minulý rok som bola ok a teraz zrazu taký zlý výsledok? Sama dr. bola z toho prekvapená, povedala, že zrejme to má na svedomí vírus HPV, pretože ten stojí za celým rozvojom ochorenia. Očkovanie ma počas predošlých rokov chránilo aspoň tak, že som mala výsledky v norme, takže to nebolo až také zbytočné.

Dohodli sme sa teda na termíne, ráno som šla do nemocnice nalačno, o hodinu som už bola na sále, po krátkej narkóze ma prebudili na izbe, všetko bolo v poriadku, cítila som sa dobre, hneď som sa mohla postaviť, chodiť, aj na wc, mala som len mierne bolesti asi ako pri menštruácii, inak som sa cítila veľmi dobre, nebolo mi zle ani z narkózy. Večer mi vybrali tamponádu, čo bolo trochu nepríjemné, ale nie bolestivé a na druhý deň ráno ma pustili domov. Bol mi nariadený kľudový režim, nedvíhať nič ťažké, týždeň som bola doma, potom som sa vrátila do práce. Bolesti som nemala, nekrvácala som, len som trochu špinila, čo je ale normálne. Cítila som sa dobre, myslela som si, že to bude oveľa horšie a bude to viac bolieť, ale necítila som nič.
Po 10 dňoch ma dr. predvolala, keď prišli výsledky z histológie. Mala pre mňa dobrú aj zlú správu. Zlou bolo, že výsledok bol o stupeň horší ako zo sterov, z H-SIL vyšlo CIS (can in situ), ale dobrou správou bolo, že sa podarilo vybrať všetko a okraje boli dostatočné.
Veľmi sa teším, že som zdravá, mám "nový" krčok a podľa slov dr. budem môcť otehotnieť a v zdraví donosiť dieťa. Teším sa tomu, že som preventívku nevynechala, pretože som sa sama presvedčila o tom, že sa to môže zvrhnúť veľmi rýchlo a stačí len málo, aby sa to zvrhlo do ďalšieho štádia, ktoré by už nebolo možné tak jednoducho vyriešiť.
Neľutujem, že som šla na konizáciu, naozaj to nebolo nič strašné a verím, že práve to ma ochránilo od najhoršieho, že by bunky prerástli ďalej do krčka.

Nepodceňujte preto prevenciu, jeden ster ročne je minumum, čo pre seba môžete urobiť, veľa šťastia :-)
11 poďakovaní
ewullka
12. júl 2014

Prečo je dôležité chodiť na preventívne prehliadky

Na preventívne gynekologické prehliadky som chodila pravidelne, kým som užívala antikoncepciu. Potom som ju pre zhoršené pečeňové testy vysadila a k prevencii som pristupovala menej zodpovedne. Vravela som si, že mám dobré výsledky a nič mi nie je, tak sa nič nedeje, ak jeden rok vynechám. Ale dialo sa – keď som po dvoch rokoch išla na prehliadku, mala som zrazu cytológiu zhoršenú z PAP II na PAP IV a lekár ma okamžite poslal do onkogynekologickej poradne. Cestu do nemocnice som preplakala, veľmi som sa bála.

Záver v onkoporadni bol jednoznačný – konizácia krčka maternice. Hneď mi určili termín operácie. Bola som v šoku – lekár mi síce vysvetlil, aký zákrok mi bude robiť, aj mi to pekne nakreslil, ale strach z neznámeho bol väčší ako racionálne premýšľanie. Mala to byť moja prvá operácia, tak som sa bála aj narkózy, aj hospitalizácie, aj bolesti... .

Našťastie boli moje obavy zbytočné. Operačný zákrok trval krátko, bola som len 30 minút v narkóze a z operačky ma previezli na normálnu izbu. Nebol potrebný pobyt na pooperačnej. Nič ma nebolelo, ani z narkózy mi nebolo zle. Na druhý deň ma prepustili domov. Operatér ma ubezpečil, že všetko „zlé“ tkanivo z krčka odstránil a budem v poriadku. Pár dní som doma ležala, po desiatich dňoch som sa vrátila do práce.

Ďalší šok nastal, keď som si šla pre výsledky z histológie. Tie boli zlé CIN3 (ťažké predrakovinové zmeny) a CIS (karcinom in situ – t.j. posledné predrakovinové štádium), ktorý zasahoval za okraj odrezaného tkaniva. Doporučili mi hysterektómiu (odstránenie maternice). Keď som sa pýtala, či nie je aj iná možnosť, povedali mi, že vzhľadom na môj vek – 41 rokov a na to, že mám dve deti, je to najlepšie riešenie.

Išla som za lekárom, ktorý ma operoval, ten bol nemilo prekvapený – vravel, že očakával dobré výsledky . Pýtala som sa ho na jeho názor. Povedal mi, že rozhodnúť sa musím sama, že má pacientky, ktoré s takýmto nálezom len sleduje.

Nebola som zmierená s odstránením maternice a tak som hľadala informácie ako ďalej. Oslovila som onkogynekológa v Prahe a v Bratislave a obidvaja mi dali rovnakú odpoveď, že mi doporučujú rekonizáciu. Ale môj lekár ma odbil, že je to zbytočné, že oni rekonizácie nerobia. Napriek tomu som sa rozhodla o svoju maternicu zabojovať a počkať 6 mesiacov do kontroly.

Na kontrolu som šla s malou dušičkou. Znova mi doporučovali hysterektómiu. Výsledok cytosterov som mala našťasie negatívny – PAP II, tak sme sa dohodli na dalšej kontrole o pol roka.

Pri ďalšej kontrole bola v ambulancii mladá, veľmi príjemná doktorka, ktorá keď videla, aké som mala po operácii histologické výsledky, ma prehovárala, nech si nechám tú maternicu vyoperovať, že budem mať pokoj, že ona by neváhala... . Keď videla, že o tom nie som presvedčená, navrhla mi konzultáciu u primára kliniky. Ten ma okamžite prijal, zhodnotil výsledky a navrhol rekonizáciu s tým, že ešte počkáme na cytostery. Konečne lekár, ktorý ma nenútil do hysterektómie!

Výsledok cytológie bol prekvapujúci PAP I. Pre svoju istotu, že naozaj nemám niekde vnútri kanálika krčka rakovinové bunky, som absolvovala ďalšiu operáciu. Prebehla rovnako v pohode ako prvá. Výsledok histológie bol negatívny.

Som šťastná, že som zdravá a že mám maternicu.

Z vlastnej skúsenosti prosím ženy, nech skutočne na preventívne prehliadky chodia, lebo pri včasnom zachytení zmien, sa dá jednoducho vyliečiť .
2 poďakovania
enya00
3. dec 2013

Konizácia krčka maternice

Tak, mohla som mať asi tak 19-20 rokov, keď mi vyšli zlé výsledky. Doktor ma teda poslal na konizáciu. Vyšlo mi PAP III.

Nastúpila som do nemocnici v Šali. Na druhý deň má operovali, jedna doktorka, ktorú takáto operácia čakala prvý raz, takže som mala dosť veľké obavy hlavne z toho, že som nevedela, čo má čaká a že budem jej ,,prvá,, :-) No bol tam s ňou aj skúsený doktor, tak strach potom opadol. Uspali ma a po prebudení...nič...Žiadna bolesť, proste nič, len akýsi tlak tam dolu, no bolesť nie, čakala som teda iné :-) Asi deň my tam nechali takú gázu, potom mi ju vybrali a už len kontrolovali. Na piaty deň som išla domov.

Tak neviem ako u iných, ale mňa nič nebolelo. Vzorku poslali na cytológiu, tak som ešte tŕpla na výsledky, hlavne aj preto, že moja mama zomrela na rakovinu krčka maternice..No našťastie aj tie boli ok :-)

Teraz mám dve detičky...No pri obidvoch som sa začala skoro otvárať a krčok sa mi skracoval, veď už bol po operácií skrátený, tak už toľko nevydržal...čiže obe som porodila o niečo skôr... Každú ktorú to čaká, prajem veľa síl a dobrých doktorov a hlavne sa nebojte, naozaj to nič nie je... Hlavne, že to podchytia skoro :-)
4 poďakovania