Anémia

Anémia (chudokrvnosť) je stav, ktorý je charakterizovaný znížením hodnoty hemoglobínu pod fyziologickú hranicu. Hemoglobín je krvné farbivo, ktoré sa nachádza v červených krvinkách a jeho úlohou je schopnosť naviazať kyslík, ktorý sa takto trasportuje k orgánom a tkanivám.
Anémia

V ideálnom prípade sa hladina hemoglobínu pohybuje medzi 140 – 170 g/l u mužov a 120 – 160 g/l u žien. U detí je to v závislosti od veku (viď tabuľka). Ak sa z rôznych príčin hladina hemoglobínu zníži (u mužov pod 130 g/l, u žien pod 110 g/l, u detí priemerne pod 110 g/l) a nedostaví sa kyslík ku tkanivám, prejaví sa anémia a jej základné symptómy.

Laický názor je, že anémia je zapríčinená nedostatkom železa. No nie je to len tým. Môže ísť o poruchu krviniek, alebo sa chudokrvnosť prejaví ako príznak rôznych iných chorôb. Z toho dôvodu je najsprávnejšie pomenovať ju anemický syndróm. Ide o najčastejší chorobný stav vôbec. Trpí ním približne 1/3 obyvateľov našej planéty.

S deficitom železa ide niekedy ruka v ruke aj deficit ďalších stavebných látok krvotvorby: kyseliny listovej1, vitamínu B12 a B6. Podobne, ako je to aj so železom, môže byť nedostatok týchto komponentov spôsobený poruchou ich vstrebávania v tráviacom trakte.

Na správnu tvorbu červených krviniek je potrebné železo, vitamín B12, kyselina listová1 a správna činnosť kostnej drene.

Anémia

Hodnoty krvných elementov u detí podľa veku

Jednotky0 – 1 deň1 deň – 1 rok1 – 5 rokov5 – 15 rokov
erytrocyty1012/l4,20 – 6,003,5 – 5,003,5 – 5,003,8 – 5,2
hemoglobíng/l140 - 195110 - 140110 - 140115 - 160
hematokrit%44 - 4630 - 4034 - 4036 - 45

Zistite, či trpíte anémiou

Väčšina prejavov chudokrvnosti býva nevýrazných. Dajú sa ľahko prehliadnuť, alebo ich možno pripísať rôznym iným diagnózam.

Dospelí:

 • bledosť kože, aj slizníc – hlavne bledé pery, očné spojivky, bledé nechtové lôžka,
 • dráždivosť, nervozita, únava pri minimálnej námahe, znížená schopnosť koncentrácie, poruchy spánku, bolesti hlavy, pocity nedostatku vzduchu, zadýchavanie, zvýšená citlivosť na chlad, búšenie srdca, ale aj vypadávanie vlasov,
 • zväčšená slezina, tmavo sfarbený moč

Deti:

 • bledá koža a sliznice - bledé pery, očné spojivky, bledé nechtové lôžka,
 • zvýšená únavnosť, závrate, slabá telesná výdrž, nervozita, 

porucha prospievania dieťaťa, spomalenie rastu, zníženie telesnej hmotnosti, poruchy svalovej funkcie,

 • dojča s nedostatkom železa sa môže prejavovať ako zvýšene dráždivé dieťa s nedostatkom záujmu o okolie,
 • u detí školského veku s anémiou bol zistený znížený výkon v škole, zvýšená psychická dráždivosť, nepokoj a vyrušovanie pri vyučovaní,
 • anémia z nedostatku železa u predškolských detí vedie k zníženiu motorickej aktivity, zhoršenej pozornosti a problémom v  sociálnych kontaktoch

Delenie anémií

Riziko vzniku anémie sa zvyšuje s vekom. V detskom veku a v mladosti sa uplatňujú tzv. kompenzačné mechanizmy (napr. sa zvýši resorpcia železa v organizme), ktoré umožňujú telu adaptovať sa na nižšie hodnoty hemoglobínu. Mladí ľudia preto znášajú anémiu ľahšie ako starší. Športovci, ktorí sa venujú basketbalu alebo behu, sú naopak náchylní na anémiu v dôsledku rozpadu červených krviniek v krvnom riečisku. Príčin vzniku anémie je veľa. Rozdelenie anémií sa teda určuje podľa rôznych kľúčov:

Najčastejšie sa však anémia delí podľa priemerného objemu červených krviniek

 • mikrocytárna anémia- červené krvinky majú nízky objem
 • normocytárna anémia- normálny objem červených krviniek
 • makrocytárna anémia- červené krvinky sú veľké

Podľa množstva hemoglobínu sa anémia delí na:

 • ľahkú anémiu- hemoglobín je nad 100 g/l
 • stredne ťažkú anémiu- hemoglobín je v rozmedzí 80-100 g/l
 • ťažkú anémiu- hemoglobín je pod 80 g/l

Príčiny

Najčastejšou príčinou anémie je strata krvi (krvácanie). Každý proces, ktorý ovplyvňuje životnosť červených krviniek môže spôsobiť anémiu. Červené krvinky prežívajú v krvi približne 120 dní a vznikajú v kostnej dreni. Anémia môže byť spôsobená :

 • zníženou tvorbou červených krviniek alebo hemoglobínu
 • zvýšenými stratami červených krviniek
 • organizmus sám ničí červené krvinky

Typy anémií

 • Anémia z nedostatku železa- sideropenická anémia - je typ chudokrvnosti, ktorý je zapríčinený nedostatkom železa, ako jedného zo stavebných komponentov hému. V organizme dospelého človeka sa nachádza 3,5 – 5 g železa. Za fyziologických okolností je strata železa denne jeden miligram, čo je pomerne malé množstvo. Denný obsah železa v potrave by mal byť 10 – 15 mg, z toho sa vstrebe 10 %. Bilancia je teda pri dostatočnom príjme železa a jeho vstrebávaní, vyrovnaná. Tento typ anémie vzniká pri nadmerných stratách krvi (viac ako 6 ml denne), pri silnej menštruácii, nedostatočnom prívode železa (vegetariánstvo, vegánstvo, zlé stravovanie), alebo pri vyššej spotrebe železa (v tehotenstve), pri vrede na žalúdku, príčinou môže byť dlhodobé užívanie aspirínu alebo liekov proti bolesti.

Deti, keďže sú v období rastu, majú zvýšenú potrebu železa. Anémia z nedostatku železa je preto celkom vážny zdravotný problém. Dieťa po narodení dostáva z materského mlieka látku laktoferín, ktorá pevne viaže voľné železo v črevách. Takto je novorodenec1 zásobený železom. Ak je dojča na umelom mlieku5, laktoferín sa mu nedostáva. Aj keď sa v posledných desaťročiach situácia zlepšila. Čiastočne aj preto, lebo sa na trh dostali fortifikované formule (umelé mlieka obohatené o železo). U batoliat ostáva anémia však rovnakým problémom. Mlieko je hlavnou zložkou ich potravy, pričom, ak pijú nadmerné množstvo neupraveného („sáčkového“) kravského mlieka, železo sa vstrebáva v zníženej forme. Anémia je najčastejšia u detí do dvoch rokov1. Jednoznačne vzniká nedostatočným stravovaním, ktoré nestačí na zvýšenú potrebu železa.

 • Anémia z nedostatku kyseliny listovej
 • Anémia pri nedostatku vitamínu B12- strava chudobná na vitamín B12 môže spôsobiť, že červených krviniek je málo.
 • Anémia pri chronických ochoreniach- niektoré chronické ochorenia ako je HIV, Crohnova choroba11 a iné, môžu zasahovať do tvorby červených krviniek. Poškodenie alebo zlyhanie obličiek môže tiež spôsobiť anémiu.
 • Aplastická anémia- je to závažné ochorenie, ktoré je charakterizované,, ktorí je charakterizované útlom kostnej drene, kedy kostná dreň prestane produkovať červené krvinky. Aplastickú anémiu môže spôsobiť infekcia alebo autoimunitný proces.
 • Anémia spojená s ochoreniami kostnej drene- do tejto skupiny anémii patria rôzne ochorenia ako napr. leukémia , rakovina kostnej drene a iné.
 • Hemolytická anémia- táto anémia vzniká vtedy, keď červené krvinky sú odbúravané rýchlejšie ako ich kostná dreň dokáže produkovať.
 • Kosáčikovitá anémia- je to dedičný druh anémie, pri ktorej sa zdedí poškodená forma hemoglobínu, červené krvinky preto odumierajú predčasne a vzniká anémia.

Rizikové faktory

Tieto rizikové faktory zvyšujú riziko vzniku anémie:

 • strava chudobná na živiny- v strave chýba dostatok železa a vitamínov
 • črevné poruchy- je ovplyvnené vstrebávanie živín, pri celiakii4 je zhoršené vstrebávanie železa, preto títo pacienti častejšie trpia na anémiu .
 • menštruácia
 • tehotenstvo - pri tehotenstve sa zvyšuje riziko vzniku anémie z nedostatku železa, pretože železo matky je potrebné na vznik hemoglobínu u plodu.

Prejavy anémie

Prejavy závisia aj do príčiny anémie, ale medi všeobecné prejavy patrí:

 • únava
 • slabosť
 • rýchly a nepravidelný srdcový tep
 • dýchavičnosť
 • bolesti na hrudi
 • závraty
 • studené ruky a nohy
 • bolesti hlavy

Na začiatku sa anémia nemusí vôbec prejaviť, príznaky sa výrazňujú a zhoršujú s ťažším stupňom anémie.

Komplikácie

Neliečená anémia môže spôsobiť mnoho komplikácií ako napr.:

 • ťažká únava- pacienti sú mnohokrát ťažko unavení, že nie sú schopný vykonávať bežnú činnosť
 • problémy so srdcom- anémia môže narušiť funkciu srdca tak, že vzniknú arytmie.
 • smrť- niektoré druhy anémie sú závažné a často spôsobujú smrť, ako napr. kosáčikovitá anémia

Diagnostika

Stratégia vyšetrovania spočíva ale najmä v zistení príčiny nedostatku železa. Väčšinou je nutné tieto vyšetrenia doplniť o endoskopické vyšetrenia tráviaceho traktu a niekedy aj vyšetrenie kostnej drene. Časté sú otázky na stravu, aké lieky človek užíva, v prípade žien je možnosťou i menštruácia. Zistenie príčiny chudokrvnosti je kľúčové. Odvíja sa od neho celkový terapeutický postup.

 • fyzikálne vyšetrenie- lekár počas vyšetrenia počúva srdce a dýchanie, vyšetrí veľkosť pečene a sleziny a celkový stav pacienta
 • kompletný krvný obraz- Používajú sa krvinkové počítače, čo je metóda veľmi nenáročná a rýchla. Hodnotí sa počet červených krviniek, hodnota hemoglobínu, hematokritu (objem červených krviniek v krvi vyjadrený ako percento celkového objemu krvi), stredný objem červených krviniek, obsah hemoglobínu v erytrocyte a množstvo retikulocytov (vývojové štádium červených krviniek). Test odhalí, či krvinky majú nezvyčajný tvar, farbu, alebo veľkosť. Dospelí, aj deti s nedostatkom železa, majú v porovnaní so zdravými ľuďmi menšie a bledšie červené krvinky. Sleduje sa aj železo, vitamín B12, kyselina listová.
 • pri podozrení na krvácanie z tráviaceho traktu sa robí test na okultné krvácanie, gastrofibroskopia, kolonoskopia
 • vyšetrenie kostnej drene, ak si lekár myslí že kostná dreň je príčinou anémie

Liečba

Terapia anémie závisí na príčine:

 • nedostatok železa- pri tomto druhu anémie sa pacientovi predpisujú preparáty železa
 • anémia pri krvácaní- musí sa nájsť zdroj krvácania, niekedy je potrebný chirurgický zákrok
 • nedostatok vitamínu B12 a kyseliny listovej sa podáva vo forme potravinových doplnkov
 • pri aplastickej anémii sa robí transplantácia kostnej drene

Pri ťažkej anémii sa pacientom podáva transfúzia krvi.

Terapia dospelých

U dospelých sa straty železa nahrádzajú feropreparátmi perorálnou formou. Počiatočná útočná dávka je 150 mg – 200 mg denne, neskôr sa zníži na 100 mg. Je vhodné pridať aj pyridoxín (vitamín B6). Liečba musí byť dlhodobá, ešte aj tri – šesť mesiacov po vymiznutí anémie. V prípade neznášanlivosti, alebo zlého vstrebávania železa, je možné dodať ho telu aj v infúzii. Pokiaľ je krvná strata masívna a v krátkom čase, prípadne je anémia závažného charakteru, prichádza do úvahy krvná transfúzia. V poslednom období sa často využíva aj liečba erytropoetínmi (hormóny tvoriace sa v obličkách, riadia tvorbu a dozrievanie červených krviniek v kostnej dreni), hlavne v prípade ľudí s nedostatočnou funkciou obličiek, pacientov v hemodialyzačnom programe, alebo po orgánových transplantáciách.
Anémia

Sú stavy, kedy je anémia z nedostatku železa prítomná, ale neradno ju liečiť jeho doplnením. Pretože prítomnosť tohto prvku je zároveň podmienkou pre prežitie mikroorganizmov. Napríklad, chlamýdie vedia získavať voľné ióny železa z vnútra buniek, streptokoky dokážu rozkladať červené krvinky… Počas infekcie sa telo bráni teplotou a súčasne znižuje dostupnosť železa v krvi. Takto zabráni rastu mikroorganizmov. Preto sa železo pri infekciách a zápalových ochoreniach nepodáva. Táto skutočnosť je štúdiami potvrdený fakt, na ktorý sa dosť často zabúda.

Terapia u detí

U detí sú odporúčania nasledovné: po ukončení dojčenia má byť dieťa prevedené na mliečnu formulu alebo ideálne na špeciálnu fortifikovanú mliečnu formulu určenú pre batoľatá. Má sa podávať do konca druhého roku života, alebo aj dlhšie. Ďalšie odporúčania sú zamerané na podporu pestrej stravy bohatej na zdroje železa a vitamínu C, na používanie obilnín obohatených železom. Pri zistení anémie pozostáva terapia z farmakologickej suplementácie železom perorálne.

Anémia počas tehotenstva

Počas tehotenstva prechádza organizmus ženy mnohými zmenami. Jednou z týchto zmien je aj zvýšenie množstva krvi o 20-30%. Toto zvýšenie množstva krvi si vyžaduje aj vyšší prísun železa a vitamínov, aby sa vytvoril dostatočný počet červených krviniek.

Mnohé tehotné ženy nemajú počas druhého a tretieho trimestra dostatok železa, preto trpia anémiou. Pri anémii počas tehotenstva nie sú orgány plodu dostatočne zásobené kyslíkom, preto je vyššie riziko:

 • predčasného pôrodu
 • narodenia dieťaťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou

Mierna anémia je v priebehu tehotenstva normálnym javom v dôsledku zvýšenia objemu krvi. Tento druh anémie je ľahko liečiteľný a to podaním preparátov železa a vitamínových prípravkoch.

Prvé prejavy anémie môžu byť na začiatku mierne, tehotná žena ich niekedy často ani nepostrehne. Pri ťažšom stupni anémie sa objavia príznaky ako napr. únava, slabosť, rýchly srdcový tep a iné.

Strava anemika

AnémiaPrimárne sa na základe vyšetrení najprv odstraňuje príčina anémie. V prípade sideropenickej anémie ide o doplnenie železa do organimu. Potraviny živočíšneho pôvodu obsahujú tzv. hémové železo (špeciálne viazané), ktoré sa pomerne dobre vstrebáva (cca 10 – 15 % ). V rastlinných zdrojoch je naopak železo v nehémovej forme, kde sa využije len 1 – 5 %. Využiteľnosť železa výrazne zvyšuje vitamín C, naopak, vstrebávanie znižujú vápnik, vláknina, káva, čaj. Strava bohatá na železo, kyselinu listovú, prípadne multivitamínový prípravok síce môže prispievať k zlepšeniu stavu, ale pri závažných, ťažkých deficitoch, nenahrádza liečbu.

Potraviny bohaté na železo

 • červená repa- cvikla
 • marhule, čierne ríbezle, jahody, maliny, slivky, čerešne a čučoriedky
 • žihľava je tiež bohatá ne železo
 • proso – pšeno- , pohanka a sušené ovocie, hlavne slivky, orechy, hlavne vlašské
 • hovädzie mäso, červené mäso mladých zvierat
 • tmavozelená listová zelenina
 • sušené ovocie
 • strukoviny
 • hrozienka
 • orechy

Potraviny bohaté na vitamín B12

 • mäso
 • mliečne výrobky
 • kyslá kapusta
 • droždie, sója,
 • syry, ryby, vajcia,
 • vnútornosti, pečeň, hydina

Potraviny bohaté na kyselinu listovú

 • strukoviny (fazuľa, hrach)
 • džúsy – citrusové šťavy, ananásový, paradajkový
 • ovocie – pomaranče, avokádo,
 • zelenina – listová zelenina, špenát, brokolica,
 • pečeň,
 • droždie

Súvisiace články

Viac o anémii na modrykonik.sk

Diskusia: Anémia u dieťaťa
Diskusia: Prejavy silnej anémie u 1,5 ročného dieťaťa
Diskusia: Anémia a nezhodnosť krvných skupín
Diskusia: Anémia s potrebou transfúzie
Diskusia: Chudokrvnosť - alternatívna liečba?

Použité zdroje

 1. Anemia During Pregnancy
 2. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anemia/basics/complications/con-20026209
 3. http://www.maminkam.cz/kyselina-listova-pred-otehotnenim-a-v-tehotenstvi
 4. http://www.zdravejedlo.sk/vitamin-b12#ixzz3G8RVJAKp
 5. http://www.hematology.org/Patients/Anemia/Pregnancy.aspx
 6. Walker EM, Walker SM., Effects of iron overload on the immune system. Ann Clin Lab Sci. 2000 Oct;30(4):354-65.
 7. http://www.solen.sk/index.php?page=magazine_detail&issue_id=399&article_id=7221&highlight[0]=anem...
 8. http://jn.nutrition.org/content/136/10/2633.short
 9. http://www.solen.sk/pdf/Kafkova.pdf
 10. Pharm.Dr. Zajícová: Farmaceutická starostlivosť o pacientov trpiacich anémiou z nedostatku železa
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s anémiou

Máš skúsenosť s anémiou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť