Poruchy rastu u detí

Poruchy rastu u detí rozlišujeme v dvoch smeroch - vzrast detí je nízky alebo nadmerný. Existuje mnoho príčin, ktoré sú zodpovedné za nízky alebo nadmerný vzrast. Pri poruchách rastu sa treba zamerať na odhalenie príčiny poruchy a následnú poruchu následne liečiť.

Správny rast dieťaťa ovplyvňuje mnoho faktorov. A to od vnútromaternicového vývinu, výživa až po pridružené ochorenie, dokonca aj prostredie, v ktorom dieťa žije ako aj pohoda a psychika dieťaťa.

V medicíne sa rozlišujú tri fázy rastu:

Poruchy rastu súvisia so zmenenou rýchlosťou rastu v jednotlivých obdobiach. Rast detí sa hodnotí podľa tabuliek, v ktorých sú vypočítané priemerné hodnoty podľa ktorých sa riadi detský lekár. U detí sa všetko hodnotí vzhľadom na vek.
Zrelosť kostí rastie s vekom, kostný vek u detí mladších ako osemnásť mesiacov sa určuje z RTG snímky kolena. U starších detí sa tento vek určuje z RTG snímky kostí ľavej ruky.

Výpočet predpokladanej výšky dieťaťa

Približná výška dieťaťa sa dá vypočítať, a to podľa nasledovného vzorca:

 • Chlapci - (výška otca + výška matky + 13)/2
 • Dievčatá - (výška otca + výška matky – 13)/2

Malý vzrast

Malý vzrast sa definuje ako telesná výška, ktorá je pod 3. percentilom od hodnôt, ktoré sú dané v rastových tabuľkách vzhľadom na vek. Malý vzrast detí je dôsledkom zníženej rastovej rýchlosti alebo skrátenej doby rastu.

Príčiny malého vzrastu:

 • malý vzrast v rodine
  • nízky vzrast otca alebo matky
  • konečná výška dieťaťa odpovedá genetickému materiálu, to znamená, že ak väčšina členov je nízkeho vzrastu je veľmi vysoký predpoklad, že aj konečná výška dieťaťa bude nižšia.
 • oneskorený vývoj dieťaťa:
  • znížená rastová rýchlosť dieťaťa
  • často bol oneskorený vývoj aj u rodičov
  • konečná výška je v norme, je predĺžená fáza rastu
  • častejší je u chlapcov ako u dievčat
  • vnútromaternicová rastová retardácia plodu
  • pri alkoholizme matky
  • pri vnútromaternicových infekciách
  • poruchy umiestnenia a naliehania placenty
 • endokrinologické poruchy:
  • nedostatok rastového hormónu
  • hypotyreóza - nedostatočná činnosť štítnej žľazy
  • nadmerná činnosť nadobličiek
 • druhotné príčiny:
  • nedostatočná výživa
  • chronické ochorenia obličiek, tráviaceho, neurologického systému.
  • psychosociálne problémy
 • ochorenia kostí:
  • rachitída
  • achondroplázia, je to abnormálny rast kostí, prejavuje sa malou postavou, malými rukami a nohami, s veľkou hlavičkou, ktorá má zaoblené čelo a nevyvinutý koreň nosa
  • osteogenesis imperfecta - ochorenie, ktoré sa prejavuje častými zlomeninami kostí
 • chromozomálne ochorenia:
 • poruchy metabolizmu

Diagnostika

Pri diagnostike sú veľmi dôležité údaje ohľadom zdravotného stavu rodičom, najmä matky počas tehotenstva, vývoj dieťaťa po pôrode32, jeho stravovanie

 • váha, výška, obvod hlavy dieťaťa vzhľadom na rastové krivky a vek
 • RTG snímky - určenie kostného veku
 • vyšetrenie hladiny rastového hormónu
 • pridružené ochorenia dieťaťa

Izolovaný deficit rastového hormónu

Pri nedostatku rastového hormónu rast dieťaťa je spomalený. Rastový hormón sa vyplavuje v pulzoch. Najviac je vylučovaný počas spánku1, ale aj pri fyzickej námahe alebo pri hladovaní. Rastový hormón podporuje rast kostí, ale aj svalov.

Príčinou nedostatku rastového hormónu môžu byť rôzne genetické ochorenia, ochorenia podmozgovej žľazy. Pri izolovanom deficite tohto hormónu sa prvé symptómy prejavia v 2. - 3. roku života, deti sú malé, s malými rukami a nohami, ako bábiky. Tieto deti sú obéznejšie ako zdravé deti. Chlapci majú často malý penis, tzv.makropenis.

Táto porucha sa lieči podávaním rastového hormónu, presná dávka sa určí podľa veku, hmotnosti a zaostávania v raste.
Ostatné rastové poruchy sa liečia podľa vyvolávajúcej príčiny.

Nadmerný vzrast

Nadmerný rast sa definuje ako výška dieťaťa, ktorá presahuje 97.percentil priemernej výšky dieťaťa v rastových tabuľkách.
Najčastejšou príčinou je ochorenia srdcovocievneho systému alebo Marfanov syndróm, čo je dedičné ochorenie spojivového tkaniva, ktoré postihuje mnohé orgány.

Príčiny nadmerného vzrastu

 • vysoký vzrast príbuzných
 • endokrinologické poruchy:
  • predčasná puberta - dochádza k rýchlemu rastu
  • hypertyreóza - nadmerná činnosť štítnej žľazy
  • nadmerná sekrécia rastového hormónu pri adenóme podmozgovej žľazy
 • chromozómové a genetické abnormality:
  • Klinefelterov syndróm - nadmerná výška, dlhé končatiny, malý penis a semenníky, zväčšenie pŕs u chlapcov
  • Marfanov syndróm
  • Homocystinúria- krátke prsty, vznik trombov (zrazenín) v cievach
 • neurologické ochorenia:
  • mozgový gigantizmus - zväčšenie prstov už v prvom roku života, oneskorenie psychického vývoja, dlhá tvár, vyklenuté čelo

Medikamentózna liečba sa zvažuje vtedy, ak predpokladaná dospelá výška u dievčat presiahne 185 cm u dievčat, a 206 cm u chlapcov. Vzhľadom na mnoho nežiadúcich účinkov je treba poriadne zvážiť zahájenie liečby pri nadmernom raste. Princíp liečby spočíva v urýchlení kostného zrenia prostredníctvom pohlavných hormónov.

U chlapcov sa podáva testosterón, liečbou sa dokáže znížiť výška maximálne o osem centimetrov. U dievčat sa podávajú estrogény a gestagény. Terapiou sa zníži výška o 6 - 8 cm.

Súvisiace články

Viac o poruchách rastu u detí na modrykonik.sk

Použité zdroje:

 1. A. C. Muntau, Pediatrie. Praha: Grada Publishing, 2009
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s poruchami rastu u detí

Máš skúsenosť s poruchami rastu u detí?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť