Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Abstinenčný syndróm novorodenca

Abstinenčný syndróm novorodenca zahŕňa súbor príznakov u novorodenca1, ktorý sa narodí matke užívajúcej počas tehotenstva drogy a lieky. Drogy, ktoré počas tehotenstva ovplyvňovali plod sa podieľajú na vzniku abstinenčného syndrómu. Najčastejšie sa objavuje po látkach, ako sú heroín, ópium, morfín, kodeín, diolan,metadon, nikotin, alkohol, toluén a iné.

Výskyt tohto syndrómu sa uvádza okolo 0,4 - 27%, pričom aj u nás treba počítať s vyšším výskytom.

Mechanizmus účinku liekov a drog

 1. Poškodenie buniek vyvíjajúceho sa organizmu hromadením liekov a drog v organizme plodu pri dlhodobom abúze (t.j. nadmerné užívanie, zneužívanie).
 2. Vznik abstinenčného syndrómu, pretože sa počas pôrodu32 preruší placentárny transport týchto látok.

Všetky psychoaktívne látky sa dostávajú cez placentu do krvného obehu plodu a k cieľovému orgánu – k vyvíjajúcemu sa mozgu plodu. Časť psychoaktívnych látok pôsobí ako teratogény. Látky s teratogénnym pôsobením na orgány môžu spôsobiť vznik vrodených vývinových chýb. Zároveň môžu vzniknúť aj problémy, ktoré sa prejavia vo vyššom veku, napr. poruchy správania aj poruchy učenia, ktoré môžu výrazne ovplyvniť spoločenské zaradenie a uplatnenie jedinca.

Klinický obraz

Abstinenčný syndróm v maternici

Tento syndróm vzniká v maternici, ak si závislá matka aplikuje látku nepravidelne, alebo ju vynechá. Plod máva abstinenčné príznaky skôr ako matka.

Príznaky:

 • zvýšená pohybová aktivita plodu,
 • kŕče, ktoré vyvolávajú nedostatočné zásobenie mozgu kyslíkom a jeho možné poškodenie,
 • intrauterinné úmrtie.

Abstinenčný syndróm po pôrode

Po pôrode32 na základe prerušenia dodávky drogy po prestrihnutí pupočnej šnúry vzniká novorodenecký abstinenčný syndróm(NAS).

Príznaky:

 • neurolgické: nespavosť, kŕče, podráždenosť,
 • respiračné: zrýchlené dýchanie, dyspnoe (dýchavičnosť, dušnosť), omodrievanie, zástavy dýchania, výtok z nosa, upchatý nos,
 • gastrointestinálne: problémy pri kŕmení, hnačky, neprospievanie, neschopnosť koordinácie sania a hltania,
 • iné: ako zívanie, kýchanie, zvýšená teplota2, zrýchlená akcia srdca, nadmerné potenie 1, poruchy prekrvenia kože.

Príznaky abstinenčného príznaku môžu pretrvávať aj niekoľko mesiacov.

Asociálne správanie a spôsob života týchto matiek vyvoláva ďalšie problémy. Deti môžu dostať od matky aj rôzne infekcie a sexuálne prenosné ochorenia. Hepatitída B, C, rôzne abscesy, furunkle, horúčkovité stavy, bronchitídy, pneumónie, syfilis, kvapavka, chlamýdiove infekcie, tuberkulóza aj HIV/AIDS môžu výrazne zhoršiť prognózu týchto detí.

Dianostika

 • osobná anamnéza,
 • fyzikálne vyšetrenie matky (kožné vpichy po užívaní drog),
 • toxikologický dôkaz drog vyšetrením moču, krvi a mekónia novorodenca.

Liečba

Liečba novorodenca si vyžaduje kvalifikovaný personál so skúsenosťami. Profesionálny prístup by mal zabrániť vzniku ďalších poškodení, ktoré by mohli vzniknúť pri popôrodnej adaptácii komplikovanej novorodeneckým abstinenčným syndrómom. Novorodenci z týchto gravidít sa rodia asi v 50% predčasne6. Z toho je polovica s intrauterinnou rastovou retardáciou, (zníženou pôrodnou hmotnosťou).

V liečbe sa uplatňuje:

 • odstránenie všetkých rušivých momentov vonkajšieho prostredia,
 • jemná manipulácia a minimálna stimulácia dieťaťa,
 • tlmenie dieťaťa diazepamom alebo fenobarbitalom,
 • symptomatická liečba podľa druhu drog na základe klinických prejavov (napr. podpora dýchania, doplnenie tekutín pri hnačkách).

Prognóza

Dieťa, ktoré sa narodilo závislej matke, by malo byť dlhodobo dispenzarizované a sledované. Väčšina detí prežíva bez dlhodobých následkov. U niektorých pretrváva somatická a psychomotorická retardácia. Môže dôjsť k neočakávanému náhlemu úmrtiu novorodenca1.

Viac o abstinenčnom syndróme novorodenca na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. Miroslav Šasinka a kol., Pediatria. Bratislava: Herba, 2007
 2. http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&DocumentID=1034
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Hodnotenia a skúsenosti s abstinenčným syndrómom novorodenca

Máš skúsenosť s abstinenčným syndrómom novorodenca?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť