Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Dvojčatá

1 skúsenosť

Dvojčatá sú dvaja jedinci, ktorí sa rozvíjajú v rámci jedného tehotenstva matky. Počet pôrodov dvojčiat narástol za posledné roky v dôsledku rozvoja metód asistovanej reprodukcie. V Európe pripadá 9–16 pôrodov dvojčiat2 na 1000 pôrodov.

Typy dvojčiat

Podľa oplodnenia

 • jednovaječné (identické)
 • dvojvaječné

Podľa placentácie

 • dve úplne oddelené placenty
 • bichoriálne biamniálne - pri dvojčatách s dvoma placentami, ktoré sa uhniezdia tak blízko pri sebe, že placenty splývajú. Krvné obehy oboch dvojčiat zostávajú oddelené. Každý zárodok má vlastnú placentu aj oba plodové obaly.
 • monochoriálne biamniálne - majú jednu placenty a jeden vonkajší obal, ale dve vnútorné plodové blany. Krvné obehy sú často prepojené.
 • monochoriálne monoamniálne - majú jednu placentu a jeden vonkajší obal a zdieľajú tiež plodovú blanu. Krvné obehy sú vždy prepojené.

Najnižšia úmrtnosť je pri dvojčatách, ktoré majú dve samostatné placenty alebo ide o bichoriálne biamniálne dvojčatá. Pri tehotenstve s dvojčatami, kde dvojčatá zdieľajú jednu placentu, hrozí riziko rozvoja transfúzneho syndrómu dvojčiat.

Jednovaječné dvojčatá

Jednovaječné dvojčatá vznikajú, keď je jedno vajíčko oplodnené jednou spermiou. To sa vyvinie do jednej zygoty, ktorá sa ale rozdelí do dvoch samostatných embryí. Mechanizmus vzniku a príčina vzniku jednovaječných dvojčiat nie sú doposiaľ známe. Niektorá štúdie všaknaznačujú, že aj u jednovaječných dvojčiat ide o genetickú predispozíciu, ktorá sa v rodine dedí.

Podľa placentácie môže ísť pri jednovaječných dvojčatách o všetky typy dvojčiat. Typ dvojčiat je závislý od doby, kedy sa rozdelilo oplodnené vajíčko. Čím neskôr dôjde k rozdeleniu, tým viac štruktúr dvojčatá zdieľajú:

 • dve úplne oddelené placenty alebo bichoriálne biamniálne - k rozdeleniu dôjde 0. – 2. deň po oplodnení
 • monochoriálne biamniálne - k rozdelniu dôjde 2. – 9. deň po oplodnení
 • monochoriálne monoamniálne - k rozdelniu dôjde 9. – 13. deň po oplodnení

Ak sa oplodnené vajíčko rozdelí neskoro (13. – 14. deň), dôjde k nekompletnému rozdeleniu a vzniknú tzv. siamské dvojčatá.

Jednovaječné dvojčatá sú geneticky takmer identické, majú takmer rovnakú genetickú výbavu. V extrémne ojedinelých prípadoch, ak dôjde k mutácii počas vnútromaternicové vývoja, môžu mať aj odlišnú genetickú výbavu (môžu byť potom aj odlišného pohlavia). Jednovaječné dvojčatá sú preto takmer vždy rovnakého pohlavia. Častejšie sa rodia jednovaječné dvojčatá - 2 dievčatká ako dvojčatá - 2 chlapci.

Jednovaječné dvojčatá majú síce takmer zhodnú DNA, ale vyvinú sa z nich dvaja samostaný jedinci. Identické dvojčatá zvyčajne vyzerajú rovnako, majú tiež rovnakú krvnú skupinu, farbu očí a vlasov. Dajú sa odlíšiť pomocou odtlačkov prstvov a zubov. Množstvo ľudí však predpokladá, že sa budú správať a vyzerať úplne rovnako. Treba si však uvedomiť, že ide o dvoch jedincov.

Už počas ranného vnútromaternicového vývoja získajú dvojčatá v priemere asi 360 genetických rozdielov. Tieto genetické rozdiely vznikajú v skorom štádiu tehotenstva a prejavia sa v takmer každej bunke tela.

Okrem týchto genetických rozdielov, pôsobia na dvojčatá aj rozdielne faktory vonkajšieho prostredia. Už počas vnútromaternicového vývoja môže mať jedno z dvojčiat iné množstvo živín alebo obmedzený priestor. To môže vyústiť, že sa narodia dvojčatá s rozdielnou pôrodnou hmotnosťou alebo napr. s odlišným tvarom hlavičky. V neskoršom veku je napr. možné, že len jedno z dvojčiat bude mať hlboký záujem o istú aktivitu (napr. šport, čítanie fantasy kníh a pod.), čo sa samozrejme odrazí aj na jeho duševnom alebo fyzickom vývine. Časom môžu mať dvojčatá aj rozdielne jazvy alebo znamienka na koži. Počet takto vzniknutých rozdielov vyplývajúcich z vonkajšieho prostredia medzi dvojčatami sa zvyšuje s ich pribúdajúcim vekom. 50-ročné jednovaječné dvojčatá majú trikrát viac rozdielov ako 3-ročné dvojčatá. Najviac rozdielov je patrných pri dvojčatách, ktoré vyrastali samostatne (napr.boli adoptované do rôznych rodín).

Jedna štvrtina jednovaječných dvojčiat sú tzv. zrkadlové dvojčatá, ktoré majú opačné znaky. Sú svojimi zrkadlovými obrazmi. Napr. jedno dvojča je pravák a druhé ľavák, opačne sa im točia vlasy a pod.. V niektorých prípadoch môžu mať aj zrkadlovo uložené orgány (napr. srdce na pravej - ľavej strane). Neexistuje žiadne genetické vyšetrenie, ktoré by vedelo určiť, že sa jedná o zrkadlové dvojčatá.

Dvojvaječné dvojčatá

Dvojvaječné dvojčatá vznikajú oplodnením dvoch vajíčok dvoma rôznymi spermiami. Dvojvaječné dvojčatá boli vždy samostatnými zygótami a preto má každé dvojča svoj vlastný plodový obal a svoju placentu. Podľa placentácie môže ísť o dvojčatá, ktoré majú úplne oddelené placenty alebo o bichoriálne biamniálne dvojčatá. Pri dvojvaječných dvojčatách teda nehrozí ani riziko rozvoja transfúzneho syndrómu.

Každé dvojča si nesie svoju vlastnú genetickú výbavu, sú preto ako dvaja bežní súrodenci z "monotehotenstiev". Môžu byť teda rozdielneho, ale aj rovnakého pohlavia. Čo sa týka štatistiky pohlavia, tak sa zdroje rozchádzajú. Niektoré uvádzajú, že početnosť zastúpenia 2x chlapec, 2x dievča alebo chlapec + dievča je takmer rovnaká, t.j. každá z možností je zastúpená jednou tretinou. Naopak, iné zdroje uvádzajú, že najpočetnejšia je skupina dvojvaječných dvojčiat párikov, za nimi nasledujú 2x dievčatá a najmenej početnou skupinou sú dvojvaječné dvojčatá chlapci.

Štúdie ukazujú, že existujú genetické predispozície pre dvojvaječné dvojčatá. Je to však iba žena, ktorá má vplyv na vznik dvojčiat. Pretože muž ju nemôže ovplyvniť, aby uvoľnila dve vajíčka. Pri dvojvaječných dvojčatách sú známe faktory, ktoré ovplyvňujú výskyt dvojčiat. Ide najmä o tieto:

 • ženy afroamerického pôvodu
 • vek medzi 30 - 40 rokov
 • ženy s vyššou výškou a vyššou hmotnosťou
 • žena má za sebou už niekoľko tehotenstiev
 • v rodine sa už dvojvaječné dvojčatá vyskytli
 • liečba neplodnosti, metódy asistovanej reprodukcie (podľa rôznych zdrojov zhruba 10-25% tehotenstiev po IVF6 končí ako viacpočetné)

Jednovaječné alebo dvojvaječné dvojčatá?

Dve tretiny zo všatkých dvojčiat sú dvojvaječné, zvyšná tretina sú dvojčatá jednovaječné. Určiť zygozitu dvojčiat nie je jednoduché. Ak sa narodili dvojčatá - párik, ide s veľkou pravdepodobnosťou o dvojčatá dvojvaječné. Jednovaječé dvojčatá sú rozdielneho pohlavia len v ojedinelých prípadoch, kedy došlo ku genetickej mutácii počas vnútromaternicového vývinu.

Väčšinu rodičov zaujíma jednovaječnosť alebo dvojvaječnosť detí len zo zvedavosti. Vedieť tento fakt však môže byť zásadný z medicínskeho hľadiska (napr. jednovaječné dvojčatá si môžu darovať orgány v istých situáciách).

Určit jednovaječnosť alebo dvojvaječnosť dvojčiat sa s určitosťou dá len na základe DNA testu. Testovať je možné dvojčatá v každom veku. Kvôli presnosti sa odporúča vykonať test zo vzorky tkaniva (napr. ster z vnútornej strany líca) pred krvnou analýzou.

Viacerčatá

Počas jedného tehotenstva sa môžu v maternici ženy vývíjať aj viac ako dva plody, ide o trojačatá, štvorčatá atď. Pred používaním metód asistovanej reprodukcie boli tehotenstvá s viac ako dvojčatami vzácne. Narodenie trojčiat pripadalo v priemere na každý 8000. pôrod. S rozšírením používania metód IVF6 sa počet trojčiat a viacerčiat výrazne zvýšil.

Viacpočetné tehotenstvo

Viacpočetná gravidita väčšinou netrvá 40 týždňov. Priemerná dĺžka tehotenstva s dvojčatami je okolo 37 týždňov, pre trojčatá 34 týždňov a pre štvročatá 32 týždňov.

Súvisiace články

Viac o dvojčatách na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Twin
 2. https://atlases.muni.cz/atlases/feto/atl_en/jeztwins.html#sectionlabel_jeztwins
 3. http://www.twins.org.au/
 4. http://www.twinsuk.co.uk/
 5. http://www.proactivegenetics.com/
 6. http://www.in-gender.com/forum/thread.aspx?ID=28182
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s dvojčatami

Máš skúsenosť s dvojčatami?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť
hanamama
9. nov 2017

489 dní s dvojčatami

So svojimi dvojčatami žijem k dnešnému dňu presne 489 dní a musím povedať, že to boli zatiaľ najlepšie dni môjho života. Pokiaľ čakáte dvojčatá, panika rozhodne nie je na mieste! Naopak. Bude sa vám zdať, že s jedným miminkom musí byť príšerná nuda.
10 poďakovaní