Ultrazvukové vyšetrenie v tehotenstve

S ultrazvukovým vyšetrením v tehotenstve sa stretne každá žena. Je to nebolestivé a neinvazívne vyšetrenie. Používa sa na zobrazenie svalov a orgánov a ich štruktúry. Vyšetrenie sa vykonáva cez brušnú dutinu alebo cez vagínu.


Video:"Vďaka morfologickému ultrazvuku prídeme na vrodeného vady dieťaťa skoro."

hovorí primár prenatálneho centra ProCare MUDr. Michal Holáň

V rozhovore s MUDr. Michalom Holáňom zaznelo:
0:00 Úvod
0:16 Kedy je najvhodnejší čas na morfologický ultrazvuk?
0:38 Čo to vlastne ten morfologický ultrazvuk je?
0:55 Čo všetko vieme vďaka morfologickému ultrazvuku vyšetriť a zistiť včas?
5:52 Ak sa vďaka morfologickému ultrazvuku zistí, že niečo nie je v poriadku, čo mamičku čaká?
7:35 Je ultrazvuk pre dieťatko nebezpečný?
8:57 Je morfologický ultrazvuk povinný?
9:42 Mamička by mala absolvovať tri ultrazvuky - v ktorých týždňoch tehotenstva sa odporúčajú?
11:27 Môže prísť budúca mamička na vyšetrenie s doprovodom?
12:09 Ako dlho trvá samotné vyšetrenie?
13:03 Aké sú najväčšie plusy tohto vyšetrenia?


YouTube Modrý koník

Nevynechajte ďalšie videá na Youtube kanáli Modrého koníka:


🎞️ Všetko o tehotenstve


Podľa zákona 577/2004 Z. z. má žena počas fyziologického tehotenstva nárok na najviac 3 ultrazvukové vyšetrenia, vrátane biometrie a posúdenie vývoja orgánov a obrazovej dokumentácie.

Zdravotná poisťovňa uhradí aj každé ďalšie ultrazvukové vyšetrenie, ktoré má medicínsky dôvod. Vyšetrenie, kde medicínsky dôvod neexistuje (napr. na žiadosť pacientky alebo duplicitné), zdravotná poisťovňa neuhradí. Lekárovi s certifikáciou FMF London (The Fetal Medicine Foundation) pre vyšetrenie NT uhrádza poisťovňa aj ultrazvukové vyšetrenie v období medzi 11+ 0 – 13+6 t.t.

Ultrazvukové vyšetrenie pred 11. týždňom tehotenstva

Zameriava sa na zhodnotenie:

  • vitality plodu (srdcová akcia plodu)
  • určenie počtu plodov (jeden plod, alebo viac plodov – dvojičky, trojičky, ...)
  • lokalizácie gestačného vačku (umiestnenie plodu v maternici alebo mimo - mimomaternicové tehotenstvo4)
  • rastu gestačného vačku a embrya (či ich veľkosť zodpovedá dĺžke gravidity stanovenej podľa dátumu poslednej menštruácie)
  • pridružených anomálií maternice (myómy), vaječníkov (cysty) a malej panvy a pod.

Ultrazvukové vyšetrenie medzi 11. a 14. týždňom tehotenstva

Zameriava sa na skríning chromozomálnych anomálií plodu (napr. Downov syndróm). Dajú sa pozorovať aj niektoré hrubšie morfologické anomálie plodu (napr. hrubé anomálie končatín).
USG prístroj v pôrodnici Poprad

Súčasťou je meranie nuchálnej translucencie, vyšetrenie nosových kostí, vyšetrenie prietoku v ductus venosus, vyšetrenie reguritácie trikuspidálnej chlopne srdca a vyštrenie intrakraniálnej translucencie.

V tomto období je možné medzi 11. - 13. týždňom tehotenstva absolvovať NT screening (tzv. kombinovaný test), čo je kombinácia ultrazvukového vyšetrenia hrúbky šijového prejasnenia (NT = nuchal translucency) s vyšetrením z krvi matky. Kombinácia týchto dvoch metód umožňuje detekciu 75-80% detí s Downovým syndrómom. Pri zohľadnení iba veku matky a hodnoty NT je možné detekovať 70% plodov s Downovým syndrómom2 (pri 5% falošnej pozitivite).

Ultrazvukové vyšetrenie v tehotenstve

Ultrazvukové vyšetrenie medzi 18. a 22. týždňom tehotenstva

Ultrazvukové vyšetrenie sa bežne nazýva aj morfologický ultrazvuk, zvyčajne a ideálne sa realizuje v 20. týždni tehotenstva a zameriava sa na štrukturálne anomálie plodu (t.j. detailné zhodnotenie anatómie všetkých orgánov plodu s cieľom zistiť, alebo vylúčiť, závažné vrodené chyby). Medzi najčastejšie vrodené chyby plodu patria chyby srdca. V prípade pozitívneho nálezu sa dá chyba s dostatočným predstihom konzultovať s odborníkom a je možné určiť ďalší postup počas tehotenstva a po narodení dieťatka (viď. video v úvode článku).

Súčasťou vyšetrenia je aj hodnotenie tzv. minor markerov chromozomálnych anomálií (ide o niektoré, často nenápadné anatomické odchýlky, ktoré sú častejše asociované s niektorými chromozomálnymi abnormalitami, ako napríklad Downov syndróm). Posudzujú sa tak znaky možného genetického postihnutia ako sú malý, sedlovitý nos, plochá tvár, malé, nízko sediace ušnice, malá sánka, asymetria tváre, rázštepovité chyby, zhrubnuté záhlavie, ruka, prsty, ich defotmity atď. V prípade podozrenia na chromozomálnu vadu je pacientke odporučené genetické výšetrenie a amniocentéza18.

Počas tohto vyšetrenia má lekár zároveň aj veľkú šancu detekovať pohlavie dieťaťa.

Pozri si tiež článok na tému: Cervikometria

Ultrazvukové vyšetrenie v 3. trimestri tehotenstva

Zvyčajne sa realizuje v 30. týždni tehotenstva a odborne sa mu hovorí Flowmetria. Lekár ním zisťuje doslova ako sa dieťaťu v maternici darí a či sa má dobre. Zameriava sa hlavne na hodnotenie rastu plodu, množstva plodovej vody, stavu placenty, tzv. "prietokov" vo fetoplacentárnom riečisku, ktoré odrážajú stav zásobenia plodu živinami a kyslíkom.

Video: Pohľad na bábätko v jednotlivých týždňoch tehotenstva pomocou ultrazvuku

Viac o ultrazvukovom vyšetrení v tehotenstve na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. MUDr. Michal Holáň a kol.: Tehotenstvo v obrazoch, Fortuna libri, Bratislava 2018 (So súhlasom autora a vydavateľa.)
  2. Foto: http://www.nemocnicapp.sk/?cat=18
  3. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-577
  4. Foto: ©Depositphotos.com/[bartekwardziak]
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Hodnotenia a skúsenosti s ultrazvukovým vyšetrením v tehotenstve

Máš skúsenosť s ultrazvukovým vyšetrením v tehotenstve?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť