Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Spánok detí

Spánok detí Spánok detí je iný u každého dieťatka a je potrebné, aby rodičia túto individualitu ctili. Niektoré deti si vytvoria pravidelný rytmus spánku už počas prvých 6 až 8 týždňov, v noci prespia celé hodiny, iným deťom toto môže trvať aj rok, dva alebo dlhšie. Často sťažnosti rodičov na nespavosť malých detí pramení skôr z problémov rodičov (stres, úzkosť, depresia) a z neznalosti fyziológie detského spánku a skreslených predstáv o potrebách dojčiat, než z reálnych porúch spánku.

Na tomto poli sa, bohužiaľ, z čias minulého storočia traduje rad, dnes už našťastie prekonaných, mýtov. Kvalitný spánok malých detí vyzerá inak ako u dospelých, spánok detí je plytší a spánkové cykly kratšie než si zvyčajne ľudia predstavujú a želajú, väčšinou bábätká neprespia v kuse ani 2 až 3 hodiny. Naši predkovia spali a mnohí ľudia v nerozvinutých kultúrach, nomádi stále spí tak, že majú nočný odpočinok rozdelený do dvoch, niekedy aj viac, blokov oddelených hodinou aj dvoma tichého bdenia, kedy strážia ostatných. Umelé osvetlenie, používané vo vyspelých krajinách, spôsobuje neskoršie ukladanie sa k spánku a tiež spanie v kuse, genetické naprogramovanie ľudského a teda aj detského spánku ale zostáva rovnaké ako kedysi a nemali by sme proti nemu bojovať.

Spánok detí

Vplyv dojčenia a umelého mlieka na spánok

Často sú bábätká (dojčené i nedojčené) večer nepokojné. Dojčené sa môžu chcieť aj po dobu niekoľkých hodín pred zaspaním dojčiť dlho alebo naopak krátko, ale veľmi často, pri dojčení sa môžu trhať od prsníka a znovu prisávať, to všetko je úplne normálne správanie, nejedná sa o známku slabého mlieka alebo nedostatku mlieka, nejedná sa o dôvod pre nasadenie umelého mlieka5 na noc. Často po tomto dojčiacom "maratóne" nasleduje najdlhší úsek spánku.

Častejšie budenie dojčených detí na denné aj nočné dojčenie je prirodzené, fyziologické, dané zložením ľudského materského mlieka a nemá žiadny nepriaznivý a dlhodobý vplyv na spánok alebo správanie detí v neskoršom veku. Dojčenie nemožno degradovať len na zdroj obživy dieťaťa, jeho funkcia ukľudňujúca a uspávacia je tiež veľmi významná. Umelé mlieko5 je ťažšie stráviteľné, viac zaťažuje tráviaci trakt bábätka a to potom obvykle spí dlhšie, nemožno to ale považovať za normu pre ostatné deti. Používanie umelého mlieka so sebou nesie aj vyššie riziko SIDS1.

Spánok a uspávanie detí vo svete a histórii

Vyspelé krajiny Európy a Ameriky boli z viacerých dôvodov od konca 19. storočia až do súčasnosti v prístupe k spánku a potrebám malých detí skôr výnimkou. Na konci 19. storočia boli objavené spôsoby prenosu infekcií a niektorí lekári preto začali hlásať, aby sa opatrovatelia detí dotýkali čo najmenej. Priemyselná revolúcia narušila spolužitia rodín, rodičia, starí rodičia a ostatní členovia rodiny začali žiť oddelene a väčšina starostlivosti o deti tak zostala len na samotných rodičoch.

Počas 20. storočia tiež došlo k prudkému rozvoju psychológie a iných odborov medicíny. Lekári sa snažili byť lepšími odborníkmi v starostlivosti o dieťa ako jeho rodičia a zvyšok rodiny, odporúčali deti odkladať do postieľok a kočíkov, pevne zavinovať, príliš nepestovať, nerozptyľovať ich, dojčiť podľa harmonogramov a rodičia ľahko týmto autoritám podliehali. Rozmach a propagácia umelého mlieka so sebou priniesli aj skreslenie názorov na dojčenie a na to, čo je fyziologicky časté kŕmenie. Výskumy spánku malých detí prebiehali na deťoch spiacich oddelene a kŕmených umelým mliekom a toto bolo pokladané za normu zdravého spánku. Dnes už ale vieme, že umelé mlieko5 je výrazne horšie stráviteľné ako materské mlieko a že postieľka či zavinovačka je (na rozdiel od tela matky) prostredie bezpodnetné, dieťa upadá aj na niekoľko hodín do neprirodzene až nebezpečne hlbokého spánku, kedy nemusí byť schopné sa pri apnoickej pauze prebudiť, zvyšuje sa riziko SIDS1.

Ďalší odklon od prirodzených inštinktov matiek priniesli medicínsky vedené pôrody v pôrodniciach a následná separácia matiek od novorodencov, narušenie dojčenia. Spoločnosť (nielen komunistická) vyžadovala po matkách, aby sa čoskoro vrátili do práce, lenže väčšinu súčasných povolaní je problematické vykonávať s dieťaťom pri sebe a preto teda bolo nutné, aby deti neboli na matkách závislé a boli odložiteľné do jaslí alebo k opatrovateľke.

Zásadným problémom v tomto prístupe bolo, že závislosť malého dieťaťa na matke je jav prirodzený, fyziologický a teda normálny, žiadúci a v dospelosti sú tieto "závislé" deti naopak sebavedomejšie, citovo vyzretejšie, emocionálne stabilnejšie, ľahšie sa samostatne rozhodujú, nemajú tendencie sa slepo riadiť autoritatívnymi osobami.

Počas histórie ľudstva a vo väčšine súčasného sveta stále prevláda spoločné spanie4detí s rodičmi. Situácia sa ale v mnohých rodinách vyspelých krajín navracia na základe posledných 30 rokov výskumu antropológov, psychiatrov, pediatrov, laktačných poradkýň1 a biológov znovu k prirodzenosti, uspokojovaniu základných potrieb detí, teda k spoločnému spaniu a vysokej miere tesného fyzického kontaktu1 aj počas dňa a k citlivému nastavovanie hraníc dieťaťu.

Fyziologický spánok malých detí - nesúlad s obvyklou starostlivosťou o bábätko vo vyspelých krajinách

Ľudské deti sa rodia v takom stupni vývoja, ktorý je kompromisom medzi ideálne pripravenosťou dieťaťa na vonkajšie prostredie a medzi veľkosťou ľudského mozgu (a teda aj hlavičky) a veľkosťou a stavbou panvy, ktorá je prispôsobená chôdzou po dvoch nohách. Novonarodené bábätko je teda pomerne nezrelé, zraniteľné a úplne prirodzene silne závislé na matke. Ideálnym a najprirodzenejším prostredím pre bábätko je teda telo jeho matky, bábätko je jemne stimulované a zároveň upokojované pomocou tesného fyzického kontaktu1, dojčenia, jemných dotykov, telesného tepla, rytmu matkinho dychu a tepu, vône a chuti matkinej pokožky, matkinej reči, či vlnením pri chôdzu.

Tieto vnemy na bábätko pôsobia ako vo dne, tak samozrejme aj v noci, dieťa teda pravdepodobne bude preferovať spanie s matkou alebo v jej tesnej blízkosti. Dochádza ku zladenia spánkových cyklov matky a dieťaťa, obaja sa teda pravdepodobne lepšie vyspia, zladí sa aj ich dych, znižuje sa teda riziko SIDS1. Bol tiež preukázaný pozitívny vplyv na dojčenie - deti spoločne spiace s matkou bývajú lepšie a dlhšie dojčené. Matka môže na potreby bábätka rýchlejšie a ľahšie reagovať.

Viac o prospešnosti a bezpečnostných pravidlách tohto typu starostlivosti o dieťa nájdete v článku Spoločné spanie4.

Geneticky majú dojčatá a mladšie batoľatá dané, že plačom reagujú na akékoľvek odlúčenie od matky, jej tesná blízkosť bola, a vo väčšine bodov stále je, nevyhnutnou vecou pre prežitie dieťaťa. Je len na rodičoch, či, cez dnes už známe negatíva tohto počínania, budú proti tomuto "naprogramovaniu" bojovať alebo potrebu fyzického kontaktu vypočujú a to aj počas noci.

Ale mali by vedieť, že tie základné, v detstve nedostatočne uspokojené potreby má potom dieťa tendencie uspokojovať neskôr a alebo v inej forme. Bolo preukázané, že vyplakávacie metódy "učenia" samostatného spánku a zaspávania (vrátane "kontrolovaného" plaču - Estivillovej a Ferberovej metódy) sú pred 6. mesiacom škodlivé, podľa ďalších výskumov sú škodlivé aj v neskoršom veku. Síce môžu predĺžiť spánok dieťaťa, ale nebol pozorovaný žiadny vplyv na odpočinutosť detí, kvalitu ich spánku, celkovú plačlivosť alebo budúci mentálny vývoj, nebolo pozorované ani zníženie miery depresie1 u matky.

U dojčiat a batoliat oddeľovanie kŕmenia od zaspávania a dodržiavanie presného rozvrhu nezávisle na unavenosti dieťaťa naopak vedie k zvýšenej plačlivosti a miery stresu u rodičov, narušeniu zaspávania, spánku a dojčenia a zvyšuje riziko vzniku porúch správania.

Dochádza tiež k dezorganizácii cyklov spánku a príjmania potravy, bábätko sa budí príliš hladné, nemusí už byť ochotné sa prisať k prsníku a to navyše správne. Počas prvých dvoch až troch rokov dieťaťa dochádza tiež k zásadnému vývoju jeho vnímania, emočnej autoregulácii (zvládanie emócií), správania a sociálnych interakcií, čo by rodičia nemali podceňovať.

Spánkový cyklus

Podstatné nie je, ako presne dlho dieťa spí, ale koľkokrát bol úspešne ukončený spánkový cyklus. Pri prechode medzi NREM a REM fázou sa môžu, obzvlášť dotájča, ľahko budiť. Nočný spánok detí môže byť narušený, ak dennýé spánok prebieha v tme.

 • bdenie: jedná sa o fázu prípravy na spánok, prebehne niekoľkokrát za noc, vedomie je prítomné, zatvárajú sa očné viečka,
 • NREM (non-REM): počas týchto fáz sú očné buľvy v pokoji, svalové napätie tela je vyššie,
  • NREM 1: je to prechod do spánku, oči sa hýbu len pomaly, človek je len čiastočne pri vedomí, môže dochádzať k zášklbom končatín
  • NREM 2: svalové napätie sa znižuje, stráca sa vedomie, spánok je ľahký
  • NREM 3: človek upadá do hlbokého spánku, môže prebiehať potenie, námesačnosť, nočné mory či rozprávanie zo spánku
  • NREM 4: jedná sa o hlboký spánok, z ktorého je ťažké sa prebudiť, v tejto fáze dochádza k upevňovaniu pamäti,
 • REM: dýchanie a činnosť srdca sú nepravidelné, svalové napätie tela je nízke, očné buľvy sa rýchlo hýbu (odtiaľ anglická skratka - rapid eye movement), zdajú sa sny, utvára sa procedurálne pamäť (osvojovanie si postupov) a dochádza k triedeniu a prečisteniu pamäte

Novorodenec a dojča do 3 mesiacov

U novorodenca1 trvá jeden spánkový cyklus len niekoľko desiatok minút (dôvodom môže byť napríklad aj pomerne malá veľkosť žalúdka bábätka), začína inak ako u starších bábätiek a dospelých a to REM fázou miesto NREM, REM fáza tvorí prevažujúcu časť spánku. Doba REM fázy činí do 3 mesiacov asi 30 minút, NREM fáza trvajú 10 až 12 minút, pri prechode medzi fázami sa bábätko môže ľahko prebudiť. Po spánku nasleduje desiatky minút dlhá doba bdenia, celkom za 24 hodín bdie donosený novorodenec len asi 6h a ešte nerozlišuje deň a noc, nemá žiadne spánkové návyky. Doba spánku sa postupne skracuje. V jednom týždni prebdie bábätko asi 8 hodín, polovica spánku pripadá na deň a druhá polovica na noc. V jednom mesiaci bdie bábätko 9 hodín denne, celkovo násypoch zhruba 15 hodín, z toho 8 hodín v noci, prirodzene s niekoľkými prebudením.

Spánok detí

Dieťa si okolo 6. týždňa postupne začína zvykať na rytmus dňa a noci a oddeľovať denný a nočný spánok, počas dňa je častejšie nahor, ale aj v noci sa budí na kŕmenie. Do 3. mesiaca sa ustaľuje cyklus spánku a bdenia trvajúci 2 až 4 hodiny, tento cyklus je zvyčajne rovnaký vo dne aj v noci. Jediné, čo rodičom zostáva, je prispôsobiť sa tomuto cyklu a spať v čase, keď spí tiež dieťa, to ukladať k spánku podľa jeho potrieb, v žiadnom prípade dieťa nenechávať vyplakať, je možné s dôverou v plač dieťaťazačať jemne budovať režim dňa a uspávacie rituály. Najistejšia poloha pre spánok je na chrbte na rovnom matraci alebo na boku v spacom hniezde alebo medzi polohovacími valčekmi (boky je potrebné striedať, aby nebol narušený motorický vývoj dieťaťa), poloha na brušku zvyšuje riziko SIDS. Vankúš nepatrí pod hlavu dieťaťa minimálne do 1 roka. Bábätko môže cez deň spať aj pri nosení vo vhodnej pomôcke na nosenie dieťaťa1 (napr. v šatke6 či ergonomickom nosiči17).

Niektorým deťom môže pri spánku vadiť ticho, pretože v maternici 9 mesiacov ticho nebolo. Keď má dieťa problém zaspať a spať, môže mamička vyskúšať nejaký z nasledujúcich zdrojov bieleho šumu (ale najprirodzenejším zdrojom je telo matky):

 • zapnutý filter a zvlhčovač vzduchu
 • malá vodná fontánka
 • akvárium so zapnutým filtrom
 • tikajúce hodiny
 • chronometer - nastavený na frekvenciu 50 až 60 úderov / minútu
 • nahrávka vodopádu, tečúcej rieky, šum mora, zvuky tepu srdca mamičky
 • niektoré deti upokojí tiež zvuk vysávača, šum rádia alebo tečúcu sprcha

Dojčatá od 3 do 6 mesiacov

V dojčenskom veku spánok ovplyvňujú predovšetkým genetické predpoklady, temperament a uspokojenie potrieb bábätka, poruchy spánku sú pomerne vzácne. V neskoršom veku už začínajú väčšiu rolu hrať uspávacie rituály, zážitky počas dňa a správna spánková hygiena (viac sa o nej dozviete v článku Nespavosť). Žalúdok bábätka je väčší, ale zvyčajne aj tí najvýkonnejší spáči sa zobudia v noci aspoň raz, obvykle ale dvakrát až trikrát za noc, niektoré deti aj častejšie, nejedná sa o žiadnu abnormalitu. Nočné dojčenie nie je pre udržanie laktácie vhodné obmedzovať, mamička aj bábätko sa pravdepodobne najlepšie vyspí pri spoločnom spaní4.
Spánok detí

Po 3. mesiaci sa ustáľuje rytmus dňa s maximom spánku medzi nultou a piatou hodinou. V žiadnom prípade ani naďalej nenecháme bábätko vyplakať, citlivo reagujeme na jeho potreby, ktoré vyjadruje plačom a jemne stanovujeme režim dňa a udržiavame uspávacie rituály, tie podľa prejavov bábätka upravujeme. Dieťa v tomto veku spí cez deň v súčte asi 5 hodín a v noci celkom zhruba 9 až 10 hodín, denný spánok je rozdelený na približne 4 spánky po 1 až 2 hodinách. Postupne, keď sa vek dieťaťa približuje k polroku, spia počas dňa menej - denný spánok sa znižuje na 4 hodiny, predlžuje sa ale nočný spánok, ten trvá okolo 10 hodín (s niekoľkými prebudeniami).

Bábätku sa môže začať snívať. Rytmus spánku sa môže narušiť fázami rýchleho rastu a psychomotorického vývoja či prerezávaním zúbkov, na potrebe spoločného spania4 s rodičmi nie je nič zlé, cez deň bude bábätko pravdepodobne spať najpokojnejšie pri nosení. Koncom tohto obdobia sa objavuje aj prvý silný strach z odlúčenia - separačná úzkosť, ktorá môže komplikovať ukladanie dieťaťa na nočný spánok - zdravému vývoju dieťaťa ale nepomôže, keď bude dieťa ponechané s týmto strachom osamote, viac o rizikách metód založených na vyplakaní dieťaťa (vrátane Estivillovej a Ferberovej metódy) nájdete v článku Cvičitelia detí7.

Dojčatá od 6. do 12. mesiaca

Spánok po 6. až 9. mesiaci začína rovnako ako u dospelých NREM fázou, ale stále obsahuje veľký podiel REM fáz, dieťa sa môže, úplne prirodzene, v noci budiť pomerne často. Spánok sa s rastúcim vekom dieťaťa mení, pravdepodobne sa bude dieťa v druhom polroku budiť častejšie, ako v tom prvom, pretože prechádza obdobím rýchleho rozvoja hrubej i jemnej motoriky, rozvoja reči, separačnej úzkosti a rastu zúbkov. Separačná úzkosť dieťaťa je prirodzeným stupňom vývinu, nie je to rozmar alebo trucovanie. Strach, úzkosť a obavy sa malým deťom zdajú reálne a je ich teda potrebné brať veľmi vážne. Rodičia by sa mali pripraviť na chaos vo svojich emóciách (ľútosť, strach, hnev,...), naučiť sa s nimi pracovať, jednať s dieťaťom citlivo a vytvoriť mu kľudné prostredie na spánok, umožniť mu vo dne aj v noci toľko fyzického kontaktu, koľko len potrebuje.

Spánok detí

Polročné dieťa spí v priebehu dňa dvakrát (obvykle uprostred dopoludnia a tesne po poludní) a to dokopy 3 až 5 hodín. Deti okolo 6 mesiacov sú zvyčajne unavené asi po 2,5 hodinách od prebudenia. V noci spia deti tohto veku obvykle dokopy 10 až 12 hodín, môžu sa aj niekoľkokrát za noc budiť, nejde ale o žiadnu poruchu spánku. Obzvlášť u dojčených detí sa celonočný spánok a schopnosť samostatne zaspať po prebudení ustanovuje neskôr, je to ale úplne prirodzená vec.

V 9. až 10. mesiaci začne dieťa vynechávať dopoludňajší spánok, takže spí už len po obede. V noci spí stále celkom asi 10 až 11 hodín, zvyčajne ale nie v kuse, nočné dojčenie nie je nič neobvyklé alebo snáď dokonca zlé. Mnoho detí bude najpokojnejšie spať spoločne s rodičmi4. Avšak všetko sú to len štatistické priemery, dĺžka a potreba spánku sú individuálne. Niektoré deti spia cez deň stále dvakrát, iné zase len po obede a aj viac ako 3 hodiny. Spánok môže byť narušený tým, že sa dieťa učí chodiť a chce to skúšať vo dne aj v noci to chce skúšať.

Dieťa od 12. mesiaca do 4. roka

Postupne klesá čas prespaný cez deň, nočný spánok zostáva rovnako dlhý, trvá približne 11 hodín, ale často aj s niekoľkými prebudeniami. V 18 mesiacoch sa aspoň raz za noc budí 40 až 60% detí, medzi druhými tretím rokom 10 až 15% detí, nejedná sa o žiadnu manipuláciu s rodičmi či vypočítavosť. Aj batoľatá môžu zaspávať pri dojčení, nejedná sa o nič neprirodzeného, ​​zlého, uspávanie je dôležitou fyziologickou funkciou dojčenia, na spoločné spanie s rodičmi ani v tomto veku nie je nič neobvyklé alebo snáď škodlivé. V 12 mesiacoch deti priemerne spia 3 hodiny počas dňa, v dvoch rokoch býva denný spánok dvojhodinový a troch rokoch priemerne hodinový. Deti väčšinou potrebujú dopoludňajší spánok do 18. mesiaca. V treťom roku už ale skoro štvrtina detí odmieta spánok počas dňa, nie je potrebné ich nútiť spať, keď nejavia známky únavy. V 4. roku už len polovica detí spí aj cez deň.

Spánok detí

Do šiestich rokov sú poruchy spánku pomerne málo časté, zvyčajne pramenia z únavy, silných emocionálnych zážitkov, narušeného denného režimu alebo stresu. Po 1. roku veku dieťaťa v spánkových cykloch pribúda NREM fáza spánku, počas nich a pri ich prechode do REM fázy sa môžu objavovať nočné mory, objavujú sa zvyčajne do troch hodín po zaspaní. Nočné mory sa vyskytujú u 3% detí predškolského veku. Dieťa sa pri nich budí s úzkostným krikom, zrýchlene dýcha a má zrýchlený tep srdca, môže byť aj spotené, po upokojení bez problémov dieťa zaspí a nočný zážitok si nepamätá. 10 až 15% detí trápia nočné mory, jedná sa o desivé sny počas REM fázy spánku, dieťa si ich môže pamätať. Asi polovica predškolských detí hovorí zo spánku, 1 až 2% postihujú apnoické pauzy, niektoré deti bývajú námesačné, kedy obvykle do 3 hodín po zaspaní opúšťajú posteľ a neúčelne a nekoordinovane sa pohybujú.

Deti od 4 do 18 rokov

Postupne sa skracuje nočný spánok, v 5 rokoch trvá okolo 11 hodín, v 9 rokoch 10 hodín, v 14 rokoch 9 hodín a v 18 rokoch už zodpovedá spánku dospelého človeka, trvá teda priemerne 8 hodín. U dospelého človeka trvá jeden spánkový cyklus jednu až dve hodiny a za noc by ich malo prebehnúť 3 až 5. V dospievaní sa objavujú aj vážnejšie poruchy spánkového rytmu, kedy pubescenti spia počas pracovného týždňa menej, než je fyziologicky potrebné, a spánkový deficit doháňajú počas víkendu. Relatívne časté tiež býva neskoré zaspávanie, hocikedy až v popólnočných hodinách. Viac o tomto type porúch spánku sa dozviete vo článku Nespavosť.

Ako pomôcť bábätku s rozlišovaním denného a nočného spánku

 1. Cez deň byť čo najviac vonku, doma vpustiť čo najviac svetla do bytu
 2. Počas dňa sa čo najviac spolu hrať, maznať, rozprávať
 3. V noci nerozsvecovať svetlo. Ak je to potrebné, použiť len slabé osvetlenie, s dojčaťom v noci komunikovať minimálne, starostlivosť obmedziť na nutné minimum (nakŕmiť, vymeniť plienky...)
 4. Vytvoriť si stály večerný rituál – napr. kúpanie, masáž, obliekanie, dojčenie (kŕmenie), krátka rozprávka, pomaznanie, bozk na dobrú noc.
 5. Počas dňa sa nesnažiť o absolútne ticho v byte, keď dieťa spí – bežný domáci ruch v pozadí je v poriadku (hovor medzi ostatnými členmi rodiny, práčka, umývačka riadu, tichá hudba atď.)

Ako a kedy uložiť dieťa na spánok, ako mu pomôcť zaspať

 • Dieťa je potreba ukladať na spánok, keď ešte nie je úplne unavené. Príliš unavené (tzv. preťažené) dieťa odmieta ísť spať, kým "neodpadne" úplným vyčerpaním, čo môže trvať aj 2 hodiny. Ale ani dieťa, ktoré nie je vôbec unavené, nezaspí.
 • Deti do 3 mesiacov by ste mali ukladať na spánok najneskôr po 2 hodinách bdenia. Dojčatá medzi 3 a 6 mesiacmi by mali byť hore maximálne 2,5 hodiny. Je potrebné u dieťaťa sledovať známky únavy a ihneď, keď sa prejavia, začať ho ukladať na spánok. Dráždivé deti je potrebné ukladať na spánok skôr, pretože upokojenie a následné zaspávanie im zvyčajne trvá dlhšiu dobu. Je potrebné do toho investovať toľko energie a snahy (uspávacie rituály), koľko je potrebné. Rituál môže mať rôzne verzie podľa potreby a je možné do neho zapojiť dieťa, napr. výberom rozprávky alebo plyšáka.
 • Je potrebné dieťaťu poskytnúť dostatočný pohyb vonku, aby sa doma nenudilo, prebehlo sa, nadýchalo čerstvého vzduchu. Pred spaním je vhodné doma poriadne vyvetrať.
 • Keď je premeškaná vhodná hodina na uloženie dieťaťa na spánok, dieťa pravdepodobne bude plakať, kým nezaspí. Ak si dieťa dudre (plač sa nestupňuje, ale naopak, ustáva), je to v poriadku a pravdepodobne čoskoro zaspí. Keď plače čím ďalej viac, je potrebné uspokojiť všetky jeho potreby, zistiť, čo ho trápi. Pri separačnej úzkosti môžu pomôcť otvorené dvere (aby dieťa rodičia počulo), rozsvietená nočná lampička (aby sa nebálo tmy), čítanie rozprávok pred spaním (aby sa upokojilo), plyšáčik v postieľke.
 • Dieťa je potrebné pred spánkom upokojiť. Dieťa do polroka potrebuje asi 20 minút, kým sa neupokojí a pripraví sa na spanie. Dieťa by v tejto dobe nemali vyrušovať iné osoby. Staršie deti by nemali počas 20 až 30 minút pred spánkom vykonávať príliš vzrušujúce aktivity.
 • Keď je dieťa pravidelne každý večer unavené a plačlivé, je náročné ho uložiť na spánok, je potrebné skúšať ho uspávať čo najskôr, prípadne skúsiť pridať spánok počas dňa. Dieťa, ktoré spí zle počas dňa, spí, paradoxne, zvyčajne zle v noci. A platí to aj naopak.
 • Aspoň jednu hodinu pred spaním je potrebné vypnúť veľká ostré svetla, televízii (tu ideálne nezapínať aj niekoľko hodín pred spaním) a zdroje hluku.
 • Ponúknite dieťaťu podporu a chápavý prístup. Niektoré deti sú viac dráždivé či viac citlivé, potrebujú pri zaspávaní pomoc rodičov. Batoľatá často nechcú zmeškať čokoľvek, čo by sa počas ich spánku mohlo diať. Môže pomôcť krátky rozhovor s dieťaťom o tom, čo sa dialo tento deň, čo sa bude diať nasledujúce, o tom, čo ho zaujíma, ako veľmi ho máte radi. Rozhodne nie je vhodné dieťa za jeho správanie trestať, akokoľvek, ani fyzicky, ani odmietaním kontaktu a pozornosti.
 • Upokojujúci efekt majú a pre deti sú vhodné éterické oleje mandarínka a levanduľa (tá ale môže znižovať krvný tlak). Niektorým rodičom sa osvedčilo dať dieťaťu pred čistením zúbkov vypiť teplé kravské mlieko alebo rastlinný nápoj (ryžové alebo mandľové "mlieko") s medom či agávovým sirupom. Pred spaním je možné piť aj bylinné odvary, pre deti je vhodná medovka lekárska, pokiaľ samotná medovka nepomáha, možno kombinovať 2 diely medovky s 1 dielom valeriány lekárskej (čiže baldriánu).
 • Pomôcť môže aj úprava stravy, kedy do jedálnička dieťaťa a dojčiacej mamičky zaradíme dostatok esenciálnej aminokyseliny tryptofánu, obsahuje ju hydinové a červené mäso, ryby (hlavne morské), krevety, cícer, ovos, orechy, spirulina1, slnečnicové semienka, tekvicové semienka, sezam, šampiňóny, brokolica, špenát, vajcia, avokádo, banán, sušené datle, čokoláda, mlieko a mliečne výrobky (jogurt, cottage syr, zrejúce a tvrdé syry), fermentované sójové výrobky (tradičná sójová omáčka, tempeh, miso, natto).

Ako zistiť, kedy bábätko naozaj spí

 1. Tvárička dieťatka je úplne nehybná.
 2. Dýchanie je hlboké a pokojné.
 3. Ruky a nohy voľne ovisnú, keď ich zľahka zdvihneme alebo keď nám dieťatko zaspáva na rukách.

Ako spoznať unavené dieťa

Únava sa u detí prejavuje rôzne. U niekoho sa prejavuje zívaním, šúchaním očí, chytaním ušiek, poklesom pohyblivosti atď.

Ak je dieťa unavené:

 • vývinová úroveň jeho aktivít klesá – správa sa ako pred 1 – 2 mesiacmi
 • nálada je labilnejšia – zhoršuje sa aj pri podnete, ktorý by si dieťatko inak nevšimlo
 • aktivity sú rytmickejšie – stereotypne pohybuje nohami, rukami, trupom...
 • objavujú sa primitívne reflexy – napr. cmúľanie palcov
 • zmena pohybov a držania tela – napr. na brušku dvíhajú hlavičku málo, hračky len držia...
 • dieťa je pasívne, bez záujmu
 • šúcha si očká, ušká, zíva
 • pohybový nepokoj – bezcieľne pohybuje celým telom
 • nepokojné mrnkanie, poplakávanie

Existuje však tzv. dráždivý typ detí, u ktorých sa únava prejavuje naopak – sú nepokojné, oveľa pohyblivejšie – tieto aktivity nie sú u nich prejavom sily, ale útlmu. Preto sa mnohí rodičia domnievajú, že ešte sa im nechce spať. Ak ich však uložíme na spánok ešte pred motorickým nepokojom, väčšinou zaspia ľahko a pokojne a taký je aj ich spánok. Ak ich však ukladáme počas nepokoja, zaspávajú ťažko a spánok je nepokojný a krátky.

Prečo sa dieťa v noci budí alebo nepriatelia detského spánku

 • hlad
 • prerezávanie zúbkov
 • plné plienky
 • dráždivé oblečenie, či iná nepohodlnosť
 • upchatý noštek
 • obdobie rýchleho rastu
 • prílišné teplo alebo zima
 • zmena teploty v miestnosti
 • dráždidlá vo vzduchu
 • studená postieľka
 • nezvyčajné zvuky
 • reflux3
 • teplota2 alebo horúčka
 • nočné mory, zlé sny
 • strach z odlúčenia
 • obdobie veľkých vývinových zmien
 • nočné pomočovanie
 • infekcie močových ciest2
 • iné choroby

Dieťa potrebuje mať potreby

Uznávaný americký pediater, Dr. Wiliam Sears, vo svojej knihe "The Baby Book" píše, že závislosť dieťaťa je prirodzená a žiaduca súčasť jeho vývinu. Dieťa, ktoré je do nezávislosti nútené predčasne (čiže utíšiť sa samo v tomto prípade), nenaplní túto fázu vývinu. Dieťa si najprv potrebuje vytvoriť puto s človekom, až neskôr s predmetmi. „Ak nemôže mať svoje potreby dieťa, tak kto? Ak nenaplnia potreby dieťaťu rodičia, kto ich naplní? Rodičia, ktorí nedovolia dieťaťu mať svoje potreby a nenaplnia ich, bývajú neskôr v živote veľmi nepríjemne prekvapení, čím alebo kým si dieťa tieto zanedbané potreby naplní.“

Viac o spánku detí na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2008/02/02.pdf
 2. http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2013/03/05.pdf
 3. Harvey Karp: Nejšťastnější miminko v okolí
 4. William Sears, Martha Sears: Kontaktní rodičovství
 5. http://cosleeping.nd.edu/assets/31969/mckenna_et_al_2007.pdf
 6. http://www.psychologytoday.com/blog/moral-landscapes/201301/let-crying-babes-lie-so-wrong
 7. http://www.psychologytoday.com/blog/moral-landscapes/201302/normal-human-infant-sleep-feeding-met...
 8. http://www.psychologytoday.com/blog/moral-landscapes/201303/understanding-and-helping-toddler-sleep
 9. http://www.psychologytoday.com/blog/moral-landscapes/201304/understanding-and-helping-toddler-sle...
 10. http://evolutionaryparenting.com/proving-the-harm-in-early-sleep-training/
 11. http://www.researchgate.net/profile/Peter_Hill/publication/256665019_Behavioral_Sleep_Interventio...
 12. http://www.phdinparenting.com/blog/2009/2/28/gentle-baby-and-toddler-sleep-tips.html
 13. https://web.archive.org/web/20160305070040/http://www.svobodauceni.cz/clanek/pribeh-evolucneho-ne...
 14. http://kellymom.com/parenting/parenting-faq/fussy-evening/
 15. http://www.mamila.sk/pre-matky/dojcenie-a/nocne-dojcenie/
 16. http://www.poradkyneprikojeni.cz/news/deti-si-nedokazi-prijem-potravy-kojeni-ridit-samy-/
 17. http://www.poradkyneprikojeni.cz/news/osobni-zamysleni-k-problematice-spolecneho-spani-deti-s-rod...
 18. http://www.poradkyneprikojeni.cz/news/spi-vase-miminko-jen-kratkou-dobu-/
 19. http://www.howsleepworks.com/anthropology_cultures.html
 20. Bukovský, Igor: Návod na prežitie pre bejby, AKV - Ambulancia klinickej výživy, 2011
 21. Hajaj, búvaj... in Od narodenia po prvý rok, Mama a ja, str. 62 - 70, 2013
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Hodnotenia a skúsenosti so spánkom detí

Máš skúsenosť so spánkom detí?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť
lili303  2. jún 2017

Nespavosť

Môj malý bude mať rok. Zo začiatku spal stále, kým bol malé bábätko. Nevadil mu hluk, keďže dcérka bude mať 3 roky a ticho byť neviem.

Stále ho kojím, ale čím ďalej tým menej spí. Nesmáme skoro vôbec. Cez deň spí 2x pol hodinu aj menej. A raz cca 1 a pol hodiny. V noci sa budí dosť často. Nechápem to, že ak spí v manželskej posteli, tak spí dlho. Ak spím pri ňom, tak by spal aj 4 hodiny vkuse (cez deň), ale ako náhle má spať vo svojej postieľke, ak 20 minút alebo 30 a už je hore.
A ešte pokus: Ak som spala v inej miestnosti, tak spal pekne vo svojej postieľke. Neviem, ako spiace dieťa vníma to, ak vojde do izby mamina, ale u nás je to dosť zaujímavé. Ak som v izbe a nie s ním v objatí, tak sa hneď zobudí. Kojením ho uspávam, ale niekedy sme hore aj celú noc, kým znovu zaspí.

Pri malej taký problém nie je. Ona spí, aj keby ohňostroj vedľa nej búchal. Ale malý sa zobudí na každý zvuk (alebo vôňu maminy?). Sú úplne rozdielni. Dúfam, že v 3 rokoch už aj on prespí celú noc.
0 ľudí považuje za užitočné
majica11  28. máj 2017

Spanok

2.5 ročný syn konečne spí celú noc a sám v izbe. Zobudí sa iba ak sa pociká, lebo už nemá plienku. Dovtedy bol boj. Druhý syn 9 a pol mesiaca zaspí iba v nosiči a v nosiči sa budí na kojenie. Tak sa tešíme, kedy bude mať 2 a pol roka. Samozrejme sme hore už od 6:00, aj jeden, aj druhý. Spať chodí o 21:00 najstarší a ten mladší o 19:00.
0 ľudí považuje za užitočné
tomasko27  17. feb 2016

Hladkanie :-)

Syn má sìce už 9r, ale zaspáva od malička až doteraz rovnako. Od asi 3mesiacov spal celú noc. Nekojila som a tak bol na UM a robila som mu kašu na noc a veľmi dobre spal.

A ako sme zaspávali? Sme si ľahli do postele, párkrát som mu pohladkala nohu alebo chrbát a on spal.

Nič ho nedokázalo zobudiť, len keď vonku pršalo alebo keď bola búrka, inak spal. Teraz, keby som mu pomasírovala večer nohu, tak do 5min spí.
0 ľudí považuje za užitočné
myshela13  16. feb 2016

Nespavosť

Môj syn má 11 mesiacov a teda uspať ho bol večný boj takmer vždy. Keď bol maličký, zaspával pri kojení alebo na rukách. A to aj cez deň, aj večer. Čím bol starší, tým bol väčší problém ho uspať. Na rukách to bolo čoraz horšie, pretože už bol ťažší. Za tých 11 mesiacov sa mi stalo maximálne 3x, že zaspal sám od seba.

Až prišiel ten deň, kedy objavil cumlík. Snažila som sa ho odmalička naučiť na cumlík, ale bez úspechov. Používali sme ho možno 1-2 mesiace, aj to len na zaspávanie. Ale teraz v 11 mesiacoch ho niekde našiel a odvtedy sú kamaráti. Stačí, že sa napapá, dám mu cumlík a do 5 minút spí. Bez ohľadu na to či je deň alebo večer. ;-)
0 ľudí považuje za užitočné
zuzik307  16. feb 2016

Náš spánok

Spánok aj uspávanie mojej dcérky sa postupom času menil. Ako novorodenec spinkala tri hodinky, potom 1-1,5 hodinky hore a zase dookola. Večerné uspávanie bolo pestrejšie, prešli sme hojdaním na rukách, mala obdobie, keď po uložení do postieľky zaspala sama, trvalo však veľmi krátko :-)

Potom začala zaspávať na prsníku po dojčení, tento spôsob nám vydržal do troch rokov, kedy už mliečko nepotrebovala.

Som vďačná za toto obdobie, zaspávanie bolo rýchle a bezbolestné, nikdy som to nebrala ako zlozvyk, od ktorého treba dieťa odučiť.

Momentálne /3,5 roka/ zaspávame všetci spolu v posteli po prečítaní rozprávky, držíme sa za rúčky a užívame si tieto spoločné chvíle. Noc prespí celú od cca 2,5 roka, tiež to prišlo samo ;-)
3 ľudia považujú za užitočné
leoivka  16. feb 2016

Nespavosť

Môj malý má teraz 2,5 roka a od mala nespinkal dobre. Teraz spí kedy ako. Stane sa, že nespí aj celú noc. Keď bol malý spal po pol hodine a iný režim nechcel.
0 ľudí považuje za užitočné
dartemis  16. feb 2016

Pri kojení

Moja 16 mesačná šmindrlinka zaspáva jedine pri kojení... Je hrozne živá a zvedavá, takže ide nadoraz a potom doslova omdlie na prsníku. A ešte stále sa v noci budí cca každé tri hodiny, našťastie aj vtedy zaberá párminútové cuckanie. Ako bude zaspávať, keď prestanem dojčiť, to netuším... :)
0 ľudí považuje za užitočné
cipa33  16. feb 2016

Sladký spánok :)

Keď bol malinký, zaviedol si režim budenia každé 3 hoďky, čo bolo pre mňa ako prvorodičku napumpovanú adrenalínom vcelku ok.

Neskôr sa to menilo, prešli sme na spánok denný 2krát, spánok nočný. Fuuu... Najprv bol problém počas dňa. Kým spával v kočíku, všetko bolo v poriadku, neskôr si nemohol počas dňa zvyknúť spávať v postieľke, tak doteraz spí na manželskej (krásne sa naučil sám schádzať a byť pri tom opatrný :D )

A čo sa týka noci, dlho predlho som švagrinej závidela, že jej syn prespí od 3 mesiacov celú noc. U nás to nehrozilo. Podarilo sa mu tu po pol roku, aj to iba výnimočne.

Kojili sme sa do 12 mesiacov, zo dňa na deň sa sám odstavil. Nočný spánok sa upravil niekedy v 8 mesiaci, vtedy sme na večeru začali robiť zlatý klas alebo krupicu, ryžovo-pšenovú kašu z kravského mlieka. Neviem či to bolo mliekom, ale prespal aj 12 hodín vkuse.

No a dnes má 15 mesiacov, okolo 19.00 ho uložím, zobudí sa nad ránom okolo 5-6hod. vypije si čaj a ešte zalomí do tej 8hod :) Za čo som ja nesmierne vďačná. Všetko je to o zvyku.

Pochopila som, že nie dieťa sa musí prispôsobiť mne a mojím potrebám, žiadostiam, ale ja jemu a učí ma to každý deň vždy väčšej trpezlivosti a pokore samozrejme. ;-) Takže mamičky, nevzdávať sa, vydržať! Ono to zato naozaj stojí. :-)
1 človek považuje za užitočné
monicm  16. feb 2016

Režim

Najviac na našich zaberá režim. Pravidelný a pevný. No a mamka (či tatko, ak sa vyskytuje doma), ktorý si k nim ľahne (teda do veku cca 2-3 rokov).

Pre niekoho otravné, pre mňa úžasné. Prečítam knihu, občas podriemem, proste chvíľku oddych.

Ale späť k deťom. Hlavne si uvedomiť jedno, deti sa menia a treba byť na to pripravený. Treba počúvať ich signály a byť pripravený na to, že sa dieťa vyvíja a jeho režim sa mení. A neriešiť to, že susedkino dieťa spí 3 hodiny cez obed a to naše ešte stále trikrát po hodine.
1 človek považuje za užitočné
bikita  15. feb 2016

Názor

Mne sa osvedčilo dávať bábätko spať po dvoch hodinách, niekedy aj po hodine a pól. Fungovali tak obe moje deti a pekne zaspinkali buď v kočíku alebo v postieľke a spali dobre aj v noci.

Teraz má malý 5 mesiacov, dve hodiny je hore a vidím na ňom, že už začína byť unavený - tak zaspí buď pri kojení alebo ho dám na terasu do kočíka.

A čo sa týka samostatného zaspávania, je to také zvláštne podľa mňa, že to dospelý vyžaduje od tak malého dieťaťa - nikto nie je rád sám, aj my dospelí si hľadáme partnera, aby sme neboli v posteli sami ;-)

Myslím si, že pokiaľ si dieťa žiada uspávanie, je to len z čistej lásky k mame, takže by mu to malo byť dopriate :-p
0 ľudí považuje za užitočné
sandri2014  1. aug 2015

Nespavosť

Malá má 7 mesiacov a cez deň mi spinká presne pol hodinu, potom dve hodiny je hore a zase spinká pol hodinu. Takto to máme dokola počas celého dňa.
0 ľudí považuje za užitočné