Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Ultrazvukové vyšetrenie v tehotenstve

S ultrazvukovým vyšetrením v tehotenstve sa stretne každá žena. Je to nebolestivé a neinvazívne vyšetrenie. Používa sa na zobrazenie svalov a orgánov a ich štruktúry. Vyšetrenie sa vykonáva cez brušnú dutinu alebo cez vagínu.
Ultrazvukové vyšetrenie v tehotenstve

Podľa zákona 577/2004 Z. z. má žena počas fyziologického tehotenstva nárok na najviac 3 ultrazvukové vyšetrenia, vrátane biometrie a posúdenie vývoja orgánov a obrazovej dokumentácie.

Zdravotná poisťovňa uhradí aj každé ďalšie ultrazvukové vyšetrenie, ktoré má medicínsky dôvod. Vyšetrenie, kde medicínsky dôvod neexistuje (napr. na žiadosť pacientky alebo duplicitné), zdravotná poisťovňa neuhradí. Lekárovi s certifikáciou FMF London (The Fetal Medicine Foundation) pre vyšetrenie NT uhrádza poisťovňa aj ultrazvukové vyšetrenie v období medzi 11+ 0 – 13+6 t.t.

Video: Pohľad na bábätko v jednotlivých týždňoch tehotenstva pomocou ultrazvuku

Ultrazvukové vyšetrenie pred 11. týždňom tehotenstva

Zameriava sa na zhodnotenie:

  • vitality plodu (srdcová akcia plodu)
  • určenie počtu plodov (jeden plod, alebo viac plodov – dvojičky, trojičky, ...)
  • lokalizácie gestačného vačku (umiestnenie plodu v maternici alebo mimo - mimomaternicové tehotenstvo4)
  • rastu gestačného vačku a embrya (či ich veľkosť zodpovedá dĺžke gravidity stanovenej podľa dátumu poslednej menštruácie)
  • pridružených anomálií maternice (myómy), vaječníkov (cysty) a malej panvy a pod.

Ultrazvukové vyšetrenie medzi 11. a 14. týždňom tehotenstva

Zameriava sa na skríning chromozomálnych anomálií plodu (napr. Downov syndróm). Dajú sa pozorovať aj niektoré hrubšie morfologické anomálie plodu (napr. hrubé anomálie končatín).
USG prístroj v pôrodnici Poprad

Súčasťou je meranie nuchálnej translucencie, vyšetrenie nosových kostí, vyšetrenie prietoku v ductus venosus, vyšetrenie reguritácie trikuspidálnej chlopne srdca a vyštrenie intrakraniálnej translucencie.

V tomto období je možné medzi 11. - 13. týždňom tehotenstva absolvovať NT screening (tzv. kombinovaný test), čo je kombinácia ultrazvukového vyšetrenia hrúbky šijového prejasnenia (NT = nuchal translucency) s vyšetrením z krvi matky. Kombinácia týchto dvoch metód umožňuje detekciu 75-80% detí s Downovým syndrómom. Pri zohľadnení iba veku matky a hodnoty NT je možné detekovať 70% plodov s Downovým syndrómom2 (pri 5% falošnej pozitivite).

Ultrazvukové vyšetrenie medzi 18. a 22. týždňom tehotenstva

Vyšetrenie sa zvyčajne realizuje v 20. týždni tehotenstva a zameriava sa na štrukturálne anomálie plodu (t.j. detailné zhodnotenie anatómie všetkých orgánov plodu). Súčasťou vyšetrenia je aj hodnotenie tzv. minor markerov chromozomálnych anomálií (ide o niektoré, často nenápadné anatomické odchýlky, ktoré sú častejše asociované s niektorými chromozomálnymi abnormalitami, ako napríklad Downov syndróm). K takýmto markerom patrí napríklad hodnotenie veľkosti nosných kostí, nuchálnej riasy, obličkových panvičiek, hodnotenie tvaru a veľkosti stredného článku piateho prsta ruky plodu a pod. V prípade podozrenia na chromozomálnu vadu je pacientke odporučené genetické výšetrenie a amniocentéza15.

Pozri tiež: Cervikometria

Ultrazvukové vyšetrenie v 3. trimestri tehotenstva

Zvyčajne sa realizuje v 30. týždni tehotenstva. Zameriava sa hlavne na hodnotenie rastu plodu, množstva plodovej vody, stavu placenty, tzv. "prietokov" vo fetoplacentárnom riečisku, ktoré odrážajú stav zásobenia plodu živinami a kyslíkom.

Súvisiace články

Viac o ultrazvukovom vyšetrení v tehotenstve na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. Foto: http://www.nemocnicapp.sk/?cat=18
  2. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-577
  3. Foto: ©Depositphotos.com/[bartekwardziak]
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s ultrazvukovým vyšetrením v tehotenstve

Máš skúsenosť s ultrazvukovým vyšetrením v tehotenstve?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť