Ambulantný pôrod

Ambulantný pôrod je akt, ktorý zahŕňa všetku snahu rodičov odísť predčasne z pôrodnice s novorodencom do domáceho prostredia a prostriedky, ako to dosiahnuť. Žena a jej novonarodené dieťa sú v Slovenskej republike hospitalizovaní štandardne 3 - 4 dni po pôrode, po cisárskom reze 4 - 5 dní. Tento zvyk (3 dni, teda 72 hodín) vychádza z odporúčaní neonatologickej spoločnosti.

Prepúšťanie novorodencov do vlastného sociálneho prostredia upravuje Vestník Ministerstva zdravotníctva. Tento Vestník je záväzný pre všetky fakultné nemocnice. Takže pracovníci fakultných nemocníc sa týmto vestníkom musia riadiť.

Pojem "ambulantný pôrod" je ľudové označenie toho, že prídete do zdravotníckeho zariadenia (do pôrodnice), porodíte, ste ošetrená a odchádzate do domáceho prostredia. Hoci pri príjme do pôrodnice ste vždy automaticky hospitalizovaná - teda sa vôbec nejedná o ambulantný výkon. Ako uvádzame vyššie, jedná sa o ľudové označenie.

Rodičia, ktorí o predčasnom odchode zo zdravotníckeho zariadenia uvažujú, motivujú podobné priania.

Úplnosť rodiny

Pre rodičov uvažujúcich o ambulantnom pôrode je veľmi dôležité prvé dni s novorodencom tráviť v rodinnom kruhu. Medzi nich patria aj rodičia, ktorí majú svoje staršie deti stále ešte malé. Tie sú napríklad zvyknuté zaspávať s mamičkou1 alebo sú doteraz dojčené. Pre týchto rodičov nie je pôrod ďalšieho dieťaťa dôvodom prestať svoje deti uspávať alebo prestať dojčiť6. Tiež sa stretávame s rodičmi, ktorí majú potrebu byť pokope s celou rodinou tak nejako zakorenenú v minulosti a zvykoch. V niektorých rodinách sa udržujú uvítacie rituály bábätka (napr. krstiny a pod.) a novopečenej mamičky.

Pokiaľ do tejto skupiny rodičov nepatríte, stačí, aby ste ich kultúrne odlišnosti rešpektovali. V iných rodinách je zvykom, že muž so svojou partiou niekoľko dní užíva nadbytok alkoholu, a tak využije čas, keď ešte nie je žena s novorodencom1 doma. Aj tento zvyk je pre niektoré rodiny veľmi zaužívaný a nechceli by sa ho vzdať. Medzi týmito rodinami však nie je príliš mnoho záujemcov o ambulantný pôrod. Ak žena chce opustiť pôrodnicu s bábätkom predčasne, je to signál pre mužov, že zapíjanie dieťaťa sa odsúva na neurčito.

Pôrod je predovšetkým rodinná udalosť. Ako svadba alebo výročie. Pôrod sú koniec koncov narodeniny!

Skúsenosť z Českej republiky

Zo všetkých žien rodiacich v Českej republike v roku 2015 bolo približne 48% prvorodičiek a 36% druhorodiček. Tento trend je vcelku stabilný posledných 6 rokov. Napriek tomu viac ako polovica zo vzorky 160 žien, o ktorých vie web ambulantniporod.cz, ktoré porodili ambulantne v rozmedzí november 2017 - apríl 2018, boli druhorodičky.

Pôrod
Druhorodičky a viacrodičky majú už s pôrodom skúsenosť a poznajú starostlivosť o dieťa2. Orientujú sa aspoň trochu v medicínskych postupoch, kedy a kde sa robí vyšetrenie bábätka, na čo sa testuje. Majú pomerne jasné názory a preferencie okolo pôrodu, starostlivosť o seba a dieťa a jeho výživu. Zažili aspoň jedno svoje šestonedelie a dokážu jasnejšie vysloviť, čo potrebujú pre to, aby sa o dieťa mohli postarať, a aby sa im darilo dobre. Sú skúsené.

Niektoré majú bohužiaľ zlé alebo nepríjemné spomienky na predchádzajúcu starostlivosť na oddelení šestonedelia. Tej sa chcú vyhnúť alebo ju čo najviac skrátiť.

Rodičky nie sú pacienti, neznášajú dobre "prostredie smrti"

Nemajú rady pôrodnice, necítia potrebu niekde ležať a počúvať nariadenia nemocničného režimu. Zároveň nechcú napríklad aj prekážať. Môže im byť aj nepríjemná predstava, že ležia v posteli, v ktorej už najskôr niekto predtým zomrel.

Hovorí sa tomu pohodlie alebo "stolica bola?"

Niektorá žena považuje za pohodlie, že jej sestra prezlečie posteľ alebo že sa jej pár dní varí a nosia raňajky a večere. Že jej postrážia sestry dieťa, aby sa ešte naposledy vyspala. Že si odpočinie od detí i domácnosti. Niektorá žena považuje za pohodlie, že jej po pôrode bude dobre v pôrodnici. Inej príde príjemné to bezpečie z prítomnosti okamžitej pomoci zdravotníkov počas niekoľko dní. Že sa o ňu denne stará niekoľko ľudí.

Ženy, ktoré si volia ambulantný pôrod, vyššie uvedené "pohodlie" nechcú. Doma ich čaká vlastná kúpeľňa, záchod, milá posteľ, pokoj a súkromie. Domáca strava prispôsobená ich zvyku. Rodičia, ktorí kvôli pohodliu volia ambulantný pôrod, sa chcú o svoje dieťa starať obaja od prvých chvíľ. Na tento okamih, kedy sa zmení režim rodiny s predchádzajúcim počtom členov, sa vopred pripravujú. Nachystajú si zásoby jedla alebo si zariadia zásobovanie. Vymyslia, ako poskytnúť matke a novorodencovi čo najviac pokoja a odpočinku. Sú v starostlivosti komunitnej pôrodnej asistentky, ktorá matke i dieťaťu poskytuje individuálnu popôrodnú starostlivosť alebo ich navštívi detská sestra či popôrodná dula. Niektoré pôrodnice ponúkajú popôrodné služby svojej pôrodnej asistentky v domácom prostredí rodiny. Opýtajte sa v pôrodnici na túto možnosť.

V minulosti sa dodržiavalo veľa zvykov v šestonedelí, ktoré boli prerušené prenesením pôrodov do pôrodníc a držaním matiek a novorodencov aj týždeň od ich rodiny. Než boli tieto tradície prerušené, "nedielka" aj novorodenec boli hodní ochrany a rodina sa o nich prirodzene starala. Nevyhnali gazdinú a matku po pôrode na pole kopať zemiaky. Dieťa bolo vkladom do rodinného hospodárstva a matka zdrojom tohto vkladu.

Ambulantný pôrod - rodičia na ťahu

Rodičia sa na predčasný odchod z pôrodnice pripravujú pomerne starostlivo. Vyhľadajú a navštívia pred pôrodom praktického lekára pre deti a dorast (pediatra) alebo vyhľadávajú iného, ​​ktorý vie, že prijať dieťa mladšie ako 72 hodín do starostlivosti je v súlade so zákonmi SR. Dozvedajú sa, že dieťa po narodení môže podstúpiť rôzne vyšetrenia a testy. Zisťujú si, kto tieto vyšetrenia vykonáva a kde. Kedy môžu byť vykonané a akým spôsobom. Pre úspešný a zbytočne nepredlžovaný odchod je okrem ich jasnej a silnej motivácie tiež nutná znalosť rodičovských práv a povinností. Práva hospitalizovaných detí sa im budú hodiť aj mnohokrát potom. Zoznamujú sa s náležitosťami a významom reverzu a vedia, ako si zaobstarať zdravotnú dokumentáciu - záznam starostlivosti. Pýtajú sa, kde vyhľadať pomoc, keby ju doma náhle potrebovali. Vedia, že budú oboznámení s rizikami ukončenia hospitalizácie a starostlivosti. Uzrozumenie s týmito informáciami podpíšu v reverze - stačí podpis jedného z rodičov.

Ak matka ani dieťa nie sú v bezprostrednom ohrození života, musí im byť umožnený ambulantný pôrod - predčasné ukončenie hospitalizácie a odchod domov ako matky, tak dieťaťa. Bezprostredné ohrozenie na živote sa laicky spozná tak, že okolo na živote ohrozeného človeka sa zbehne niekoľko ľudí, a tí bezprostredne vykonávajú úkony na odvrátenie ohrozenia života. Nevyzerá to tak, že sa dvaja dospelí ľudia dohadujú o rizikách a právach, pričom jeden využíva pomyselnej prevahy nad druhým, a vedľa pokojne pradie novorodenec.

Ženy, ktoré vopred uvažujú o ambulantnom pôrode, sa pripravujú aj na samotný pôrod. Vedia, že budú musieť byť schopné odísť a starať sa o novorodenca. Znamená to, že sa pokúsia rodiť a porodiť tak, aby odchodu boli schopné. Neomámené drogami alebo liekmi, ktoré im v odchode môžu zabrániť. Nezranené, aby nepotrebovali intenzívne ošetrovanie po pôrode.

Ako sa pôrodnice stavajú k ambulantnému pôrodu?

Na webe ambulantniporod.cz bola vykonaná zisťovacia kampaň, ako všetkých 91 českých pôrodníc pristupuje k ambulantnému pôrodu. Zisťovalo sa, či ho pôrodnice upravujú vnútornými predpismi, či a aké si kladú podmienky. Otázky smerovali aj na početnosť ambulantných pôrodov a aké sú možnosti opätovnej hospitalizácie matky a novorodenca v pôrodnici. Odpovede prichádzali z gynekologicko-pôrodníckych alebo novorodeneckých oddelení, zriedkavo z oboch. Tiež je tu možné nájsť príbehy ambulantných pôrodov žien, ktoré sa o svoje skúsenosti podelili s ostatnými.

Čo o ambulantnom pôrode hovoria rodičia?

"Bolo to najlepšie rozhodnutie, aké sme urobili."
"Nechcela som znovu po návrate z pôrodnice odbúravať zlé návyky a stres ako po prvom pôrode."

Súvisiace články

Viac o ambulantnom pôrode na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://www.neonatology.cz/upload/www.neonatology.cz/Legislativa/Postupy/kojeni.pdf
 2. https://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c8/2013_8527_2793_11.html
 3. https://jemnezrozeni.cz/2017/09/22/spatne-zachazeni-a-sikana-v-nemocnicich/
 4. https://sites.google.com/view/ambulantni-porody/home
 5. https://sites.google.com/view/ambulantni-porody/mapa-porodnich-asistentek
 6. Navrátilová Alexandra: Narození a smrt v české lidové kultuře, Vyšehrad 2004
 7. http://docplayer.cz/5193916-Alexandra-navratilova-narozeni-asmrt-v-ceske-lidove-kulture-vysehrad....
 8. https://sites.google.com/view/ambulantni-porody/novorozenecky-screening
 9. https://www.mpsv.cz/cs/839
 10. http://verajedlickova.cz/revers-neni-vase-propustka-z-nemocnice
 11. podle Občanského zákoníku, pododdíl 3, § 876, ods. (1): „Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě.“ a (3) „Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.“
 12. https://jemnezrozeni.cz/2017/09/22/ten-nejvedectejsi-porod-je-casto-tim-nejmene-technologickym/
 13. https://www.upmd.cz/pro-pacienty/konzultacni-pece-porodni-asistentky-pro-sestinedelky/
 1. https://pixabay.com/en/newborn-baby-grayscale-c...
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s ambulantným pôrodom

Máš skúsenosť s ambulantným pôrodom?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť